Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest konieczność opłacania składek na ZUS. Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mają prawo skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak korzystać z niższych składek ZUS i komu przysługuje ulga.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się dla przedsiębiorcy z wydatkami. Musi zakupić wyposażenie do biura oraz materiały niezbędne do prowadzenia firmy. Konieczne jest także opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność po raz pierwszy, lub wznawiają ją po długiej przerwie, mogą korzystać z obniżonych składek na ZUS. W mowie potocznej do tej pory można się było spotkać z terminem „mały ZUS”. Obecnie terminem tym określa się inną ulgę - obniżone składki dla firm działających na niewielką skalę.

Obniżone składki ZUS

Z obniżonego ZUS-u mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy otwierają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie wynoszącej minimum 5 lat. Przy czym ustawa Prawo przedsiębiorców w artykule 18 daje im jeszcze jeden przywilej – tzw. ulgę na start. Przez pierwsze sześć miesięcy przedsiębiorca może odprowadzać tylko składkę zdrowotną. W 2019 roku wynosi ona 342,32 zł. Dopiero po tym okresie firma może przejść na obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie ma prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych. Jeśli chce z nich korzystać, musi od razu rozpocząć opłacanie preferencyjnego pakietu składek. Ulgowe składki obowiązują przez okres 2 lat.

Podstawą naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 30 proc. Minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł brutto, więc podstawą do naliczania składek jest kwota 675 zł. Obecnie składki dla nowych firm kształtują się następująco:

  • składka emerytalna (19,52 proc. podstawy wymiaru składki) -131,76 zł,
  • składka rentowa (8 proc.) - 54 zł,
  • składka chorobowa – dobrowolna (2,45 proc.) - 16,54 zł,
  • składka wypadkowa w firmie zatrudniającej do 9 osób (1,67 proc.) 11,27 zł,
  • fundusz pracy (2,45 proc.) - nie dotyczy.

Razem - 213 zł bez składki zdrowotnej.

Razem ze składką zdrowotną i dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 555,89 zł.

Razem bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 539,35 zł.

Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to przedsiębiorca nie musi opłacać sobie składek na Fundusz Pracy.

Dla porównania pełna składka przedsiębiorcy prowadzącego działalność (bez ulg) wynosi 1316,97 zł. Należy pamiętać o tym, że po dwóch latach prowadzenia firmy składka na ZUS-y wzrośnie o około 60 proc.

Jak długo można obniżonego ZUS-u?

Z ulgi można korzystać przez 24 miesiące – pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli przedsiębiorca założy firmę w połowie miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczy się od następnego pełnego miesiąca. Po 2 latach firma nie może już korzystać z ulgi. Co ważne, zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa okresu obowiązywania preferencyjnego ZUS-u.

Kto nie może korzystać z obniżonego ZUS-u?

Z obniżonych składek ZUS nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Co zrobić aby skorzystać z obniżonego ZUS-u?

Żeby skorzystać z obniżonych składek należy złożyć druk ZUS ZUA. Jako kod ubezpieczenia należy wpisać 05 70 albo 05 72. Po dwóch latach należy wyrejestrować się z opłacanych składek (druk ZUS ZWUA, kod wyrejestrowania: 600) i ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych już na standardowych zasadach (ZUS ZUA, kod ubezpieczenia: 05 10 albo 05 12). Czas na wyrejestrowanie się z ulgowych ubezpieczeń wynosi 7 dni. W tym samym czasie należy zarejestrować się do opłacania składki od pełnej podstawy. Czynności te można wykonać przez internet, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Przechodząc na standardowe składki należy także złożyć deklarację ZUS DRA. Należy w niej podać obowiązującą podstawę wymiaru składek. Przedsiębiorca opłacający standardowe składki musi już też opłacać składkę na Fundusz Pracy (70,05 zł).

Do tej pory o obniżonych składkach mówiło się „mały ZUS”. Obecnie terminem tym określa się inną ulgę („mały ZUS 2019”). Polega ona na obniżeniu składek firmom, które prowadzą działalność na małą skalę. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG , których przychód z działalności nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. kwota ta wynosiła 63 tys. zł). W takiej sytuacji firmy mogą płacić składki obniżone proporcjonalnie do ich przychodu.
5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.