Tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg rozwiązań mających chronić nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby fizyczne. Jednym z nich jest zakaz eksmisji lokatorów zalegających z czynszem w trakcie trwania stanu epidemii. Wyjątek stanowić będą jedynie sprawcy przemocy domowej.
Pokaż więcej

Eksmisja - podstawa prawna

Ustawa dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie ustawą antykryzysową wprowadza mechanizmy mające bronić lokatorów przed eksmisją z lokalu w okresie epidemii koronawirusa.

Artykuł 15zzu specustawy stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opuszczenie lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że osoby mające zasądzony tytuł wykonawczy nakazujący opuszczenie lokalu, nie mogą być w tym czasie eksmitowane. Przepis ten dotyczy nie tylko zalegających z czynszem lokatorów. Dotyczy także spółdzielców, którzy utracili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz tych, którzy dobrowolnie poddali się egzekucji.

Wyjątek stanowią sprawcy przemocy domowej. W trakcie prac nad drugą wersją tarczy antykryzysowej posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili poprawkę, zgodnie z którą eksmisja w trakcie obowiązywania epidemii koronawirusa nie będzie dotyczyć sprawców przemocy domowej. Takie osoby będą mogły być nadal poddawane eksmisji z lokalu.

3.5
/ 5
(liczba głosów: 
42
)
Twoja ocena

Kazik Ż

17.07.2020 22:37

Dziękuję

Kazik Ż

17.07.2020 22:32

W dniu dzisiejszym otrzymałem wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego od ZGM Bielsko-Biała z nakazem jego opuszczenia w stanie nienaruszonym dnia 02.09.br (zadłużenie 2642,88 wg, salda na dzień 30.06.br). Wypowiedzenie podpisane przez Z-CA DYREKTORA ZGM oraz samego DYREKTORA ZGM BIELSKO-BIAŁA A jednak się da!?

SlawwkJ

15.09.2020 05:20

A co chciałeś wiecznie mieszkać na czując koszt.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo