Właściwie nie ma roku, żeby nie było jakiejś zmiany w podatkach. Nawet jeśli nie rosną same ich stawki czy progi podatkowe, to modyfikacje obejmują nowe druki formularzy czy sposób ich wypełniania. Nie inaczej będzie z rozliczeniem PIT za 2018 r. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany.

Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych jest ta dotycząca wyższej kwoty wolnej od podatku. Niemal trzykrotnie wzrosły też limity niektórych zwolnień z podatku dla świadczeń pozapłacowych otrzymywanych z zakładowego funduszu socjalnego. Do innych źródeł przychodu zakwalifikowano też drobną działalność usługową lub handlową, tzw. nierejestrowaną.

Przybył też nowy podatek, to tw. exit tax (od dochodów z niezrealizowanych zysków), zwany też podatkiem od wyprowadzki. Zapłacą go osoby prywatne i firmy, gdy poza granicę Polski przeniosą majątek przekraczający 4 mln zł.

Nowa kwota wolna od podatku za 2018 r.

W 2018 r. zmieniła się wartość kwoty wolnej od podatku, która została podwyższona z 6600 zł do 8000 zł. W efekcie część podatników zastosuje wyższą niż w poprzednim roku kwotę zmniejszającą ich podatek, która będzie wynosić 1440 zł zamiast 1188 zł. Ponadto większa grupa podatników skorzysta z podwyższonej kwoty zmniejszającej podatek - obejmie ona wszystkich o dochodzie do 13000 zł (w 2017 r. limit ten nie mógł przekraczać 11000 zł).

Ile wyniesie tzw. kwota wolna odliczana w PIT za 2018 r.?

Dochód roczny podatnika

Kwota zmniejszająca i sposób jej obliczenia

Wysokość kwoty zmniejszającej

do 8000 zł

1440 zł

1440 zł

powyżej 8000 zł do 13000 zł

1440 zł – [883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) : 5000 zł]

od 3091 zł do 8001 zł

powyżej 13000 zł do 85528 zł

556,02 zł

3091 zł

 

powyżej 85528 zł do 127000 zł

556,02 zł – [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41 472 zł]

od 0 zł do 3091 zł

 

powyżej 127000 zł

brak kwoty wolnej

0 zł


Od 2018 r. dla twórców obowiązuje też podniesiony do 85528 zł (z 42764 zł w 2017 r.) limit 50 -proc. kosztów uzyskania przychodów oraz zamknięta lista przychodów/zawodów, do których można je stosować. Chodzi tu m.in. o działalność artystyczną, publicystyczną, badawczo-rozwojową.

Wyższe limity świadczeń i zapomóg zwolnionych z PIT

Nie wszystkie pozapłacowe przychody, np. dopłaty i świadczenia rozlicza się w zeznaniu podatkowym. Za 2018 r. będzie można skorzystać z wyższych niż za poprzedni rok limitów zwolnień przy takiej pomocy. Chodzi np. o:

  • dopłaty do wypoczynku z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) - kwota zwolnienia z PIT wzrosła do 1000 zł z wcześniejszych 380 zł rocznie,
  • dopłaty do wypoczynku, który organizują podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 ze źródeł innych niż zfśs – roczny limit podniesiono do 2000 zł z wcześniejszych 760 zł,
  • zapomogi otrzymane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do 6000 zł w roku podatkowym (wcześniej było 2280 zł), gdy pochodzą z innych źródeł niż zfśs lub fundusze związków zawodowych,
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od dawnego zakładu pracy - do 3000 zł (było 2280 zł),
  • świadczenia otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola - do kwoty nie wyższej niż 1000 zł miesięcznie na każde dziecko (do końca 2017 r. były dwa limity wyłączenia na 400 i 200 zł na dziecko),
  • świadczenia otrzymane przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów - do nie więcej niż 3000 zł w roku podatkowym (było 2280 zł).

Mały biznes

Gdy podatnik prowadzi tzw. działalność nierejestrowaną, czyli handel lub usługi na niewielką skalę i w żadnym miesiącu z tej aktywności nie osiąga przychodu należnego przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1050 zł w 2018 r.), w deklaracji PIT wskazuje to jako tzw. inne źródła przychodów. Są one opodatkowane na zasadach ogólnych.

E-PIT z automatu

Na początku listopada prezydent podpisał ustawę z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126), która umożliwia podatnikowi automatyczne rozliczenie się z osiąganych dochodów rocznych. Oznacza to, że wielu podatników (osób fizycznych) będzie mogło zakończyć coroczny kontakt z PIT za pomocą dwóch kliknięć w komputerze. W 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotuje i udostępni na Portalu Podatkowym (http://mf-arch.mf.gov.pl/web/wp/pp) PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej.

Podatnik będzie mógł od 15 lutego do 30 kwietnia udostępnione formularze:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować (np. wybrać formę opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wskazać nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których KAS nie ma (np. darowizny na cele kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, internet, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), a następnie je zaakceptować,
  • odrzucić (czyli nie zaakceptować) i rozliczyć się samodzielnie.

Jeśli podatnik nie przyjmie sporządzonego wcześniej zeznania podatkowego oraz nie rozliczy go samodzielnie, 30 kwietnia 2019 r. formularz przygotowany przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowany. Będzie to równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną rozliczenia rocznego PIT.

Łatwiej z korektą małżonków

W przyszłorocznym zeznaniu (za 2018 r.) zaczną obowiązywać mniej rygorystyczne warunki, aby zastosować preferencyjne zasady rozliczania podatku przez małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci. Małżonkowie będą mogli łącznie opodatkować dochody również wtedy, gdy korektę zeznania złożą po terminie, tzn. po 30 kwietnia. Podobne preferencje obejmą samotnie wychowujących dzieci.

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku

Większość podatników ucieszy również skrócony z trzech miesięcy do 45 dni okres, w którym urząd skarbowy zwraca nadpłacony podatek. Dotyczy to zarówno samego zeznania, jak i jego korekty. Warunek będzie jeden – PIT trzeba złożyć w formie elektronicznej, a niestety skrócony termin odzyskania nadpłaty najwcześniej może zacząć biec od 15 lutego.

Przy przesyłaniu zeznań tradycyjną pocztą lub składaniu ich bezpośrednio w urzędzie skarbowym na zwrot podatku nadal trzeba będzie czekać 3 miesiące (okres ten liczy się od daty złożenia deklaracji).

Zmiany w zeznaniach za 2019 r.

Większe korzyści przy transakcjach mieszkaniowych

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać korzystniejsze zasady rozliczania się przy sprzedaży nieruchomości, ale będziemy je stosować dopiero przy PIT składanym w 2020 r. Dotyczy to np. osób, które nabyły nieruchomość w spadku i zechcą ją szybko sprzedać.

Do końca 2018 r. obowiązują przepisy, według których odpłatne zbycie takiej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku, w którym ją uprzednio nabyto, obarczone jest podatkiem. Nie będzie się go jednak płacić, jeśli transakcja sprzedaży przypadnie po 1 stycznia 2019 r., a jednocześnie nastąpi ona po upływie 5-letniego okresu liczonego od momentu, kiedy nieruchomość nabył spadkodawca (a nie spadkobierca). Jeśli np. nestor rodziny kupił mieszkanie 20 lat temu i zostawił je w spadku synowi, który je następnie sprzeda po 1 stycznia 2019 r., ta transakcja nie będzie opodatkowana. A to dlatego, że będzie już trwał odpowiedni okres na uniknięcie zapłaty podatku przez dziedziczącego syna.

Gdy deweloper opóźni się z budową

Kolejne udogodnienie polega na wydłużeniu okresu (z dwóch do trzech lat), w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik będzie mógł wydać na własne cele mieszkaniowe i dzięki temu skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Zmiana zadowoli głównie tych, którzy kupili mieszkanie, a w ciągu dwóch lat nie zdążą podpisać na nie aktu notarialnego, bo inwestor opóźnia się z realizacją budowy. Umowa deweloperska nie daje prawa do takiej ulgi.

Ulga na termomodernizację budynków mieszkalnych od 2019 r.

Od 2019 r. (czyli przy zeznaniu PIT składanym w 2020 r.), podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, będą mieli prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenie będzie stanowiło wartość 23 proc. wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją, poniesionych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Inaczej przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy

Od 2019 r. zmieni się też sposób pobierania zaliczek na podatek. Nie wpłynie to więc na obliczenie podatku za 2018 r. W miesiącu przekroczenia pierwszego progu skali podatkowej zaliczkę pobierze się według dwóch stawek 18 i 32 proc. Obecnie robi się to jedynie ze stawki 18 proc., co dla osób lepiej zarabiających często oznacza, że przy rozliczeniu rocznym muszą uregulować niedopłatę podatku.

Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców

Od 2019 r. zmienią się też zasady ustalania składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą. Gdy przychód roczny nie przekroczy 63 tys. zł, wartość składek będzie zależeć od kwoty przychodu z prowadzenia firmy. To oznacza, że przedsiębiorcy odliczą od dochodu mniej niż w zeznaniu podatkowym za 2018 r.

3.8
/ 5
(liczba głosów: 
25
)
Twoja ocena

Mariola

05.01.2019 08:41

szczerze mówiąc to dla mnie dalej niektóre kwestie nie są do konca jasne, szczególnie kwestia tego e-pitu budzi moje wątpliwości, mam nadzieję, że po nadchodzącej konferencji podatkowej w MDDP będzie to przestawiać się bardziej klarownie

Ja

28.12.2018 12:34

Przydatne

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.