Poradnik przedsiębiorcy, czyli: działalność gospodarcza - jak założyć i prowadzić własną firmę.

pfr tarcza finansowa 2.0

PFR tarcza 2.0 na pomoc polskim przedsiębiorcom

Ruszył rządowy program subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0 dla mikro oraz małych i średnich firm. Z finansowania może skorzystać 70 tys. przedsiębiorstw z 45 najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż.

feedback przykłady

Czym jest feedback i jakie ma znaczenie?

Ile razy powiedziałeś pracownikowi: co to jest? Ta prezentacja do niczego się nie nadaje, popraw ją. Z naszego poradnika dowiesz się dlaczego jest to zły feedback.

prawo popytu rynkowego

Prawo popytu - najważniejsze informacje

Prawo popytu zakłada, że przy stałych warunkach rynkowych wraz ze wzrostem ceny spada popyt na dane dobro. Z kolei gdy cena maleje, jesteśmy skłonni kupić więcej danego dobra. Złotym środkiem jest tzw. cena równowagi. Zdarzają się jednak sytuacje wymykające się tej definicji. Mówimy wówczas o paradoksach. Kiedy tak się dzieje? Dowiesz się z naszego artykułu.

wzrost podaży

Prawo podaży - najważniejsze informacje

Podaż mówi nam o tym, ile towaru sprzedawcy są skłonni dostarczyć na rynek. Jest ona zależna bezpośrednio od ceny danego towaru, co obrazuje krzywa podaży. Z naszego poradnika dowiesz się co to jest podaż oraz jak wysokość cen wpływa na dostępność produktów.

zwolnienie dyscyplinarne jak długo w papierach

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy - konsekwencje i jego możliwe powody

Zwolnienie dyscyplinarne lub potocznie określane jako dyscyplinarka to najsurowszy z dopuszczalnych sposobów rozstania pracodawcy z pracownikiem. Odbywa się to przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wskutek tego traci on posadę nagle - ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego pracodawca może zastosować go tylko w trzech przypadkach. Nie wolno ich interpretować rozszerzająco.

przedawnienie samowoli budowlanej

Co grozi za samowolę budowlaną?

Aby postawić dom lub nawet niedużą wiatę na własnej działce trzeba mieć na to formalne pozwolenie organu budowlanego albo przynajmniej zgłosić mu taką inwestycję. Brak takiej zgody i niesubordynowane rozpoczęcie prac konstrukcyjnych oznaczają, że inwestor dopuścił się samowoli budowlanej.

spis z natury w działalności usługowej

Spis z natury - jak obliczyć remanent końcowy

Przedsiębiorcy prowadzący księgi przychodów i rozchodów, na koniec roku podatkowego są zobowiązani do przeprowadzenia spisu z natury, zwanego też remanentem lub inwentaryzacją. Dokument ten jest konieczny do ustalenia kwoty faktycznego dochodu w zeznaniu rocznym. Z naszego poradnika dowiesz się, co powinien zawierać spis inwentaryzacyjny, oraz jak przygotować spis z natury.

co można skorygować notą korygującą

Nota korygująca do faktury - sposób wypełnienia

Notę korygującą wystawia się w celu poprawienia błędów formalnych znajdujących się na fakturze. Za pomocą noty korygującej można poprawić na przykład literówki, błędne nazwy czy adres. W celu korekty danych dotyczących miar czy jednostek wystawia się natomiast fakturę korygującą. Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury.

faktura barterowa

Rozliczenie barterowe - niezbędne informacje

Umowa barterowa to transakcja bezgotówkowa, gdzie jedna strona za określone dobro oddaje drugiej stronie inne dobro. Mogą nimi być towary lub usługi. Istotą tego kontraktu jest wzajemna wymiana świadczeń między stronami. Co do zasady powinny one mieć ekwiwalentną wartość, czyli mają się odpowiednio kompensować.

czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty

Faktura proforma - definicja i zasady funkcjonowania

Faktura pro forma nie jest dokumentem, któremu można przypisać cechy faktury w rozumieniu przepisów VAT. Należy ją traktować jako propozycję zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Z tego względu traktowana jest jako dokument informacyjny, który może stanowić ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

klauzula rebus sic stantibus

Rebus sic stantibus - zasady funkcjonowania

Co do zasady strony mają swobodę umów. Mogą je niemal dowolnie zawierać i kształtować. Potwierdza to art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strony, które zawierają umowę, mają prawo ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Co to jest pomoc de minimis

Pomoc publiczna de minimis - podstawowe informacje

Naczelną zasadą gospodarki w Unii Europejskiej jest konkurencyjność funkcjonujących w niej firm. Chodzi przede wszystkim o to, aby w swojej działalności i rozwoju nadmiernie nie wykorzystywały pomocy państwa. Może ono jednak w niewielkim zakresie wspierać swoje przedsiębiorstwa. Unia Europejska ogranicza więc dopuszczalne subsydiowanie swoich firm.

Analiza swot firmy

Metoda SWOT - co to jest i jak działa z przykładami

Analiza SWOT pozwala ocenić szanse i zagrożenia jakie wiążą się z uruchomieniem nowego biznesu. SWOT to akronim od angielskich słów i wyrazów (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Podpowiadamy, jak przygotować analizę SWOT na przykładzie restauracji, która chce uruchomić nową filię.

Prokurent kto to

Prokurent - kto to jest i jaka jest jego odpowiedzialność w spółce?

Przedsiębiorca nie musi osobiście wykonywać wszystkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może je zlecić pełnomocnikowi albo jeszcze lepiej, gdy przekaże je prokurentowi.

lista obecności pracownika

Miesięczna lista obecności pracowników - zobacz wzór

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy swoich pracowników. Dokument ten ma na celu umożliwienie obliczenia rzeczywistego czasu pracy, a co za tym idzie – wynagrodzenia. Pomocna przy ustaleniu czasu pracy jest lista obecności pracowników. Poniżej publikujemy gotowy wzór listy obecności pracowników.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.