Od sierpnia 2019 roku obowiązują przepisy, które umożliwiają osobom do 26 roku życia skorzystanie z zerowej stawki PIT. Z ulgi mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na etacie lub pracujący na umowach zlecenie. By korzystać z zerowego PIT-u już teraz, należy złożyć oświadczenie.

W lipcu Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokument w nowym kształcie obowiązuje od 1 sierpnia i wprowadza zerową stawkę PIT dla osób do 26 roku życia (program „Bez PIT dla Młodych”). Mogą z niej z niej korzystać osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Ustawa nie przewiduje ulg dla pracowników zatrudnionych na umowie o dzieło oraz przedsiębiorców.

Z PIT 0 można korzystać już teraz

Zerowym PIT-em objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w danym roku podatkowym. Nadwyżka powyżej kwoty 85 528 zł opodatkowana będzie standardowo - według skali podatkowej. Wyjątek stanowi rok 2019, w którym limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, bo ulga będzie obowiązywała jedynie przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). PIT 0 będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

By skorzystać z PIT 0 dla młodych już teraz należy złożyć u pracodawcy oświadczenie (przykład poniżej). Jeśli pracownik tego nie zrobi, ulgę będzie mógł sobie odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2019. Od roku 2020 nie trzeba już będzie składać oświadczeń, ulga będzie naliczana automatycznie. W praktyce korzyścią z zerowego PIT-u będzie wzrost miesięcznego wynagrodzenia.

Ile można zyskać na zerowym picie - wyliczenia

Ministerstwo Finansów podało przykładowe korzyści dla pracowników płynące z PIT-u zero. Osoba, która zarabia najniższą krajową (2250 zł) miesięcznie zyska 133 zł, co w skali roku daje 1592 zł. Pracownik otrzymujący wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej, czyli 4765 zł, miesięcznie zyska 355 zł, co w skali roku daje 4261 zł. Z kolei przy zarobkach na poziomie 7127,33 zł (maksymalna stawka mieszcząca się w pierwszym progu podatkowym), miesięczny zysk wyniesie 564 zł, a roczny aż 6768 zł. W praktyce, im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe korzyści płynące z nowej ulgi.

Ustawa zwalnia pracowników wyłącznie z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. PIT 0 nie zwalnia z konieczności zapłaty składek na ZUS i NFZ, jeżeli pracownik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że z zerowego PIT-u skorzysta około 2 mln pracowników.

Pit 0 dla młodych - wniosek

Resort opublikował przykładowe oświadczenie dotyczące PIT 0, które można złożyć u pracodawcy:

Przykładowe oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a)________________________________________________________________,

(imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorca)

urodzony(a)_______________, zatrudniony(a) w __________________________, po zapoznaniu się z art. 5 ustawy (1) oświadczam, że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (2), uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

___________________________

podpis i data

(1) Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394); http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394/1.

(2) Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358), wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (zwane przychodami z pracy), do wysokości limitu, który w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł.

5
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.