Faktoring jest usługą kierowaną do przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać nie tylko duże firmy, ale także segment MSP i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Faktoring przyspiesza finansowanie faktur i ułatwia zachowanie płynności finansowej faktorantowi.

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych należności od faktoranta. Usługi faktoringowe świadczą wyspecjalizowane firmy oraz banki (faktorzy). Faktorantem jest natomiast przedsiębiorstwo wystawiające fakturę swojemu kontrahentowi. W polskim porządku prawnym umowa faktoringowa jest umową nienazwaną. Można ją zawierać na podstawie zasady swobody umów z art. 353 Kodeksu cywilnego.

Jak działa faktoring?

Firma korzystająca z faktoringu otrzymuje wcześniej należność za fakturę, dzięki czemu ma szybszy dostęp do pieniędzy i nie musi obawiać się o swoją płynność finansową. Jak to działa w praktyce? Przedsiębiorstwo wystawia kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności. Dotyczy to przede wszystkim faktur o dłuższych terminach płatności – od 90 do 180 dni. Jednocześnie kopię faktury przekazuje firmie faktoringowej. Faktor od razu wypłaca faktorantowi pierwszą transzę finansowania (tzw. zaliczkę), która wynosi 80-90 proc. wartości faktury. Kiedy kontrahent spłaca należność, do przedsiębiorcy trafia pozostała część środków z faktury. Za taką usługę faktor pobiera prowizję ustaloną z faktorantem w umowie o faktoring oraz odsetki za ilość dni, o które płatność została przyspieszona.

Rodzaje faktoringu

Faktoring możemy podzielić na kilka rodzajów:

 • Faktoring pełny.
  W tej formie faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jest to droższa forma faktoringu, ponieważ wiąże się z koniecznością wykupu dodatkowego ubezpieczenia. Faktorant otrzymuje środki z faktury niezależnie od tego, czy odbiorca faktury spłaci należność w terminie.
 • Faktoring niepełny.
  Firma faktoringowa nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jeżeli odbiorca faktury nie ureguluje jej w terminie, faktorant jest zobowiązany zwrócić faktorowi wypłacone wcześniej pieniądze.
 • Faktoring mieszany.
  Strony dzielą między sobą ryzyko niewypłacalności kontrahenta.
 • Faktoring cichy.
  Odbiorca faktury nie jest informowany o tym, że wystawca korzysta z usługi faktoringowej. Faktorant zmienia jedynie numer rachunku bankowego na fakturze na ten, który należy do faktora.
 • Faktoring jawny.
  Odbiorca faktury jest informowany o tym, że przedsiębiorca korzysta z usługi faktoringu, a należność ma zostać spłacona faktorowi.

Faktoring – zalety i wady

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie mają zdolności kredytowej i nie mogą korzystać z kredytów bankowych. Taka firma musi mieć jednak nienaganną sytuację finansową – faktor przed udostępnieniem usługi faktoringu przeprowadza badanie faktoranta i sprawdza jego kondycję finansową. Działa to w podobny sposób, jak analiza zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu osobie indywidualnej przez bank. Dzięki faktoringowi firma zyskuje stały dostęp do kapitału i może wydłużyć terminy płatności swoim kontrahentom (w ten sposób może poprawić relacje handlowe). Do niedawna usługi faktoringowe kierowane były przede wszystkim do dużych korporacji. Dziś mogą z nich korzystać także mniejsze firmy oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Faktoring nie jest pozbawiony wad. Przede wszystkim wiąże się z dodatkowymi kosztami – za usługę faktoringu pobierana jest prowizja. Jeżeli firma korzysta z faktoringu pełnego dodatkowo pojawia się koszt związany z ubezpieczeniem. Z kolei jeśli firma korzysta z faktoringu niepełnego może pojawić się ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Wówczas faktorant musi zwrócić pobraną zaliczkę faktorowi. Faktoringiem nie można finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej.

Popularność usług faktoringu stale rośnie. Jak podaje Polski Związek Faktorów, w pierwszym półroczu 2019 r. firmy zrzeszone z PZF odnotowały wzrost obrotów o 21 proc. Faktorzy objęli wierzytelności o wartości 132 mld zł, podczas gdy rok temu kwota ta sięgała 109,1 mld zł. Największy wzrost odnotował faktoring pełny. Z faktoringu w Polsce korzysta obecnie około 16,6 tys. przedsiębiorstw. Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym, najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne.

5
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.