Świadomy konsument jest w stanie korzystać z możliwości, jakie daje współczesny rynek finansowy i wybierać produkty najbardziej dostosowane do swoich potrzeb. Jak pokazuje raport efektywności Kapitalni.org, im więcej wiemy o finansach, tym mądrzej zachowujemy się podczas zakupów i nie mamy problemów z regulowaniem zobowiązań. Skuteczne działania edukacyjne w tym zakresie są w stanie poprawić wiedzę i wpłynąć na zachowania konsumentów. Edukacja finansowa jest w interesie nie tylko klientów, ale także instytucji, które oferują im swoje produkty.

Polacy mają niską wiedzę na temat finansów. Potwierdzają to zarówno polskie, jak i zagraniczne badania. W ankiecie sprawdzającej poziom świadomości finansowej przygotowanej przez OECD, która obejmowała 30 krajów, znaleźliśmy się na ostatnim miejscu. Z kolei jak wynika z raportu Kapitalni.org, Polacy mają niewielką wiedzę o finansach, a mimo to nie są zainteresowani jej pogłębianiem. Niemal co drugi badany nie był w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi na połowę zadanych pytań. Tak niski poziom naszej wiedzy w tym zakresie może dziwić, zwłaszcza że w polskiej szkole od 16 lat obecny jest przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Niestety, jak pokazują badania zmiany w oświacie nie przyczyniły się do istotnego podniesienia poziomu świadomości finansowej Polaków. Nadal lekkomyślnie podchodzimy do tematu finansów i jesteśmy nastawieni na konsumpcję.

Wiedza a codzienne życie

Mimo że coraz więcej podmiotów zaczyna zauważać potrzebę pogłębiania wiedzy na temat finansów wśród społeczeństwa, to skutecznych działań edukacyjnych tego typu w naszym kraju wciąż jest zbyt mało. Dodatkowo często są one prezentowane w nieciekawy sposób i kładą zbyt mały nacisk na zaangażowanie konsumentów w pogłębianie wiedzy.

– Nasze doświadczenie pokazuje, że skuteczna jest tylko taka forma nauki, która nie tylko dostarcza odbiorcom wiedzę w przyjaznej formie, ale także zapewnia jej weryfikację i stałe mierzenie postępów – tłumaczy Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org. – Aby sprawdzić efektywność nauki na Kapitalni.org wraz z firmą Maison & Partners stworzyliśmy raport, który sprawdzał wiedzę na temat finansów wśród Polaków, którzy korzystali z kursów na portalu, a także wśród osób, które tego nie robiły. Badanie pokazało, że informacje zawarte na platformie przyczyniły się do wzrostu świadomości finansowej zarówno na poziomie subiektywnej oceny, jak i obiektywnych wskaźników respondentów – dodaje.

Uczestnicy Kapitalnych częściej udzielali poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające wiedzę ze wszystkich dziedzin, których dotyczą kursy. Dodatkowo, są bardziej pewni siebie w obszarze finansów. Jako dużą lub bardzo dużą swoją wiedzę w tym zakresie ocenia 38 proc. badanych, którzy korzystają z informacji zawartych na platformie i 25 proc. respondentów, którzy tego nie robili.

Raport pokazał także, że większa świadomość finansowa, przekłada się na nasze zachowania. Uczestnicy Kapitalni.org wykazują się bardziej odpowiedzialnymi postawami m.in. w obszarze pożyczania. Częściej deklarują, że nie mają problemów ze spłatą na czas swoich zobowiązań finansowych niż osoby, które nie robiły kursów na platformie (43 proc. vs. 38 proc.). Wśród osób, które uczestniczyły w programie, obserwuje się niższy poziom zachowań świadczących o łatwości wydawania pieniędzy.

Badania wskazują także, że efektywne działania edukacyjne wpływają pozytywnie na wiedzę i zachowania konsumentów. Osoby, które ukończyły kursy na platformie, sprawniej dysponują swoim z budżetem, częściej oszczędzają, a także podejmują lepsze decyzje finansowe.

Skuteczna nauka poprzez grę

Jak zatem zachęcić Polaków do pogłębiania wiedzy w tym zakresie? Jak pokazuje raport efektywności Kapitalni.org, przede wszystkim poprzez działania będące źródłem fachowej wiedzy, które będą angażować konsumenta na dłużej. Badanie pokazało, że filozofia i narzędzia platformy motywują Polaków do pogłębiania wiedzy i tym samym pozytywnie wpływają na ich zachowania i postawy w życiu codziennym.

– Test osobowości finansowej, indywidualne ścieżki nauki, artykuły, kursy, kalkulatory, porady ekspertów i i grywalizacja, która w edukacji opiera się na systemie pozytywnych wzmocnień, czyli np. zbieraniu punktów, odznaczeń, certyfikatów - to wszystko sprawia, że konsumenci chętnie angażują się w poprawę swojego stanu wiedzy. Właśnie tego rodzaju sposób nauki, poprzez doświadczenie, powinno się stosować w edukacji zarówno dorosłych, jak i dzieci – mówi Agnieszka Szczepanik z Kapitalni.org.

Narzędziem pomocnym w efektywnej edukacji bazującej na doświadczeniu są tzw. serious games. Ich podstawowym celem jest nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim edukacja. Co ważne, cel ten można osiągnąć nie tylko korzystając ze specjalnie zaprojektowanych do tego gier, ponieważ ważny jest sam kontekst, w jakim będziemy wykorzystywać daną pozycję. Dlatego wiele pozycji tak naprawdę można zastosować w nauczaniu, np. do doskonalenia umiejętności myślenia strategicznego. Przykładowo stworzona pierwotnie dla celów rozrywkowych komercyjna gra militarna, użyta przez nauczyciela, aby doskonalić u studentów umiejętność myślenia strategicznego, będzie spełniała funkcję „serious games”, ponieważ zostają wykorzystane jej wartości edukacyjne.  Tak było w przypadku znanej na całym świecie gry World of Warcraft, która doczekała się nawet swojej wersji skierowanej do uczniów i szkół – World of Warcraft in School. Innym przykładem pozycji komercyjnej, którą można zastosować do kształtowania umiejętności ekonomicznych – jest EvE Online. 

Potencjał serious games w obecnych czasach wykorzystują m.in. przemysł czy wojsko, a także wielkie korporacje, które wykorzystują grywalizację do zarządzania firmą, np. do motywowania czy integrowania pracowników.

Takie gry pozwalają „doświadczyć” określonych sytuacji. W ten sposób użytkownik wyrabia sobie związane z nimi umiejętności i może je doskonalić, a także kształtować postawy społeczne. Jest to możliwe dzięki zadaniom, jakie mają do wykonania uczestnicy, czy też interaktywnym symulatorom określonych procesów, m.in. inwestycji giełdowych. Jak pokazują badania prowadzone w Polsce i na Zachodzie, skuteczność przyswajania wiedzy za pomocą tego typu narzędzi jest od kilku do kilkudziesięciu procent wyższa.

– Metod edukacji jest wiele, jednak tyko nieliczne są efektywne. Jak wynika z badania Kapitalni.org, zdaniem Polaków nauka poprzez doświadczenie to najskuteczniejszy sposób rozwijania wiedzy o finansach. Rozwiązania, które wykorzystują elementy grywalizacji, są skuteczniejsze, ponieważ wiążą użytkownika na dłużej, a także uczą go konkretnych zachowań – mówi Agnieszka Szczepanik z Kapitalni.org. – Chcąc wychować świadomego konsumenta, należy dostarczyć rozwiązania, które będą pozwalały mu uczyć się na podstawie doświadczenia, zdobywać je w trakcie wykonywania konkretnego działania – dodaje.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.