Poradnik przedsiębiorcy, czyli: działalność gospodarcza - jak założyć i prowadzić własną firmę.

klauzula rebus sic stantibus

Rebus sic stantibus - zasady funkcjonowania

Co do zasady strony mają swobodę umów. Mogą je niemal dowolnie zawierać i kształtować. Potwierdza to art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strony, które zawierają umowę, mają prawo ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Co to jest pomoc de minimis

Pomoc publiczna de minimis - podstawowe informacje

Naczelną zasadą gospodarki w Unii Europejskiej jest konkurencyjność funkcjonujących w niej firm. Chodzi przede wszystkim o to, aby w swojej działalności i rozwoju nadmiernie nie wykorzystywały pomocy państwa. Może ono jednak w niewielkim zakresie wspierać swoje przedsiębiorstwa. Unia Europejska ogranicza więc dopuszczalne subsydiowanie swoich firm.

Analiza swot firmy

Metoda SWOT - co to jest i jak działa z przykładami

Analiza SWOT pozwala ocenić szanse i zagrożenia jakie wiążą się z uruchomieniem nowego biznesu. SWOT to akronim od angielskich słów i wyrazów (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Podpowiadamy, jak przygotować analizę SWOT na przykładzie restauracji, która chce uruchomić nową filię.

Prokurent kto to

Prokurent - kto to jest i jaka jest jego odpowiedzialność w spółce?

Przedsiębiorca nie musi osobiście wykonywać wszystkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może je zlecić pełnomocnikowi albo jeszcze lepiej, gdy przekaże je prokurentowi.

lista obecności pracownika

Miesięczna lista obecności pracowników - zobacz wzór

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy swoich pracowników. Dokument ten ma na celu umożliwienie obliczenia rzeczywistego czasu pracy, a co za tym idzie – wynagrodzenia. Pomocna przy ustaleniu czasu pracy jest lista obecności pracowników. Poniżej publikujemy gotowy wzór listy obecności pracowników.

Tarcza antykryzysowa a zmiany w systemie czasu pracy w trakcie epidemii koronawirusa

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło powstanie na całym świecie nowego ładu gospodarczego. Spowolnienie globalnej gospodarki znacząco wpływa na przedsiębiorców, którzy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zatrudniającym pracowników wychodzi ustawodawca wprowadzając ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwaną popularnie specustawą. Ustawodawca proponuje pracodawcom rozwiązania nakierowane na uelastycznienie zatrudnienia poprzez zmiany w systemie czasu pracy pracowników.

Zmiany przepisów podatkowych dla przedsiębiorców w związku z występowaniem COVID-19

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, wprowadzono do polskiego porządku prawnego szereg przepisów, które mają na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców w czasach kryzysu. Przepisy wprowadzone zostały głównie tzw. tarczą antykryzysową i tarczą antykryzysową 2.0. Zwłaszcza pierwsza z tych ustaw wdrożyła liczne zmiany podatkowe. Oprócz wspomnianych ustaw zostały wydane rozporządzenia, w których zwolniono podatników z niektórych obowiązków oraz zrezygnowano z poboru odsetek od niektórych zaległości podatkowych.

upadłość działalności gospodarczej

Koronawirus a upadłość działalności gospodarczej

Upadłość firmy należy ogłosić w ciągu 30 dni od momentu, gdy zostaną spełnione przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości. Tarcza antykryzysowa wprowadza jednak zmiany do obowiązującego prawa upadłościowego. Zgodnie ze specustawą, na czas trwania epidemii zawiesza się terminy i przerywa czas liczony od złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o upadłość dopiero po zakończeniu okresu epidemicznego.

Podatek liniowy zasady

Podatek dochodowy liniowy - zasady funkcjonowania i definicja

Podatek dochodowy liniowy jest jedną z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jego wysokość oblicza się na podstawie dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o poniesione koszty. Stawka podatku jest stała i wynosi 19 proc. Wybór tej formy opodatkowania opłaca się przedsiębiorcom, którzy osiągają wysokie dochody.

podatek dochodowy ryczałt

Firma na ryczałcie - wszystko co musisz wiedzieć

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej oraz spółki osobowe.

Dotacje na firmę

Koronawirus a dofinansowanie na firmę

Tarcza antykryzysowa przewiduje kilka form dofinansowania przedsiębiorców, którzy znajdą się w kłopotach finansowych ze względu na epidemię koronawirusa. Zaliczamy do nich pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, świadczenie postojowe, dofinansowanie do pensji pracowników i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników.

tarcza antykryzysowa 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0. to rozszerzony pakiet ustaw mających chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami pandemii koronawirusa. Obejmują one m.in. dopłaty do miejsc pracy, zwolnienie ze składek ZUS czy postojowe dla jednoosobowych firm. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

indywidualny rachunek podatkowy

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy opłacający podatki PIT, CIT i VAT muszą korzystać z indywidualnych rachunków podatkowych. Mikrorachunki są przypisane do podatnika na stałe i są niezależne od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej. Z naszego poradnika dowiesz się, kto musi mieć mikrorachunek podatkowy i skąd go wziąć.

dopłata do wynagrodzeń w związku z koronawirusem

Wniosek o dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie z ZUS i postojowe dla przedsiębiorców - gdzie składać?

Przygotowana przez rząd nowa propozycja tarczy antykryzysowej 2.0. obejmuje m.in. ochronę zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i wparcie w zachowaniu płynności finansowej dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na zwolnienie z konieczności opłacania ZUS czy dofinansowanie do pensji pracowników. Poniżej omawiamy poszczególne elementy tarczy i wskazujemy, gdzie można składać wnioski.

zastaw a zastaw rejestrowy

Umowa zastawu rejestrowego

W dobie kryzysu gospodarczego, wiele firm będzie mieć duże kłopoty z działalnością i bieżącą płynnością finansową. Gdy ich zdolność kredytowa znacząco spadnie, prawdopodobnie o pożyczkę zwrócą się do wielu pośredników. Ci pomogą, jeśli uzyskają odpowiednie zabezpieczenie. Może nim być hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw zwykły lub zastaw rejestrowy.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.