Wonga.com jako pierwsza firma w Polsce mierzy efektywność swojego programu edukacji finansowej. Prezentuje nie tylko działania, ale także ich rezultaty. Wyniki badania przeprowadzonego przez zespół profesor Dominiki Maison skłoniły Wonga do dalszych inwestycji w edukację finansową, a także otwarcie platformy dla partnerów, instytucji i firm z branży finansowej.

Wybrane wnioski z badania Kapitalni.org:

 • 92 000 - tyle razy konsumenci skorzystali z kursów edukacyjnych od startu serwisu 10 czerwca 2015 r.
 • 91% - odsetek uczestników, którzy zainteresowani są udziałem w kolejnych kursach na Kapitalni.org
 • 11 dni - o tyle krótsze opóźnienia w spłacie rat (DPD) miewają klienci, którzy brali udział w programie
 • 7 500 - liczba osób, które zaliczając testy wiedzy, zyskały w zamian dostęp do tańszego finansowania.

„Badanie Kapitalni.org dostarcza nam wielu wskazówek o oczekiwaniach naszych klientów w obszarze edukacji finansowej. 91% ankietowanych uczestników programu chce poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w nowych kursach dotyczących m.in. praw konsumenta, wychodzenia z długów i odkładania oszczędności. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami, które posiadają ekspertyzę w tych dziedzinach. Oferujemy innowacyjną platformę, z której korzystają świadomi, gotowi do dalszej edukacji finansowej konsumenci” – mówi Marcin Borowiecki, dyrektor zarządzający wonga.com w Polsce.

„Dołączamy do grona partnerów programu Kapitalni.org, ponieważ misją ERIF BIK S.A. jest budowanie świadomości konsumentów odnośnie ryzyka nadmiernego zadłużenia, skutecznych metod restrukturyzacji zobowiązań i efektywnego wychodzenia z długów. Kapitalni.org dają możliwość upowszechnienia tej wiedzy wśród dużej grupy konsumentów, co wpisuje się w filozofię działania naszej firmy” – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF BIG S.A.

Uczestnicy Kapitalni.org – klienci o lepszym profilu?

Badania trackingowe z założenia przeprowadzane są w ustalonych odstępach czasu i mają na celu porównanie wyników przed (pre-test), w trakcie i po (post-test) realizacji projektu. Pre-test programu Kapitalni.org odbył się w maju 2015 roku, czyli przed startem programu (próba n=1912), a pierwsze badanie ewaluacyjne w styczniu 2016 roku (próba n=1595 objęła m.in. 372 uczestników Kapitalni.org, co dało możliwość pierwszych porównań).

„Większość inicjatyw edukacyjnych instytucji finansowych mierzona jest poprzez raportowanie działań, a nie ich skutków. W przypadku Kapitalni.org chcemy zmierzyć, na ile sprofilowana edukacja finansowa, będąca częścią produktu i umiejscowiona tuż przed decyzją zakupową ma realny wpływ na zmianę postaw i zachowań konsumentów” mówi profesor Dominika Maison.

Druga fala badania pozwoliła potwierdzić, że uczestnicy Kapitalni.org wyróżniają się wyższą samooceną własnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci i finansów. Co ważniejsze, posiadają też realnie większą wiedzę, co udowodnili, udzielając w badaniu od kilku do kilkunastu procent więcej trafnych odpowiedzi na pytania. Po trzecie, dotyczy to zwłaszcza obszaru oszczędzania, wydają się mieć lepsze nawyki finansowe. Trudno jednak na tym etapie stwierdzić, na ile jest to efekt udziału w kursach, a na ile fakt, że klienci o lepszym profilu, wiedzy i postawach chętniej uczestniczą w programie. Być może rozstrzygnie to trzecia fala badania” dodaje.

Chcielibyśmy mieć niezbity dowód, że dzięki Kapitalni.org konsumenci zmieniają swoje finansowe nawyki na lepsze, ale sam fakt, że uczestnicy programu to osoby bardziej świadome ryzyka, podchodzące do oszczędzania i pożyczania bardziej odpowiedzialnie, to już jest dla nas cenna informacja. Na takich klientów stawiamy i w relacje z takimi klientami chcemy inwestować” – mówi Marcin Borowiecki.

Po półrocznym pilotażu warto odnotować, że nie potwierdziły się obawy, że internauci nie będą zainteresowani udziałem w kursach i rozwiązywaniem testów. Kapitalni.org nie był wspierany reklamowo. Mimo to z kursów skorzystano już 92 000 razy, a liczba uczestników, którzy podeszli i zdali testy wiedzy, sięga dziś ponad 32 000. Ponadto 84% badanych jest zadowolona z udziału w kursach, a 86% uznaje przedstawione informacje za przydatne. Co ciekawe, 23% uczestników odczuwa nadal niedosyt informacji, a 91% jest zainteresowanych udziałem w kolejnych kursach pogłębiających dotychczasowe zagadnienia i wprowadzających tematy nowe m.in. wychodzenie z długów, prawa konsumenta czy pomnażanie oszczędności.

Kapitalni spłacają szybciej – co jeszcze ujawniło badanie?

Badanie po półrocznym etapie pilotażu Kapitalni.org wykazało istotne różnice w odpowiedziach udzielanych przez osoby, które brały udział w programie edukacji finansowej a tymi, które z tej możliwości jak dotąd nie skorzystały. Przykładowo, uczestnicy kapitalnych lepiej oceniają swoją wiedzę finansową (różnica 11 p.p.) i bezpieczeństwo online (różnica 9 p.p.) Udzielają też częściej poprawnych odpowiedzi w pytaniach o historię kredytową (różnica 13-16 p.p.), koszt pożyczek (różnica 5-7 p.p.), oszczędzanie (różnica 6-14 p.p.) i bezpieczeństwo online (różnica 11 p.p.), w zasadzie w każdym z obszarów prezentują większą wiedzę.

Warto wspomnieć, że choć zdecydowana większość, bo 2/3 ankietowanych uczestników Kapitalni.org, spośród dostępnych kursów wybrała te dotyczące oszczędzania, to najwyżej ocenione były kursy poświęcone pożyczaniu - 96% pozytywnych ocen (przy średniej dla trzech bloków 75% pozytywnych ocen). Największe różnice odnośnie postaw dotyczą także dziedziny oszczędzania. Uczestnicy Kapitalni.org wyróżniają się na korzyść we wszystkich pytaniach o podejście do oszczędzania, m.in. częściej oszczędzają krok po kroku na rzeczy, na które inaczej nie byłoby ich stać (różnica 7 p.p.), rzadziej podzielają pogląd, że mają za niskie dochody, by oszczędzić nawet drobne sumy (różnica 11 p.p.) lub że oszczędzanie nie jest dla nich i lepiej wszystko wydać od razu (różnica 8 p.p).

Analizując deklarowane zachowania, trudno nie odnieść wrażenia, że uczestnicy Kapitalni.org są zdeterminowani, by co miesiąc oszczędzać choćby drobne sumy. Więcej osób w tej grupie przyznaje, że ma oszczędności (różnica 11 p.p.), więcej stosuje też strategię systematycznego oszczędzania polegającą na odkładaniu stałej kwoty na początku miesiąca i nadwyżki pozostałej na końcu miesiąca (różnica 12 p.p). Jeśli chodzi o pożyczanie, uczestnicy kursów edukacji finansowej wyróżniają się sposobem wykorzystania pożyczki: częściej z pożyczonych środków finansują remont mieszkania (różnica 7 p.p.), edukację dzieci (różnica 6 p.p.), okazje i wyprzedaże pozwalające na tańsze zakupy (różnica 4 p.p). Choć średnio o 13 dni szybciej zaciągają kolejną pożyczkę, potrafią lepiej nią zarządzać. Średnie najdłuższe opóźnienie w spłacie, jakie miewają te osoby wynosi 2 dni i jest o 11-12 dni krótsze niż w przypadku osób, które nie uczestniczyły w Kapitalni.org (tu ew. opóźnienia sięgają średnio 14 dni).

Więcej kursów, więcej korzyści i koło ratunkowe dla wykluczonych finansowo

Serwis Kapitalni.org będzie rozwijany w 2016 roku o nowe funkcjonalności i obszary tematyczne takie jak: wychodzenie z długu, psychologia finansów i pomnażanie oszczędności. Na platformie pojawi się m.in. przygotowane we współpracy z Maison&Partners test pozwalający określić typy osobowości finansowej i wskazać zakres wiedzy, która jest najbardziej przydatna użytkownikowi. Na podstawie testu stworzona zostanie indywidualnie dostosowana ścieżka edukacyjna. Prace nad rozwojem serwisu będą podzielone na etapy - w każdym z nich będzie możliwe włączenie się do współpracy nowych partnerów - firm i instytucji, które też mają w swojej misji lub celach statutowych edukację finansową lub cyfrową polskich konsumentów.

Kapitalni.org to serwis otwarty dla wszystkich użytkowników Internetu. Chcemy go rozwijać zgodnie z kierunkami, które wskazali nam uczestnicy badania. W tym celu zapraszamy do współpracy nowych partnerów. To oczywiste, że nie w każdej dziedzinie jesteśmy ekspertem. Liczymy, że dzięki współpracy z nowymi partnerami dostarczymy więcej wymiernych korzyści klientom, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę finansową o nowe obszary. Dla osób, którym brakuje bardzo niewiele by otrzymać finansowanie w wonga.com, np. ze względu na zbyt niską ocenę punktową, wprowadzimy obowiązkową edukację finansową. Otrzymają pożyczkę wyłącznie wtedy, jeśli bezbłędnie przejdą dedykowaną dla nich ścieżkę edukacji na Kapitalni.org. To szansa dla konsumentów wykluczonych finansowo” – deklaruje Marcin Borowiecki.

***

Partnerzy merytoryczni serwisu „Kapitalni.org”:

 • Niebezpiecznik.pl,
 • Fundacja Bezpieczniej w Sieci,
 • Krajowy Rejestr Długów,
 • ERIF BIG S.A.

Partner honorowy serwisu „Kapitalni.org”:

 • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Treści edukacyjne dla potrzeb projektu „Kapitalni” przygotowane zostały dzięki wsparciu ekspertów:

 • Tomasza Jaroszka, dziennikarza ekonomicznego i autora bloga o finansach osobistych, Doradca.tv,
 • Piotra Koniecznego, autora bloga poświęconego problemom bezpieczeństwa w sieci - Niebezpiecznik.pl.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.