Pracodawca zatrudniający pracownika ponosi dodatkowe koszty związane m.in. z ubezpieczeniami społecznymi. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600 zł. Dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika ze stawką minimalną jest większy aż o 532,48 zł. Oznacza to, że minimalny koszty pracodawcy 2020 wynosi 3 132,48 zł. Sprawdź, co dokładnie wlicza się w koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r..
Pokaż więcej

Koszty pracodawcy w 2020 r. - co się na nie składa?

Pracownik otrzymujący wynagrodzenie za pracę wie, że kwota wypłaty będzie znacznie niższa niż wynagrodzenie brutto podane na umowie. Nie zawsze zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że nie są to jedyne koszty pracodawcy. Pracodawca musi bowiem odprowadzić za niego składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dodatkowo opłacić Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W efekcie całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest wyższy niż kwota brutto na umowie o pracę.

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wynosi 2 600 zł brutto. Do ręki pracownika trafia kwota netto w wysokości 1920 zł, gdyż odjęta zostaje kwota ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego. Nieco więcej otrzymają osoby przed 26 rokiem życia, bo 2041,62 zł (PIT dla młodych). Z kolei dla pracodawcy koszt zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze godzin wynosi 3132,48 zł zł. Składki ZUS w 2020 r. zarówno te po stronie pracownika jak i pracodawcy są takie same w przypadku każdego pracownika, bez różnicy czy ukończył 26 rok życia, czy nie.

Oprócz pensji pracownika na koszt pracodawcy w 2020 r. składają się następujące elementy:

  • składka emerytalna - 9,76 proc., 253,76 zł,
  • składka rentowa - 6,50 proc., czyli 169,00 zł,
  • składka wypadkowa – do 1,67 proc., czyli 43,42 zł,,
  • Fundusz Pracy – 2,45 proc., czyli 63,70 zł,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 proc., czyli 2,60 zł.

Razem daje to 20,48 proc., czyli 532,48 zł. W efekcie łączne koszty brutto ponoszone przez pracownika i pracodawcę stanowią około 40 proc. całkowitego kosztu zatrudnienia. Do ręki pracownika trafia jedynie 60 proc. z wydanej na niego kwoty. Ponieważ pensja minimalna brutto zmienia się co roku, koszt ten nie jest stały. Dla przykładu w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2 250 zł brutto, więc całkowity koszt zatrudnienia wynosił wówczas 2 700 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r. - kiedy może być mniejszy?

Koszty pracodawcy w określonych sytuacjach mogą być nieco niższe. Pracodawca nie musi bowiem odprowadzać składek na FP w każdym przypadku. Składek nie opłaca się:

  • przez 36 miesięcy od pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
  • przez 12 miesięcy od pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
  • od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),
  • przez 12 miesięcy od pracowników do 30 roku życia, którzy dostali skierowanie z urzędu pracy,
  • od pracowników, których zakłady pracy należą do Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych. Ponadto składek nie płacą Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2020 r. na umowę zlecenie lub umowę o dzieło

Nieco inaczej wyglądają koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umów cywilno-prawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło. W przypadku umowy zlecenie ważny jest fakt, czy pracownik zatrudniony jest już gdzieś na umowę o pracę. Jeżeli nie, pracodawca musi opłacić pełen pakiet składek, tak jak w przypadku umowy o pracę. Czyli obok wynagrodzenia brutto, pracodawca opłaca jeszcze składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP.

Jeżeli pracownik pracuje już na etacie, to kosztem pracodawcy jest tylko wynagrodzenie brutto pracownika. Jest jeden warunek – pracownik zatrudniony na umowie o pracę w innej firmie musi otrzymywać co najmniej wynagrodzenie minimalne. Zleceniodawcy nie muszą płacić pełnych składek od zatrudnionych do 26. roku życia pod warunkiem, że się uczą. Wówczas kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto pracownika. Należy też pamiętać, że w przypadku umów zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. W 2020 r. jest to 17 zł brutto za godzinę.

Sytuacja jest prostsza, jeżeli zleceniodawca zatrudnia pracownika na umowę o dzieło. Wówczas nie musi odprowadzać żadnych składek, a jedynym kosztem pracodawcy jest kwota brutto. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca zatrudnia na umowę o dzieło własnego pracownika. Wtedy musi opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo