Od podatku można odliczyć ulgę na korzystanie z internetu. Maksymalna kwota odliczenia za dany rok podatkowy to 760 zł. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie korzystanie z internetu w dwóch następujących po sobie latach. Jeżeli podatnik skorzystał z ulgi np. w roku 2018 i 2019, to nie odliczy już od podatku internetu w roku 2020.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Wydatki poniesione na korzystanie z internetu można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Ulga na internet została jednak znacząco ograniczona. Odliczenie możliwe jest jedynie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych i to pod warunkiem, że podatnik wcześniej nie korzystał z tego odliczenia. Jeżeli skorzystaliśmy z ulgi np. w latach 2015 i 2016, to odliczenie już nam nie przysługuje. Jeśli dopiero chcemy skorzystać z odliczenia, to możemy to zrobić w rozliczeniu za rok 2020 i za rok następny, czyli 2021. Należy pamiętać, że lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać.

Ile można odliczyć od podatku?

Odliczenie przysługuje w kwocie nieprzekraczającej 760 zł za dany rok podatkowy. Odliczeń mogą dokonać jedynie osoby, które składają zeznania podatkowe PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28. Należy do nich dołączyć formularz PIT/O, w którym znajdują się informacje o odliczeniach. W trakcie roku podatkowego z odliczeń mogą skorzystać podatnicy, przy obliczaniu zaliczek, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy, opodatkowane wg skali podatkowej albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dokumenty potwierdzające korzystanie z internetu

Odliczenia mogą dokonać jedynie te osoby, których dane widnieją na rachunkach za internet. Jeżeli na przykład rachunki wystawione zostały na rodziców, czy dziadków, to ich dzieci nie mogą skorzystać z odliczenia internetu od podatku. Nie ma znaczenia, czy z internetu korzystamy w domu, czy np. w telefonie lub w kafejce internetowej. Warunek jest jeden – na rachunku za korzystanie z usługi muszą znajdować się nasze dane oraz wyszczególniona kwota za korzystanie z internetu. Jeżeli na przykład na rachunku znajduje się cena za pakiet, w skład którego wchodzi oprócz internetu także telewizja i telefon (jako jedna pozycja na rachunku), nie dokonamy odliczenia.

Ważne jest, by dokument potwierdzający skorzystanie z internetu zawierał następujące dane:

  • Informacje identyfikujące nabywcę i sprzedawcę
  • Rodzaj zakupionej usługi (internet)
  • Kwotę zapłaty

W praktyce ostatni z punktów oznacza, że podatnik musi udokumentować opłatę za skorzystanie z usługi. Może to być adnotacja, że wpłaty dokonano gotówką w kasie lub załączone potwierdzenie wykonania przelewu. W tytule przelewu powinna znajdować się informacja, że płatność dotyczy usługi korzystania z internetu za dany miesiąc.

Należy pamiętać, że odliczeniu od podatku nie podlegają koszty instalacji internetu. Jeżeli np. dostawca mediów wystaw nam rachunek za internet w kwocie 500 zł, z czego 100 zł to koszty instalacji, a 400 zł to koszt korzystania z internetu, to odliczeniu podlega jedynie kwota 400 zł.

Odliczanie internetu przez współmałżonków

Jeśli umowę dostępu do Internetu zawarło wspólnie kilka osób (np. żona i mąż) i opłacone faktury VAT, dokumentujące poniesienie wydatków, wystawione są na ich imiona i nazwiska, wówczas każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków - łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1 520 zł. Jeżeli na umowie o usługi dostępu do internetu małżonkowie wpisani są razem jako odbiorcy tej usługi, ale jeden z małżonków skorzystał już z ulgi w dwóch następujących po sobie latach, to odliczenie w pełnej kwocie przysługuje jedynie drugiemu małżonkowi – temu, który nie skorzystał do tej pory z ulgi.

Odliczanie internetu, a działalność gospodarcza

Odliczyć wydatki na internet mogą również przedsiębiorcy. W tym przypadku mogą zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Nie muszą wówczas ograniczać się do kwoty 760 zł, a dodatkowo od faktur mogą odliczyć VAT. Jeżeli jednak działalność gospodarcza prowadzona jest w domu, odliczanie internetu w całości w kosztach firmowych może wiązać się z ryzykiem. Urząd skarbowy może bowiem zakwestionować, czy w rzeczywistości internet wykorzystywany jest wyłącznie do osiągania przychodów (innymi słowy, czy nie korzystamy z niego także prywatnie). Wówczas lepiej skorzystać z odliczenia internetu od podatku, czyli z ulgi internetowej.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo