Posiadane kasy fiskalnej staje się obowiązkowe dla coraz szerszej grupy przedsiębiorców. Kasę fiskalną powinna posiadać firma, która prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna służy przedsiębiorcy do dokumentowania obrotów ze sprzedaży.
Pokaż więcej

Z roku na rok kurczy się grono przedsiębiorców, którzy nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Kasa fiskalna to urządzenie, za pomocą którego dokumentujemy sprzedaż prowadzoną na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Posiadać jej nie muszą przedsiębiorcy, którzy współpracują wyłącznie z firmami. W ich przypadku dokumentem sprzedaży jest bowiem faktura.

Zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są także przedsiębiorcy prowadzący biznes na małą skalę, których roczny obrót jest niższy niż 20 000 zł netto. Zwolnienie to dotyczy także przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku i ich obrót proporcjonalnie do okresu wykonywania czynności nie przekroczył limitu 20 000 zł.

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącza jednak szereg podmiotów, które nie mogą być zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z dokumentem, niezależnie od obrotów rocznych, kasę fiskalną powinny posiadać firmy, które zajmują się dostawami:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych
 • elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie dotyczą też następujących usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Szczegółowy wykaz czynności i usług zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej znajduje się w załączniku numer 2 do rozporządzenia Ministra Finansów. Są to m.in.:

 • usługi notarialne,
 • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • usługi nadawcze,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • usługi wykonywane przez komornika sądowego,
 • usługi archiwizacyjne.

Obowiązek kasy fiskalnej online

W tym roku posłowie uchwalili nowelizację Prawa o miarach, które wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online, tj.  nowej kategorii urządzeń fiskalnych, które łączą się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy online mają przesyłać informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi określić wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Zgodnie z tym dokumentem, obowiązek posiadania kas fiskalnych online będą mieli wszyscy przedsiębiorcy od 2023 roku. Niektóre grupy będą je musiały zainstalować jednak już w 2020 roku.  Już od stycznia kasę fiskalną online będą musieli wdrożyć przedsiębiorcy, którzy działają w branży paliwowej oraz świadczący usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. Od 1 lipca kasy online muszą się pojawić w branży gastronomicznej, u podmiotów świadczących usługi krótkotrwałego zakwaterowania i podmiotów zajmujących się sprzedażą węgla. Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą musiały stosować przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowalne, lekarze, dentyści i prawnicy.

31 sierpnia 2019 roku zakończyła się sprzedaż kas najstarszego typu – z papierowym zapisem kopii. Kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży z końcem 2022 roku.

4.3
/ 5
(liczba głosów: 
6
)
Twoja ocena

przemekgel

27.03.2020 21:09

POLECAM KAZDEMU TEN ARTYKUL

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.