Jednym ze sposobów na oszczędzanie są obligacje państwowe. Są świetną alternatywą dla bankowych lokat, a dodatkowo używają ich również inwestorzy, budujący portfele inwestycyjne. Jak pokazują statystyki w całym 2020 r. wartość sprzedanych papierów dłużnych wyniosła rekordowe 28,4 mld zł. Jednak w tym samym roku obniżono znacząco ofertę obligacji detalicznych. Czy obligacje skarbowe w 2021 r. również okażą się popularną inwestycją?
Pokaż więcej

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje państwowe to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów. Państwa emitują obligacje, pożyczając w ten sposób pieniądze od swoich obywateli. Nabywca obligacji, Skarb Państwa, zobowiązuje się wykupić obligacje w określanym czasie, czyli oddać nabywcy pieniądze. Odsetki od obligacji mogą być wypłacone w dniu wykupu lub wcześniej, w zależności od rodzaju obligacji.

Obligacje państwowe uznawane są za najbezpieczniejszą formę oszczędzania, ponieważ gwarantem wykupu jest Skarb Państwa, a nie żaden prywatny podmiot. Z tej formy lokowania pieniędzy korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i duzi nabywcy, tacy jak np. banki. Kolejną zaletą obligacji skarbowych jest fakt, że pozwalają uchronić zgromadzony kapitał przed inflacją.

Gdzie nabyć obligacje Skarbu Państwa 2021?

Klienci indywidualni mogą kupić obligacje państwowe na kilka sposobów. Ofertę obligacji posiada tzw. agent emisji, PKO Bank Polski. Można je zatem kupić:

 • w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju,
 • w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP,
 • za pośrednictwem konta Inteligo,
 • za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni świątecznych,
 • bezpośrednio na stronie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.

Obligacje oszczędnościowe są sprzedawane co miesiąc. Cena zakupu jest stała i każdego dnia sprzedaży wynosi 100 zł. Terminy sprzedaży obligacji oraz wszystkie aktualne parametry obligacji są zawsze zawarte w tzw. listach emisyjnych Ministra Finansów. Listy emisyjne są z kolei dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego oraz na stronach www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl.

Obligacje skarbowe w 2021 r. - rodzaje

Skarb Państwa emituje kilka rodzajów obligacji, różniących się od siebie terminem wykupu (długością oszczędzania) oraz proponowanym oprocentowaniem. W ostatnich latach do obligacji oszczędnościowych dołączyły obligacje rodzinne oraz premiowe, które urozmaiciły ofertę dla klientów detalicznych.

Pierwszy rodzaj obligacji państwowych to obligacje oszczędnościowe. Wśród nich wyróżniamy:

 • 3-miesięczne o stałym oprocentowaniu (OTS) – obligacje o stałym oprocentowaniu, odsetki są wypłacane po 3 miesiącach od dnia zakupu. Zysk jest określony z góry już w dniu zakupu obligacji. Aktualnie dają zarobić 0,50% w skali roku.
 • 2-letnie o stałym oprocentowaniu (DOS) - obligacje o stałym oprocentowaniu, odsetki są kapitalizowane po pierwszym roku i wypłacane po 2 latach od dnia zakupu. Zysk jest określony z góry już w dniu zakupu obligacji. Aktualnie dają zarobić 1,0% w każdym roku oszczędzania.
 • 3-letnie o zmiennej stopie procentowej (TOZ) – obligacje o zmiennym oprocentowaniu, aktualizowane co pół roku, odsetki naliczane są na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Oszczędzający ma regularne wypłaty odsetek co pół roku. Aktualnie dają zarobić 1,10% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, a w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych zgodnie z zasadą: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku.
 • 4-letnie indeksowane (COI) – obligacje o zmiennym oprocentowaniu, aktualizowane co rok, uzależnione od inflacji i stałej marży. Odsetki wypłacane są co roku, a dzięki stałej marży odsetkowej zysk jest zawsze powyżej inflacji. Aktualnie dają zarobić 1,30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych zgodnie z zasadą: marża 0,75% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.
 • 10-letnie indeksowane (EDO) – obligacje o zmiennym oprocentowaniu, aktualizowane co rok, uzależnione od inflacji i stałej marży. Odsetki nie są regularnie wypłacane, ale są kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym i wypłacane po 10 latach od dnia zakupu. Zysk jest zawsze powyżej inflacji, a coroczna kapitalizacja odsetek zwiększa zyskowność w długim terminie. Tych obligacji używają często inwestorzy, budując długoterminowe portfele. Aktualnie dają zarobić 1,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych zgodnie z zasadą: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Obligacje skarbu państwa w 2021 r. dla beneficjentów 500+

Ciekawym rozwiązaniem dla oszczędzających są tzw. Rodzinne Obligacje Skarbowe, które można kupić wyłącznie za środki otrzymane z programu 500+. To jedne z najatrakcyjniejszych obligacji państwowych, które mają za zadanie zachęcić rodziców do oszczędzania na przyszłość dzieci.

W ramach Rodzinnych Obligacji Skarbowych Ministerstwo Finansów oferuje obligacje:

 • 6-letnie (ROS) – obligacje o oprocentowaniu indeksowanym inflacją. Odsetki są kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym, a wypłacane po 6 latach od dnia zakupu. Aktualnie oprocentowanie wynosi 1,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.
 • 12-letnie (ROD) – obligacje o oprocentowaniu indeksowanym inflacją. Odsetki są kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym, a wypłacane po 12 latach od dnia zakupu. Aktualne oprocentowanie wynosi 2,0% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Obligacje skarbowe z premią

Ciekawym pomysłem na popularyzację obligacji skarbowych było wprowadzenie do oferty obligacji premiowych. Pierwszy raz sprzedawano je w czerwcu 2018 r., testując tym samym zainteresowanie oszczędzających. Obligacje premiowe to 10-miesięczne obligacje Skarbu Państwa z gwarantowanymi odsetkami na poziomie 1,5% oraz szansą wygrania dodatkowych pieniędzy w losowaniu premii. Każda obligacja brała udział w losowaniu premii: 10 000 zł, 1 000 zł, 100 zł, lub 10 zł. Łącznie rozlosowanych zostało 62 216 premii o wartości 2 240 000 zł. Co ciekawe, premie przyznane wylosowanym obligacjom nie podlegają podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Aktualnie nie ma jednak informacji o planowanych kolejnych emisjach obligacji premiowych.

Obligacje skarbowe przy zerowych stopach procentowych

W 2020 roku miały miejsce aż 3 obniżki stóp procentowych, spowodowane polityką przeciwdziałania skutkom pandemii. W związku z tym, z końcem kwietnia, zmieniła się również oferta obligacji detalicznych. Rekordowe zainteresowani obligacjami skarbowymi miało miejsce w kwietniu, czyli w ostatnim miesiącu z wyższą ofertą.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie i zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego, trudno zakładać, że aktualna oferta ulegnie znaczącym zmianom w 2021 roku.

Wcześniejszy wykup obligacji skarbowych 2021

Jeśli chcesz po wykupie kontynuować oszczędzanie, to za pieniądze z wykupywanych obligacji lub ich części, możesz kupić samodzielnie dowolne obligacje dostępne w ofercie. Nie ma możliwości automatycznego zakupu czy też przedłużenia oszczędzania.

Z kolei jeśli zajdzie potrzeba wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup), możesz bez problemu wycofać wpłacone pieniądze, czyli zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji. Od wypłacanych środków odejmowana jest opłata za przedterminowy wykup. Dla obligacji 3-miesięcznych nie ma tej opłaty, dla 10-letnich opłata wynosi 2 zł od każdej obligacji, a od pozostałych 0,70 gr od obligacji.

Obligacje skarbu państwa a obligacje korporacyjne

Warto pamiętać, że obok obligacji państwowych występują również obligacje korporacyjne, często sprzedawane przez banki lub domy maklerskie. Chociaż mają wspólną nazwę i konstrukcję (pożyczamy kapitał w zamian za odsetki), to jednak różnią się znacząco poziomem ryzyka. Obligacje korporacyjne emitowane są przez firmy, które w ten sposób chcą pożyczać kapitał taniej niż np.: z kredytu bankowego. Jednak firmy nie są nigdy takim gwarantem bezpieczeństwa jak Skarb Państwa. Obligacje korporacyjne to instrument inwestorów, który jest już obarczony ryzykiem, a same obligacje są notowane na rynku Catalyst, przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje skarbowe 2021 – czy warto?

Obligacje skarbowe są uzupełnieniem dla wielu portfeli inwestycyjnych, w których stanowią bezpieczną część portfela. Jednak biorąc pod uwagę parametry obligacji, ich przeznaczenie oraz poziom zabezpieczenia, są to bardzo dobre produkty do oszczędzania.

Wprawdzie obligacje i lokaty mogą różnić się sposobem wypłaty odsetek, a także samą konstrukcją (warunki zakupu obligacji i późniejszy ich wykup) oraz dostępności (obligacji nie kupimy w każdym banku), to jednak dla oszczędzającego mają bardzo wiele zalet. Obligacje chronią oszczędności przed inflacją, ponieważ ich konstrukcja w wielu przypadkach zakłada płacenie marży plus inflacji. W przypadku lokat, klient sam musi nieustannie przerzucać pieniądze z depozytu na depozyt, który aktualnie ma oprocentowanie przewyższające inflację.

3.3
/ 5
(liczba głosów: 
39
)
Twoja ocena

Autor:

Tomasz Jaroszek

Ekspert Kapitalni.org
Były dziennikarz ekonomiczny, obecnie bloger i fan nowych mediów. Z rynkem finansowym związany od ponad 7 lat. Był redaktorem działu finanse w Comperia.pl, redaktorem naczelnym Przeglądu Finansowego Bankier.pl, prowadził studio telewizyjne Bankier.pl. Obecnie występuje w mediach jako komentator gospodarki i giełdy. Właściciel Jaroszek Consulting. Wspierał swoimi usługami takie firmy jak Diners Club, X-Trade Brokers, NaTemat.pl, AIP Businness Link. Współautor książki o giełdzie „Ryzykować trzeba umieć”, autor bloga Doradca.tv.
Dowiedz się więcej

Zenek

30.12.2019 16:45

felieton sponsorowany

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo