Zakładając działalność gospodarczą będziesz musiał określić, czym zajmuje się Twoja firma. Pomoże Ci w tym Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Z naszego poradnika dowiesz się czym jest PKD i gdzie należy wpisać kody PKD.
Pokaż więcej

Co to jest PKD?

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi wybrać co najmniej jeden kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kod PKD jest wskazówką dla urzędów na temat tego, czym zajmuje się dana firma. PKD została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

Kod PKD należy wpisać w punkcie 6 wniosku CEDIG-1 w rubryce „Przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007”. Obok podstawowego kodu PKD przedsiębiorca może wybrać kody dodatkowe w dowolnej liczbie. Warto dobrze przemyśleć ten wpis, by za kilka miesięcy nie musieć aktualizować wniosku. W elektronicznym formularzu znajduje się 9 miejsc na wpisanie dodatkowego PKD. Jeśli potrzebujesz więcej wpisów, będziesz musiał uzupełnić załącznik CEIDG-RD. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by dopisać je później - w każdej chwili można bezpłatnie dokonać zmian, usuwając lub wprowadzając dodatkowy kod. Aktualizacji kodów PKD dokonuje się na wniosku CEDIG-1.

Rodzaje działalności gospodarczej PKD

Kod PKD składa się z pięciu znaków, np. 01.11.Z. Listę z kodami znajdziesz na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. Dla ułatwienia kody zostały podzielone na sekcje odpowiadające różnym rodzajom prowadzonej działalności:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie.

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Sekcja F – Budownictwo.

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Sekcja J – Informacja i komunikacja.

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

Sekcja P – Edukacja.

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Jeśli będziesz miał problem z wyborem odpowiedniego kodu PDK możesz poprosić o pomoc Urząd Statystyczny w Łodzi. W tym celu będziesz musiał wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/formularz, w którym dokładnie opiszesz czym ma zajmować się Twoja firma. Odpowiedź dostaniesz w ciągu miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach – w ciągu 2 miesięcy.

4
/ 5
(liczba głosów: 
6
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.