Abonament radiowo - telewizyjny jest opłatą mającą na celu realizowanie misji publicznej telewizji i radia. O wysokości opłaty RTV decyduje co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za jej pobieranie jest Poczta Polska. Ile zatem wynosi abonament telewizyjny w 2021 roku? Sprawdź, obowiązujące stawki!
Pokaż więcej

Opłata RTV w 2021 roku - ile musisz zapłacić?

Jeszcze niedawno krążyły pogłoski o całkowitym zniesieniu abonamentu telewizyjnego, jak się jednak okazało, nie miały wiele wspólnego z prawdą. Z początkiem roku Poczta Polska udostępniła nowy cennik abonamentu radiowo-telewizyjnego na 2021 rok. Jak prezentują się stawki?

Koszt miesięczny abonamentu za odbiornik telewizyjny+radiofoniczny wynosi 24,50 zł. W przypadku posiadania wyłącznie odbiornika radiofonicznego, stawka jest równa 7,5 zł. 

Co istotne, abonament RTV w 2021 nie jest obowiązkowy dla każdego. Komu zatem przysługują zwolnienia?

Kto nie musi płacić opłaty RTV w 2021 r.

Opłacanie abonamentu RTV jest obowiązkowe. Taki wymóg nakłada na abonentów ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zwolnione z opłacania abonamentu są:

  • osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do: I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce,
  • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Ważne!

Należy pamiętać, że osoby, które opłacają abonament za telewizję kablową nie są zwolnione z obowiązku opłacenia abonamentu RTV.

Zniżki na abonament radiowo telewizyjny w 2021 r.

Poczta przewidziała zniżki dla osób, które do 25 stycznia 2021 r. opłaciły abonament RTV za cały rok. Zniżka na opłatę RTV wynosi wówczas 10 proc. wartości abonamentu. Osoby opłacające wyłącznie abonament za radio oszczędzą wówczas 9 zł, a abonenci, którzy płacą za radio i telewizję 29,40 zł. Jeśli nie uda Ci się zapłacić abonamentu RTV za cały rok z góry, także możesz liczyć na rabat. Naliczany jest on wówczas przy opłacie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Schemat płatności wygląda wówczas następująco:

Abonament RTV w 2021 r. za używanie radia z uwzględnieniem zniżki:

2-mce - 14,60 zł

3-mce - 21,60 zł

4-mce - 29,10 zł

5-mcy - 36,20 zł

6-mcy - 42,80 zł

7-mcy - 50,30 zł

8-mcy - 57,40 zł

9-mcy - 64,40 zł

10-mcy- 71,90 zł

11-mcy- 79,00 zł

12-mcy(rok) - 81,00 zł

Abonament RTV w 2021 r. za używanie radia i telewizora z uwzględnieniem zniżki:

2-mce - 47,50 zł

3-mce - 70,60zł

4-mce - 95,10 zł

5-mcy - 118,10 zł

6-mcy - 139,70 zł

7-mcy - 164,20 zł

8-mcy - 187,20 zł

9-mcy - 210,30 zł

10-mcy - 234,80 zł

11-mcy- 257,80 zł

12-mcy(rok) - 264,60 zł

Jak należy opłacać abonament RTV w 2021 r.

Opłatę abonamentową należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Posiadacze radioodbiorników i telewizorów powinni zarejestrować swoje urządzenie w placówce pocztowej lub na stronie internetowej Poczty Polskiej w specjalnym formularzu. Osoby, które rejestrują się w oddziale otrzymają książeczkę do dokonywania wpłat, ale mogą ich dokonywać także zwykłym przelewem internetowym na wskazany w książeczce numer rachunku. Otrzymany numer rachunku bankowego zawiera indywidualnie nadany numer identyfikacyjny. W polu „tytułem” należy wpisać okres za jaki dokonywana jest wpłata. Abonenci, które zalegają z opłatami mogą za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie Poczty Polskiej obliczyć zaległe składki i odsetki.

Osoby fizyczne, które posiadają kilka telewizorów w ramach jednego gospodarstwa domowego uiszczają opłatę tylko za jeden odbiornik. Nie trzeba płacić za każde urządzenie z osobna. W przypadku firm obowiązuje jednak inna zasada – pracodawca powinien płacić za każde urządzenie osobno. Co więcej, w przypadku używania prywatnego radia lub telewizora przez pracownika odpowiedzialność za brak rejestracji odbiorników ponosi pracodawca. Właściciel może więc zakazać pracownikom używania niezarejestrowanych odbiorników lub zobowiązać ich do rejestracji prywatnego odbiornika na dane osobowe pracownika oraz adres firmy i wnoszenia opłat.

Kara za nieopłacony abonament RTV w 2021 r.

Pracownicy Poczty Polskiej są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli w naszych domach. Mają wówczas obowiązek wylegitymować się, okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w tym zakresie i na żądanie właściciela mieszkania przedstawić dowód osobisty. Jeśli kontrola wykaże, że abonent nie uiścił opłaty abonamentowej, nakładana jest kara. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Ile wynosił abonament telewizyjny w 2020 roku?

Abonament radiowo telewizyjny w 2020 r. został utrzymany na poziomie z 2019 r. Opłata RTV za jeden miesiąc w przypadku korzystania wyłącznie z radia wynosiła 7 zł. Abonament RTV za jeden miesiąc korzystania z radia i telewizji w 2019 r. wynosił 22,70 zł.

Jeśli opłaty dokonywaliśmy co miesiąc, to roczny abonament RTV wyniósł nas 84 zł. Jeśli korzystaliśmy z radia i telewizji, to opłata miesięczna wyniosła 22,70 zł. W skali roku – przy płatności co miesiąc - dawało to 272,40 zł.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo