Ordynację podatkową można śmiało nazwać konstytucją obciążeń podatników na rzecz polskiego fiskusa. Reguluje ona zarówno samo prawo podatkowe, jak i zasady postępowania podatkowego.
Pokaż więcej

To ustawa, którą Sejm uchwalił 29 sierpnia 1997 r. i wiele razy już ją nowelizował (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900). Choć od kilku lat mówi się o gruntownej zmianie ordynacji podatkowej i uchwaleniu nowej konstytucji dla podatków w Polsce, to przepisy z 1997 r. nadal obowiązują, ale z licznymi nowelizacjami. Ostatnie zmiany do ordynacji wprowadziła ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695).

Co reguluje ustawa o ordynacji podatkowej?

Zgodnie z art. 1 tej ustawy ordynacja podatkowa normuje:

  • zobowiązania podatkowe,
  • informacje podatkowe,
  • postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające,
  • tajemnicę skarbową.

Określa też instytucje, które funkcjonują w tym obszarze i nadzorują system podatkowy w Polsce. Wskazuje zatem organy podatkowe i ich właściwość. Ustanawia także zasady wydawania przez te organy pisemnych interpretacji na wniosek podatników, płatników, jak również reguły odpowiedzialności za podatki podatników, ich następców prawnych i osób trzecich. Normuje także zasady kontroli podatkowej, a także przepisy karne, jeśli naruszy się te regulacje.

Przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do:

  • podatków, innych opłat i należności budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, które nie są opodatkowane,
  • opłat skarbowych,
  • opłat, które określą przepisy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • innych spraw, które wchodzą w zakres możliwości i obowiązków organów podatkowych.

Ustawa nie odnosi się jednak do świadczeń pieniężnych, które wynikają ze stosunków cywilnoprawnych, np. z umów cywilnoprawnych.

Ordynacja podatkowa - spis treści

Ustawa liczy 344 artykuły zgromadzone w działach (określonych tematycznie). Jest ich dziewięć, choć 4 mają jeszcze dodatkową numerację (dział II i IIA - uchylony, dział III, IIIA, IIIB, dział VII i VIIA – uchylony, dział VIII i VIIIA).

Większość działów składa się z rozdziałów. Najbardziej rozbudowany jest dział IV o postępowaniu podatkowym, który liczy 25 rozdziałów (w tym te dodatkowo oznaczone literą a).

A oto spis treści obowiązujących przepisów ustawy według nazw działów:

DZIAŁ I - Przepisy ogólne (art. 1 – 12)
DZIAŁ II - Organy podatkowe i ich właściwość (3 rozdziały)
DZIAŁ III - Zobowiązania podatkowe (19 rozdziałów, kilka ma dodatkowy podział z oznaczeniem a)
DZIAŁ IIIA - Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (5 rozdziałów)
Dział IIIB - Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (5 rozdziałów)
DZIAŁ IV - Postępowanie podatkowe (25 rozdziałów, 2 mają dodatkowy podział z oznaczeniem a)
DZIAŁ V - Czynności sprawdzające (art. 272 – 280)
DZIAŁ VI - Kontrola podatkowa (art. 281 - 292)
DZIAŁ VII - Tajemnica skarbowa (art. 293 - 305)
DZIAŁ VIII - Przepisy karne (art. 305p - 306)
DZIAŁ VIIIA - Zaświadczenia (art. 306a – 306 n)
DZIAŁ IX - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (3 rozdziały)

2.1
/ 5
(liczba głosów: 
19
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.