Inflacja to proces ogólnego wzrostu poziomu cen, wynikający ze spadku siły nabywczej waluty. Powodem inflacji zazwyczaj jest zwiększona ilość pieniędzy na rynku. Jak do tego dochodzi?
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Jak wiadomo, waluta jest środkiem wymiany handlowej, w której są wyrażone ceny i wartość wszystkich towarów czy usług. Zanim obecne waluty stały się powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym, wymiana handlowa następowała na drodze wymiany barterowej - towar za towar. Dzisiaj największy udział w gospodarce ma pieniądz elektroniczny, gotówka stanowi relatywnie niewielki udział w łącznej puli. Za tzw. kreację pieniądza (powstawanie nowego pieniądza w procesie udzielania kredytu) odpowiada bank centralny oraz banki komercyjne. W sytuacji w której jest go w gospodarce zbyt dużo, a jego cyrkulacja przyśpiesza, zaczyna pojawiać się inflacja.

Inflacja w Polsce według GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2017 roku po raz pierwszy od 2014 roku odnotowano w Polsce inflację na poziomie 1,8%. Na taką sytuację wpłynęły m.in. decyzje o wzroście minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów (a co za tym idzie konieczności wypłacania wyższych wynagrodzeń) i wzroście cen produktów i usług (wynikających z konieczności rekompensaty kosztów poniesionych na wyższe wynagrodzenia). Również dodatkowy zastrzyk gotówki wynikający z programu 500+ spowodował większą konsumpcję produktów i usług, przez co ilość pieniądza krążącego w realnej gospodarce wzrosła.

Jakie znaczenie ma spadek wartości pieniądza?

Spadek wartości pieniądza powoduje nie tylko sytuację, w której za te same pieniądze w różnych okresach możemy nabyć mniej towarów i usług, ale powoduje także, że tracimy również jako posiadacze oszczędności – szczególnie tych ulokowanych na kontach oszczędnościowych lub lokatach.  Obecnie w Polsce oprocentowanie produktów służących do oszczędzania jest dosyć niskie ze względu na niskie stopy procentowe i wynosi śr. 1,5%

W sytuacji gdy stopy są niższe niż poziom inflacji, mówimy o realnych negatywnych stopach procentowych. W sytuacji gdy stopy procentowe pozwalają na osiągniecie zysków wyższych niż poziom inflacji, wtedy mówimy o realnych dodatnich stopach procentowych. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Załóżmy, że na najbardziej korzystnej lokacie możemy zarobić 4% w skali roku. Jeśli realna inflacja w Polsce będzie wynosić 5% rocznie, to przy ulokowaniu środków w taki produkt, relatywna siła nabywcza naszych pieniędzy spada o 1%.

Jak chronić oszczędności przed utratą wartości?

Tylko ulokowanie oszczędności w aktywa, które dają stopę zwrotu wyższą niż poziom inflacji, zapewni zachowanie czy nawet zwiększenie realnej wartości naszych pieniędzy. Warto być świadomym, że nawet jeśli decydujesz się na lokatę czy konto oszczędnościowe dające określony  procent, to niekoniecznie oznacza to, że realnie zarobisz. Co zatem zrobić?

W czasie wysokiej inflacji warto zastanowić się nad takimi instrumentami jak np. obligacje indeksowane inflacją. Innym rozwiązaniem jest inwestowanie – można wygrywać z inflacją poprzez generowanie zysków na rynku akcji lub obligacji korporacyjnych, ale wymaga to już dużej wiedzy i wiąże się z ryzkiem.

2.1
/ 5
(liczba głosów: 
18
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo