Gdy przestaniesz spłacać zadłużenie, wierzyciel w celu dochodzenia swojej należności wystosuje do Ciebie pisemne wezwanie do zapłaty. Czy warto na nie reagować? Sprawdź co ono dla Ciebie oznacza, jakie są dalszego konsekwencje jego otrzymania i czy nazewnictwo ma znaczenie.
Pokaż więcej

Wierzyciel, aby dochodzić zapłaty należności mu przysługujących, oprócz prób telefonicznego kontaktu wysyła również do swych dłużników wezwania do zapłaty. Korespondencja ta najczęściej przesyłana jest listem poleconym za „potwierdzeniem odbioru”- tak aby wierzyciel, a następnie sąd nie mieli wątpliwości, że pismo odebrałeś i mogłeś się z nim zapoznać. W ten sposób wierzyciel będzie mógł udowodnić, iż próbował podjąć polubowne próby zakończenia sporu przed wniesieniem pozwu do sądu.

Treść wezwania jest w zasadzie dobrowolna, istotne dla sądu będzie jedynie to, iż zostałeś wezwany do dobrowolnej zapłaty, przed złożeniem przez wierzyciela pozwu. W wezwaniu wierzyciele zazwyczaj wskazują termin, do którego należy wpłacić należność, numer rachunku bankowego, informację o naliczanych odsetkach, a przede wszystkim pouczenie, iż po bezskutecznym upływie wskazanego terminu sprawa zostanie skierowana do sądu, a w związku z powyższym naliczone zostaną dodatkowe koszty, do których zapłaty będziesz zobowiązany.

Co robić w przypadku nieodebrania wezwania do zapłaty?

Nieodebranie wezwania nie jest rozwiązaniem - jeżeli wierzyciel posiada Twój prawidłowy adres, a na kopercie zostanie odnotowane, iż przesyłki nie podjąłeś w terminie, wierzyciel będzie mógł wykazać przed sądem, iż próbował nawiązać z Tobą kontakt i chciał polubownie zakończyć sprawę.

Niepodjęcie takiej próby przez wierzyciela będzie miało znaczenie w ustalaniu przez sąd kosztów postępowania w przypadku, gdy wierzyciel zdecyduje się na złożenie przeciwko Tobie pozwu. W takim wypadku jeżeli w sposób dostateczny wykażesz, że nie byłeś świadomy istnienia swojego zadłużenia względem danego wierzyciela, a także przy pierwszej czynności jaką podejmiesz od momentu gdy się o zadłużeniu dowiedziałeś, uznasz ten dług - będziesz mógł żądać aby kosztami postępowania został obciążony wierzyciel.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty czy ostateczne wezwanie do zapłaty?

Warto wiedzieć, iż nazewnictwo wezwań do zapłaty jest jedynie kwestią wtórną - dla sądu nie ma znaczenia czy nazwane zostało przez wierzyciela jako „ostateczne wezwanie do zapłaty” czy też „przedsądowe wezwanie do zapłaty”. Znaczący będzie jedynie fakt, iż wierzyciel podjął próbę porozumienia się z Tobą i wezwał Cię do uregulowania zadłużenia przed wytoczeniem sprawy w sądzie.

Otrzymanie wezwania do zapłaty jest dobrym, a jednocześnie często ostatnim momentem, aby podjąć rozmowy z wierzycielem. Jeżeli chcesz zacząć spłacać dług lecz nie masz środków aby jednorazowo dokonać spłaty - w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty możesz wystąpić z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty.

Co robić w momencie otrzymania wezwania do zapłaty?

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, a masz wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w wezwaniu – np. nie zgadza się kwota zadłużenia lub podejrzewasz, że ktoś domaga się od Ciebie zapłaty długu, którego nie zaciągałeś - koniecznie w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty domagaj się wyjaśnienia sytuacji i wykazania, że należność, której zapłaty domaga się wierzyciel, nie jest prawidłowo wskazana i mu należna. W takim wypadku warto niezwłocznie po otrzymaniu wezwania skonsultować się z prawnikiem - być może ktoś nieprawidłowo wyliczył zadłużenie lub chce wyłudzić od Ciebie świadczenie. Podniesione w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty argumenty i wątpliwości mogą zniechęcić potencjalnego wierzyciela do skierowania pozwu do sądu.

Wezwanie do zapłaty - wzór

2.7
/ 5
(liczba głosów: 
65
)
Twoja ocena

Autor:

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna od 2009 roku świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Od początku swej działalności podstawową wartością kancelarii jest jakość wykonywanych usług. Staramy się obejmować naszych klientów ochroną prowadzonych przez nich działalności.

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna świadczy również usługi windykacyjne obejmujące zarówno ochronę wierzycieli, jak i dłużników. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami windykacyjnymi w Europie, ale chronimy też osoby, przeciw którym prowadzone są działania windykacyjne. Naszą pracę cechuje duża efektywność, wynikająca z jakości oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy. Więcej na: www.awojtas.pl

Dowiedz się więcej

adwokat

08.05.2020 12:05

Wezwanie do zapłaty z naliczaniem odsetek i automatyczną wysyłką listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem można wygenerować automatycznie https://sadinternetowy.pl/pozwy/kreator-wezwania-do-zaplaty/ . Zawiera ono wszystkie elementy zawarte w artykule. W przypadku roszczenia z faktury między przedsiębiorcami można w wezwaniu żądać rekompensaty na podstawie art. 10 ustawy w wysokości równowartości 40, 70 lub 100 Euro. Dodać należy, że wysłanie wezwania do zapłaty jest teraz koniecznie aby otrzymać nakaz zapłaty i trzeba tą okoliczność podać w pozwie o zapłatę.

Dzesa

23.09.2019 13:01

Pomocne porady

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.