Ruszył rządowy program subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 dla mikro oraz małych i średnich firm. Z finansowania może skorzystać 70 tys. przedsiębiorstw z 45 najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż.
Pokaż więcej

Tarcza Finansowa PFR 2.0 ma pomóc finansowo firmom, które ograniczyły lub zawiesiły działalność w związku z pandemią Covid-19. Wartość tej pomocy wynosi 13 mld zł. Wnioski o wsparcie można składać od 15 stycznia do końca lutego tego roku, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 18 banków. O przyznaniu subwencji decyduje wysokość spadku obrotów i liczba osób zatrudnionych w danej firmie.

Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające np. 3-4 pracowników) może liczyć na wsparcie o wysokości 70 tys. zł. O takie pieniądze mogą wnioskować firmy, które od kwietnia do grudnia 2020 r. zanotowały spadek przychodów większy lub równy 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. i zatrudniały chociaż jedną osobę na umowę o pracę. Fundusz zapewnia, że wypłaty będą realizowane szybko, ponieważ algorytm w ciągu doby przeanalizuje wniosek, a pieniądze na koncie firmy mają się znaleźć w ciągu dwóch kolejnych dni.

Jakie firmy mogą skorzystać z Tarczy 2.0


Aby otrzymać subwencję obowiązują określone przez Polski Fundusz Rozwoju zasady jej przyznania. Należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o subwencję finansową, gdy wymagane będzie złożenie pliku JPK_V7M albo JPK_V7K do organu podatkowego, należy uczynić to z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez ten organ i przekazanie danych do PFR (na co najmniej na 7 dni przed złożeniem wniosku). Brak pliku JPK za grudzień wstrzymuje rozpatrywanie wniosku na 7 dni. Po upływie tego terminu rozpatrywany jest na podstawie dostępnych danych.

Mikrofirmy muszą spełnić następujące warunki:

 • firma zatrudniała 31 grudnia 2019 r. – a jeśli tego dnia nie zatrudniała to 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jej obroty lub suma bilansowa za rok 2019 wyniosła poniżej 2 mln euro
 • firma prowadziła działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o subwencję finansową. W dniu złożenia wniosku firma nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji
 • obroty firmy spadły o minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019.

Kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnioną osobę przy spadku przychodów o 30-60 proc, 36 tys. zł na jednego zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirmy to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł, suma finansowania z Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 na pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł. Jest możliwe umorzenie 100 proc. ale w przypadku utrzymania średniorocznego zatrudnienia na tym samym poziomie w roku 2021.

Małe i średnie muszą spełnić poniższe warunki:

 • firma zatrudniała na dzień 31 grudnia 2019 r. – a jeśli tego dnia nie zatrudniała – to na 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 249, ma obroty roczne poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro
 • firma działała 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o subwencję finansową. W dniu złożenia wniosku firma nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji
 • spadek obrotów firmy wyniósł minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019.

Subwencja wypłacana jest w kwocie 70 proc. straty brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada roku 2020 do marca tego roku (ostatnie miesiące na podstawie prognozy).Maksymalna kwota finansowania nie może przekroczyć 3,5 mln zł (wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł), maksymalna kwota finansowania z Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0 nie może przekroczyć 144 tys. zł na jednego pracownika.

Jak złożyć wniosek o wsparcie z Tarczy 2.0

Przed wypełnianiem wniosku należy przygotować dane:

 • numer KRS
 • wyciąg z KRS/CEIDG
 • data założenia działalności
 • liczba pracowników w okresie od 31 grudnia 2019 r.
 • obroty w 2019 r.
 • pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane) podpisane certyfikatem PAdES
 • dotyczące spadku przychodów (porównywany rok 2020 do roku 2019)
 • dla MŚP koszty stałe od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
 • dla MŚP wynik finansowy przed opodatkowaniem od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
 • TERYT kod terytorialny
 • GBER europejska klasyfikacja przedsiębiorcy.

Jednym z banków obsługujących Tarczę 2.0 w porozumieniu z PFR jest Bank Pekao SA. Na jego przykładzie prześledzimy krok po kroku złożenie wniosku.

 1. Należy się zalogować do Pekao 24 tak, jak przy sprawdzaniu stanu konta (pekao24.pl).
 2. W zakładce „Oferty i wnioski” wybrać „Usługi”.
 3. Potem wybrać „Wniosek o Tarczę 2.0”.
 4. Wybrać kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla swojej firmy.
 5. Dodać odpowiednie dokumenty podane na stronie.
 6. Zaznaczyć wymagane na stronie pliki i dokumenty.
 7. Określić wielkość swojej działalności.
 8. Wypełnić na stronie dokumentację podatkową.
 9. Podać dane do wyliczenia kwoty subwencji.
 10. Podpisać umowy.

System weryfikacji wniosków sprawdzi, czy przedsiębiorca przesłał do Urzędu Skarbowego deklarację rozliczenia podatków za grudzień roku 2020. Jeśli nie, system tymczasowo wstrzyma wniosek i w ciągu 7 dni sprawdzi dostępność deklaracji. Może to skutkować tym, że decyzja o subwencji zostanie wydana w inny dzień, niż ten kiedy składano wniosek do PFR.

Branże w Tarczy 2.0

Banki w porozumieniu z PFR podają zaktualizowaną listę branż i kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej Tarczą 2.0:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z - Działalność muzeów
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Autor:

Robert Rybarczyk

Kapitalni.org
Dziennikarz od 1994 r. m.in. w: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Życie Warszawy, Puls Biznesu.
Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo