Pracodawca zatrudniający pracownika ponosi dodatkowe koszty związane m.in. z ubezpieczeniami społecznymi. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł. Dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika ze stawką minimalną to wydatek w wysokości 2700 zł.

Pracownik otrzymujący wynagrodzenie za pracę wie, że kwota wypłaty będzie znacznie niższa niż wynagrodzenie brutto podane na umowie. Nie zawsze zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że nie są to jedyne koszty pracodawcy. Pracodawca musi bowiem odprowadzić za niego składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dodatkowo opłacić Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W efekcie całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest wyższy niż kwota brutto na umowie o pracę.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

W 2019 roku minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wynosi 2250 zł brutto. Do ręki pracownika trafia kwota netto w wysokości 1633,78 zł. Na kwotę brutto składają się składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 483,22 zł i podatek dochodowy w wysokości 133 zł. Z kolei dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze godzin wynosi 2710,81 zł. Oprócz pensji składają się na niego następujące elementy:

  • składka emerytalna - 9,76 proc., czyli 219,60 zł,
  • składka rentowa - 6,50 proc., czyli 146,25 zł,
  • składka wypadkowa – do 1,67 proc., czyli 37,58 zł,
  • fundusz Pracy – 2,45 proc., czyli 55,13 zł,
  • fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 proc., czyli 2,25 zł.

Razem daje to 20,48 proc., czyli 460,81 zł. W efekcie łączne koszty brutto ponoszone przez pracownika i pracodawcę stanowią około 40 proc. całkowitego kosztu zatrudnienia. Do ręki pracownika trafia jedynie 60 proc. z wydanej na niego kwoty 2700 zł. Ponieważ pensja minimalna brutto zmienia się co roku, koszt ten nie jest stały. Dla przykładu w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł brutto, więc całkowity koszt zatrudnienia wynosił wówczas 2530,08 zł.

Koszty te w określonych sytuacjach mogą być nieco niższe. Pracodawca nie musi bowiem odprowadzać składek na FP w każdym przypadku. Składek nie opłaca się:

  • przez 36 miesięcy od pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
  • przez 12 miesięcy od pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
  • od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),
  • przez 12 miesięcy od pracowników do 30 roku życia, którzy dostali skierowanie z urzędu pracy,
  • od pracowników, których zakłady pracy należą do Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych. Ponadto składek nie płacą Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie lub umowę o dzieło

Nieco inaczej wyglądają koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło. W przypadku umowy zlecenie ważny jest fakt, czy pracownik zatrudniony jest już gdzieś na umowę o pracę. Jeżeli nie, pracodawca musi opłacić pełen pakiet składek, tak jak w przypadku umowy o pracę. Czyli obok wynagrodzenia brutto, pracodawca opłaca jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP.

Jeżeli pracownik pracuje już na etacie, to kosztem pracodawcy jest tylko wynagrodzenie brutto pracownika. Jest jeden warunek – pracownik zatrudniony na umowie o pracę w innej firmie musi otrzymywać co najmniej wynagrodzenie minimalne. Zleceniodawcy nie muszą płacić pełnych składek od zatrudnionych do 26. roku życia pod warunkiem, że się uczą. Wówczas kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto pracownika. Należy też pamiętać, że w przypadku umów zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. W 2019 r. jest to 14,70 zł brutto za godzinę.

Sytuacja jest prostsza, jeżeli zleceniodawca zatrudnia pracownika na umowę o dzieło. Wówczas nie musi odprowadzać żadnych składek, a jedynym kosztem pracodawcy jest kwota brutto. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca zatrudnia na umowę o dzieło własnego pracownika. Wtedy musi opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne.

5
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.