Po kilku miesiącach izolacji pracownicy wracają do swoich biur i zakładów, by kontynuować pracę stacjonarną. Powrót do pracy powinien odbywać się w nowym reżimie sanitarnym. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym bezpieczne stanowisko pracy. PIP i GIS wydały zalecenia dotyczące tego, jak należy zorganizować stanowiska w nowej rzeczywistości. Poniżej publikujemy zbiór zaleceń umożliwiających bezpieczny powrót do biura.
Pokaż więcej
Porady prawne online nawet w 24h

Pandemia koronawirusa wpłynęła niemal na wszystkie obszary gospodarki. Po kilku miesiącach izolacji pracodawcy na nowo organizują miejsca pracy w swoich firmach już w nowej rzeczywistości. Część ograniczeń wprowadzonych w trakcie zamrożenia gospodarki będzie musiało pozostać w zakładach pracy na dłużej. Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Pracy wydali zalecenia dotyczące tego, jak organizować bezpieczny powrót do pracy i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

„Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy, pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego” – czytamy w liście, który Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wystosował do pracodawców, przedsiębiorców i osób organizujących pracę innym osobom.

Inspektor podkreśla, że udział pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny. Zwłaszcza teraz, gdy epidemia wywołana przez koronawirusa u większości grup zawodowych budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację. „Wiąże się z tym duża dawka negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo wirusa nie widać, zarażać można bez objawów chorobowych, zwiększa stres całego zespołu pracowników. Taka negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi, ale wpływa także na ich reakcje i zachowania podczas pracy” – pisze PIP do pracodawców.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Zgodnie z art. 207 kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Inspekcja wydała zalecania dotyczące organizacji miejsc pracy w nowym reżimie. Przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Zalecenia PIP dzielą się na kilka grup. Pierwsza z nich dotyczy ograniczeń technicznych, do których należy zaliczyć środki ochrony zbiorowej takie jak obudowy pleksiglasowe czy oddzielnie stanowisk pracy przegrodami. Jeżeli nie można zastosować przegród, pracodawca powinien zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp minimum 1,5 metra) i zapewnić sprawną oraz wydajną wentylację pomieszczeń pracy. Oprócz ograniczeń technicznych, pracodawca powinien zapewnić odpowiednie środki organizacyjne. Wylicza się tu zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy oraz kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy. Pracownicy powinni mieć zagwarantowane środki ochrony osobistej takie jak półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.

Należy częściej sprzątać pomieszczenia

Kolejna grupa zaleceń dotyczy działań przeciwepidemicznych. Pracodawca powinien zapewnić środki do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólnych drukarek czy kopiarek. Pomieszczenia pracy powinny być częściej sprzątane, a zwłaszcza pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Ostatnią grupę zaleceń stanowią środki behawioralne, czyli obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami.

Zaleca się, by w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy wykonywać tylko kluczowe prace. Tam, gdzie się da, należy świadczyć usługi zdalnie – przez telefon lub organizując wideokonferencje. Należy bowiem zredukować, na tyle, na ile będzie to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami. Zaleca się, by odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych.

„Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń). Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży)” – pisze Główny Inspektor Pracy. Podkreśla, że należy też w taki sposób zorganizować przerwy na posiłki, by ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym czy kuchni.

Pracodawca powinien przeprowadzić kampanię informacyjną

Zaleca się także umieszczenie przy wejściu do zakładu pracy plakatów zachęcających do pozostania w domu w przypadkach choroby oraz informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. „Dobrą praktyką, ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy jest zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych” – informuje PIP. Ponadto pracodawca powinien ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.

PIP zwraca uwagę, że pracownicy powinni być elastyczni i w koniecznych sytuacjach dostosować się do nowych warunków pracy. Jest to szczególnie istotne w trakcie znaczniej absencji pozostałych pracowników, która może utrudnić funkcjonowanie zakładu pracy. Ewentualne dodatkowe obciążenie pracą powinno być jednak jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo. „Dostosowując pracę do ograniczonej liczby pracujących, należy rozważyć, czy personel potrzebuje dodatkowego przeszkolenia i wsparcia oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania stawianych im zadań” – przypomina PIP. Dotyczy to także personelu tymczasowego, który powinien zostać przeszkolony.

Zalecenia GIS dotyczące powrotu do pracy

Swoje zalecenia dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy wydał też Główny Inspektor Sanitarny. Zebrano je w 8 punktach:

1. Pracownicy powinni zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra) oraz promować zatwierdzanie spraw przez internet.
2. Pracodawca powinien promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
3. Należy upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
4. Pracodawca powinien umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
5. Elementem obowiązkowym powinna być grafika informująca o tym, jak skutecznie myć ręce.
6. Należy zorganizować szkolenia personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Należy przypomnieć pracownikom, by podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym nie dotykali dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegali higieny kaszlu i oddychania.
8. Pracodawca powinien zapewnić higienę i czystość miejsc pracy. Wszystkie powierzchnie używane przez pracowników powinny być regularnie dezynfekowane.

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku pojawienia się koronawirusa w firmie?

W przypadku gdy zajdzie podejrzenie, że pracownik może być zarażony koronawirusem, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną i nie przychodzić tego dnia do pracy. Każda stacja ma telefon dyżurny czynny 24 godziny na dobę. Numer telefonu można znaleźć na stronie internetowej SSE. Telefonicznie zostaną mu udzielone instrukcje, jak powinien dalej postępować i do którego lekarza ma się zgłosić.

Jeśli jednak podejrzewany o zarażenie pracownik zgłosi się do pracy, pracodawca nie powinien dopuścić go do wykonywania zadań i niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. Może też zalecić wykonywanie pracy w formie zdalnej. Pracodawca powinien też skierować osoby, które miały kontakt z zarażonym pracownikiem na kwarantannę i umożliwić im wykonywanie pracy z domu. Ponadto pracodawca powinien poddać dezynfekcji wszystkie pomieszczenia, w których przebywał pracownik.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo