Platforma edukacyjna Kapitalni.org została partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo-praktyka-problemy-potrzeby-perspektywy”, która odbyła się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na konferencji zostały poruszone m.in. tematy takie jak: rynek finansowy, jego instytucja i infrastruktura, problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi jego infrastrukturę, rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta, a także publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych.

W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele regulatorów i instytucji monitorującej rynek finansowy m.in. UOKiK, Rzecznika Finansowego, przedstawiciele świata nauki zajmujący się tematyką usług finansowych oraz osoby reprezentujące sektor. Organizatorami konferencji są Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundacja „MERCATUS ET CIVIS”.

Konferencja została objęta m.in. patronatem UOKiK i Rzecznika Finansowego.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo