Podatek dochodowy liniowy jest jedną z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jego wysokość oblicza się na podstawie dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o poniesione koszty. Stawka podatku jest stała i wynosi 19 proc. Wybór tej formy opodatkowania opłaca się przedsiębiorcom, którzy osiągają wysokie dochody.
Pokaż więcej

Podatek dochodowy liniowy jest jedną z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jego wysokość oblicza się na podstawie dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o poniesione koszty. Stawka podatku jest stała i wynosi 19 proc. Wybór tej formy opodatkowania opłaca się przedsiębiorcom, którzy osiągają wysokie dochody.

Podatek liniowy przeznaczony jest dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, z wyjątkiem działalności rolniczej. Aktem prawnym regulującym zagadnienia podatku liniowego jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że obliczany jest od osiąganych dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynosi podatek liniowy?

Stawka podatku jest stała i wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania. To zasadnicza różnica w stosunku do skali podatkowej, gdzie stosowane są dwie stawki – 17 proc. i 32 proc. Pierwsza z nich ma zastosowanie do kwoty 85 528 zł, a druga do nadwyżki powyżej tej kwoty. Z tego względu podatek dochodowy liniowy najbardziej opłaca się tym przedsiębiorcom, którzy osiągają wysokie dochody – przekraczające 100 tys. zł. Wówczas objęte są one stawką 19 proc., a nie 32 proc. jak w przypadku zasad ogólnych.

Ograniczenia w podatku liniowym

W podatku liniowym zastosowanie mają dodatkowo pewne ograniczenia. Przedsiębiorcy wybierający podatek liniowy nie będą mogli skorzystać z niektórych ulg, m.in. internetowej czy na dzieci. Ponadto nie będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Zastosowania nie ma także kwota wolna od podatku. Przywileje te dostępne są natomiast dla przedsiębiorców korzystających ze skali podatkowej.

Dodatkowo w pierwszym roku działalności z podatku liniowego nie może skorzystać przedsiębiorca, który – w danym roku podatkowym - wykonuje w ramach prowadzonej działalności te same obowiązki dla dotychczasowego pracodawcy. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać dopiero w następnym roku.

Ponadto dochodów z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym nie można łączyć z innymi dochodami, uzyskiwanymi z innych źródeł, np. z etatem opodatkowanym skalą podatkową. Osoby, które prowadzą własną działalność i jednocześnie są zatrudnione na etacie, muszą złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe po zakończeniu roku.

Podatek liniowy – jak liczyć?

Aby obliczyć podatek liniowy należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku w wysokości 19 proc. (np. 100 000 zł x 19 proc. = 19 000 zł). Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym może zmniejszyć podstawę opodatkowania jedynie przez odliczenie zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie współpracowników, poniesionych strat oraz wpłat dokonanych na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dodatkowo kwotę podatku można zmniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od podatku można także przekazać 1 proc. na wybraną organizację pożytku publicznego.

Przejście na podatek liniowy

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej jest możliwy już na etapie składnia wniosku CEIDG-1 o rejestrację działalności gospodarczej. Zmiana formy opodatkowania jest także możliwa w trakcie roku. W tym przypadku przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie. Podatnicy prowadzący już działalność, zmiany formy opodatkowania w trakcie roku mogą dokonać jedynie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód. Przedsiębiorca rozliczający dany rok podatkiem liniowym musi złożyć formularz PIT-36L do 30 kwietnia następnego roku.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.