„Dobry start” to rządowy program wsparcia rodziców, których dzieci rozpoczynają rok szkolny. Gwarantuje dofinansowanie w kwocie 300 zł na ucznia bez brania pod uwagę kryterium dochodowego. Jakie zmiany czekają program „Dobry start” w roku 2019?

Program „Dobry start”, zwany także Programem 300+, został wprowadzony w 2018 roku i objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. W lutym minister rodziny Elżbieta Rafalska informowała, że z programu skorzystało około 3,1 miliona rodzin i ponad 4,4 miliona dzieci. Zgodnie z zapowiedziami rządu, program będzie kontynuowany także w kolejnych latach. Czeka go jednak ważna zmiana.

Do tej pory podstawę prawną programu 300+ stanowiły uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Od roku 2019 pieniądze na wyprawkę mają być jednak gwarantowane ustawą, nad którą trwają już zaawanasowane prace.

Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę?

Nie zmienią się jednak podstawowe zasady przyznawania świadczenia. Oznacza to, że na pieniądze z rządowego programu będą mogli liczyć rodzice i opiekunowie dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Pod uwagę nie będzie brane w tym przypadku kryterium dochodowe lecz wiek dzieci. Wsparcie będzie przysługiwało na każde dziecko do 20 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Pieniądze przysługują rodzicom dzieci, które podejmują kształcenie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale nie obejmują przedszkolaków, w tym dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu. Finansowanie nie przysługuje też studentom.

Kiedy zostanie wypłacone 300 zł na dziecko?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać w sposób tradycyjny oraz w wersji elektronicznej. W pierwszym przypadku należy to zrobić w urzędzie miasta, gminy lub miejskim ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie składamy wnioski o 500+). Istnieje także możliwość wysłania dokumentów listem poleconym.

W drugim przypadku dostępne są dwa rozwiązania: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz bankowość elektroniczna. Wnioski tradycyjne będzie można składać od 1 sierpnia do 30 listopada, natomiast w wersji elektronicznej już od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych później urzędy będą miały 2 miesiące.

Można odwołać się od negatywnej decyzji

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” składa jeden z rodziców. W przypadku dzieci, których rodzice się rozwiedli, wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli uczniem opiekuje się dwoje rodziców, każde z nich może złożyć wniosek i otrzymać po 150 zł. Dofinansowanie przysługuje również dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej. Wówczas wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Jeżeli z jakiś względów wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Mają na to 14 dni. Mogą to zrobić osobiście w placówce przyjmującej wnioski lub wysyłając list polecony.

3.5
/ 5
(liczba głosów: 
11
)
Twoja ocena

map

09.08.2019 10:42

mi też

Śmieszek

07.08.2019 15:21

I znów pomogło!

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.