Analiza SWOT pozwala ocenić szanse i zagrożenia jakie wiążą się z uruchomieniem nowego biznesu. SWOT to akronim od angielskich słów i wyrazów (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Podpowiadamy, jak przygotować analizę SWOT na przykładzie restauracji, która chce uruchomić nową filię.
Pokaż więcej

SWOT – co to?

Jeżeli zakładasz działalność gospodarczą, obok biznesplanu ważnym elementem przygotowywania strategii działania może być analiza SWOT. Jest to technika służąca do porządkowania i analizy informacji dotyczących strategii działania. SWOT to akronim od angielskich wyrazów (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Analiza SWOT pozwala określić mocne i słabe strony projektu oraz ocenić szanse i zagrożenia. Dzięki niej możesz przygotować strategię działania firmy biorąc pod uwagę szereg czynników pozytywnych, jak i negatywnych, wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Pozytywne

Negatywne

Wewnętrzne

S (mocne strony)

W (słabe strony)

Zewnętrzne

O (szanse)

T (zagrożenia)

W analizie SWOT przyjmuje się, że mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne, natomiast szanse i zagrożenia należą do czynników zewnętrznych. Jednocześnie mocne strony i szanse stanowią grupę danych pozytywnych, natomiast słabe strony i zagrożenia zaliczane są do czynników negatywnych. Niektórzy przyjmują inny podział. Mocne i słabe strony zaliczają do czynników obecnych, natomiast szanse i zagrożenia do czynników przyszłych. Można też spotkać się z podziałem, który mówi, że mocne i słabe strony zależą bezpośrednio od danego przedsiębiorstwa, natomiast szanse i zagrożenia są czynnikami obiektywnymi, na które firma nie ma wpływu.

Strategie rozwoju firmy na podstawie analizy SWOT

W zależności od projektu, dany czynnik może być zaliczany do mocnej strony lub do słabej strony. Przykładem może być marka firmy. Przedsiębiorstwa o ugruntowanym wizerunku zaliczą ją do mocnych stron, natomiast debiutujące firmy mogą uznać, że jest to ich słaba strona (słabo rozpoznawalna marka). Wyniki analizy SWOT pozwalają przyjąć jedną z czterech strategii, które literatura dzieli na:

 • strategię agresywną (maxi-maxi),
 • strategię konserwatywną (maxi-mini),
 • strategię defensywną (mini-mini),
 • strategię konkurencyjną (mini-maxi).

 

Szanse

Zagrożenia

Siły

Strategia agresywna(maxi-maxi)

Strategia Konserwatywna(maxi-mini)

Słabości

Strategia konkurencyjna(mini-maxi)

Strategia defensywna(mini-mini)


Strategia agresywna

W firmie przewagę mają mocne strony, a otoczenie zewnętrzne sprzyja szansom. Strategia ta nastawia się na silną ekspansję i rozwój w oparciu o te dwa czynniki.

Strategia konserwatywna

Firma posiada przewagę mocnych stron, ale w jej otoczeniu przeważają negatywne czynniki zewnętrzne. Firma nie jest w stanie agresywnie się rozwijać, ale może przezwyciężać pojawiające się zagrożenia.

Strategia konkurencyjna

Firma posiada przewagę cech negatywnych, ale działa w przyjaznym otoczeniu.
Strategia opiera się na eliminowaniu wewnętrznych słabości firmy.

Strategia defensywna

Słabe strony idą w parze z negatywnym otoczeniem rynkowym. W tej strategii firma powinna nastawić się na przetrwanie w niesprzyjającym otoczeniu. Może pojawić się ryzyko upadłości firmy.

Daną strategię przyjmuje się w zależności od wyników analizy SWOT. By dokonać analizy należy wypisać mocne i słabe strony, oraz szanse i zagrożenia, a wyniki można przedstawić na macierzy przyznając każdej z cech liczbę punktów. W zależności od wyników analizy przyjmuje się odpowiednią strategię, która pomoże firmie rozwijać się na konkurencyjnym rynku. Często przy analizie SWOT stosuje się też technikę TOWS, która odwraca kolejność analizowanych czynników (zamiast metody „od wewnątrz do zewnątrz” analizuje się czynniki „od zewnątrz do wewnątrz”). Analiza zakłada badanie szans i zagrożeń na zewnątrz organizacji oraz dostosowanie firmy do tych uwarunkowań.

Przykładowa analiza SWOT restauracji

Przykładowa analiza SWOT spółki, która chce otworzyć drugi punkt restauracyjny w innym mieście. Im więcej czynników w każdej z kategorii, tym większa szansa na dokładniejsze sprofilowanie strategii firmy.

Mocne strony

Słabe strony

 • dobre wyniki restauracji pozwalające na rozwój kolejnego punktu,
 • dobrze znana lokalnie marka,
 • lojalność klientów,
 • pozytywne oceny restauracji w internecie,
 • okalne dania, których nie ma w ofercie konkurencja,
 • wzrost liczby klientów w ostatnim roku,
 • wykwalifikowany personel,
 • program lojalnościowy,
 • dobra jakość produktu.
 • słabo rozpoznawalna marka poza rynkiem lokalnym,
 • nieznajomość rynku poza miejscem siedziby firmy,
 • brak personelu w drugim mieście,
 • brak dowozu jedzenia na telefon,
 • konieczność znalezienia dobrego miejsca na lokal,
 • brak pomysłu na kampanię reklamową.

Szanse

Zagrożenia

 • rosnąca liczba klientów stołujących się poza domem, rozwijający się rynek,
 • spadek bezrobocia,
 • wzrost siły nabywczej klientów,
 • spadek cen najmu nieruchomości,
 • pozytywne sygnały płynące z gospodarki.
 
 • duże nasycenie docelowego rynku innymi restauracjami,
 • wzrost kosztów utrzymania gospodarstwa domowego,
 • silna konkurencja ze strony zagranicznych sieci,
 • rosnąca popularność jedzenia typu fast food,
 • sezonowość dań,
 • susza, która spowoduje wzrost cen podstawowych produktów.

Na podstawie powyższych czynników możemy dokonać analizy SWOT otwarcia drugiego punktu restauracyjnego w sąsiednim mieście. Ostatnie 5 lat pokazało, że firma osiąga stabilne dochody, których część została przeznaczona na dalsze inwestycje. Pozycja firmy na lokalnym rynku jest ugruntowana – restauracja cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, co potwierdzają nie tylko wyniki finansowe spółki, ale także oceny wystawiane przez klientów w internecie. Do mocnych stron zalicza się lokalne menu oraz wykwalifikowany personel. Klienci mogą korzystać z programu lojalnościowego, który pozwala im obniżyć cenę posiłku przy regularnym stołowaniu się w restauracji (klienci zbierają pieczątki). Program cieszy się powodzeniem, co potwierdzają kolejni klienci korzystający ze zniżek.

Firma działa lokalnie, co jest jej słabością. Nie zna zewnętrznych rynków poza miejscem swojej siedziby. Z otworzeniem restauracji będzie wiązała się konieczność zatrudnienia personelu, który zna specyfikę potraw przygotowywanych w macierzystej filii. W dużym mieście popularnością cieszą się usługi na telefon, których spółka nie świadczy na swoim rynku. Będzie się to wiązało z zatrudnieniem dodatkowych osób zajmujących się obsługą zdalnych zleceń (będzie potrzebne dodatkowe auto, lub pracownik z samochodem). Na tę chwilę brak odpowiedniego miejsca na otwarcie lokalu i pomysłu na kampanię marketingową (dodatkowe koszty związane z promocją nowego miejsca).

Firma działa w pozytywnym otoczeniu rynkowym. Prognozy gospodarcze są dobre, co potwierdza rosnące PKB i wzrost zamożności klientów. Ceny nieruchomości są stabilne z niewielkim odchyleniem wskazującym na spadek cen transakcyjnych. Analiza rynku pokazuje, że rośnie liczba klientów stołujących się poza domem – panuje moda na lokalne potrawy i zdrowy tryb życia.

Wśród negatywnych czynników zewnętrznych należy upatrywać duże nasycenie rynku restauracjami działającymi w podobnej branży oraz liczne punkty z jedzeniem typu fast-food. Dane rynkowe pokazują, że od kilku miesięcy wraz z poprawą statusu klientów rosną jednak koszty utrzymania gospodarstw domowych, które mogą mieć wpływ na stołowanie się poza domem. Ostatnie podwyżki stóp procentowych doprowadziły do wzrostu kosztów kredytów i spłacanych rat.

Powyższe informacje pozwalają na przyjęcie strategii agresywnej, która zakłada uruchomienie punktu w nowej lokalizacji. Czynniki pozytywne przeważają nad negatywnymi, co pozwala zakładać, ze firma działając w dobrym otoczeniu rynkowym odniesie sukces.Rzetelność podstawą analizy SWOT.

Analiza SWOT to potężne narzędzie, które pozwala w obiektywny sposób ocenić szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z uruchomieniem biznesu. Ważne jest jednak, by przeprowadzić ją rzetelnie, najlepiej przy udziale osób z zewnątrz organizacji. Analizę SWOT można też wykorzystać do prywatnych celów – na przykład oceny swojej kandydatury na określone stanowisko w firmie czy do oceny rozwoju zawodowego. Projekt analizy SWOT przygotowuje się wówczas analogicznie, jak w przypadku analizy poddającej ocenie uruchomienie nowego projektu.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo