Krótki film i wszystko stanie się proste.

1-artbrdBBV09

Wiesz już wszystko? Sprawdźmy!

1-artbrdBBV09
1-artbrdBBV09

Z tą wiedzą z pewnością sobie poradzisz!

1-artbrdBBV09

Usystematyzowanie wiedzy popłaca.

1-artbrdBBV09

Jeszcze minutka i dojdziesz do celu.

Będziesz świetnym przedsiębiorcą!

Kontynuuj naukę

Spokojnie, wieloryba się je powoli. Spróbuj jeszcze raz.

1-artbrdBBV09

Analiza SWOT określa:

 • mocne strony przedsiębiorstwa,
 • słabe strony przedsiębiorstwa, 
 • szanse i zagrożenia

Plan finansowy warto stworzyć w wersji:

 • optymistycznej,
 • umiarkowanej,
 • oszczędnościowej.

0/0

Co powinna zawierać analiza SWOT dla firmy?

Identyfikując klienta firmy, powinniśmy:

Szczegółowy plan finansowy warto przygotować w 3 wariantach:

Biznesplan ma znaczenie dla inwestora, ponieważ:

Dokładny plan finansowy powinien zawierać:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

W świecie inwestycji biznesplan określa się jako dokument, na podstawie którego można ocenić opłacalność danego przedsięwzięcia i który powinien wyznaczać cele i metody działania firmy. Inwestor analizując biznesplan jest w stanie już na bardzo wczesnym etapie stwierdzić jaki jest potencjalny zysk i poziom ryzyka planowanego przedsięwzięcia.

Zatem jeśli zamierzasz rozpocząć własny biznes, to sporządzenie odpowiedniego biznesplanu powinno być priorytetem.

Po co przedsiębiorcy biznesplan?

Stawiając pierwsze kroki w biznesie, młody przedsiębiorca bardzo często chce od razu wskoczyć na głęboką wodę i zająć się prowadzaniem firmy. To naturalny odruch wielu przedsiębiorców.

Dobry biznesplan jest narzędziem, które jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności. Jest jak drogowskaz, który pozwoli:

 • uporządkować posiadane informacje i spojrzeć na biznes z różnych perspektyw,
 • starać się o dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy czy w banku,
 • wskaże cele, sposoby ich osiągnięcia i usprawni zarządzanie firmą.

Brak biznesplanu lub jego nieodpowiednie przygotowanie stanowi prostą drogę do niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia. Wiele znakomitych pomysłów na biznes poległo tylko dlatego, że nie został dla nich przygotowany solidny plan działania, w którym byłyby zawarte wszystkie cele, szanse i zagrożenia oraz możliwości realizacji takiego pomysłu.

Jak stworzyć biznesplan?

Niezależnie od rodzaju planowanej inwestycji powinieneś:

1. Stworzyć opis firmy, produktu i usługi

Podstawowe punkty, jakie musisz zawrzeć w biznesplanie, to dokładny opis firmy oraz charakterystyka oferowanych produktów bądź usług. Im dokładniej przedstawisz swoją firmę, tym lepiej. Nie chodzi tu tylko o suche dane, ale o pokazanie jaka jest misja firmy, skąd wziął się pomysł i jaki problem klienta rozwiązuje Twój biznes.

Szczegółowy opis firmy pozwoli przybliżyć planowaną działalność adresatom biznesplanu, przedstawi schemat organizacyjny, zasoby materialne i kwalifikacje osób sprawujących poszczególne funkcje.

Z kolei dokładny opis produktów i usług to tak naprawdę model tego, co i kiedy będziesz sprzedawać. Charakterystyka produktu lub usługi powinna zawierać:

 • szczegółowy opis produktu/usługi,
 • unikalne cechy, które wyróżniają produkt/usługę na rynku i zapewnią przewagę konkurencyjną,
 • informacje o aktualnej fazie cyklu życia produktu/usługi,
 • ew. fotografie produktu w formie załącznika do biznesplanu.

Do samego produktu potrzebny jest jeszcze opis ścieżki sprzedaży, którą później będziesz rozwijać, starając się maksymalizować wyniki sprzedażowe oraz marże na poszczególnych produktach lub usługach.

2. Przeanalizować otoczenie biznesowe i konkurencję

Każda firma porusza się w danej branży, która z kolei osadzona jest w gospodarce danego kraju. W ten sposób dochodzisz do szerszej analizy, która jest potrzebna do dopasowania parametrów swojej oferty i zasad działania firmy do warunków panujących na rynku w danym czasie.

Analizy branży na podstawie swojej przyszłej konkurencji możesz dokonywać dzięki zdobywanym danym ale również stając się klientem konkurencyjnych firm. Nie ograniczaj się w szukaniu – masz do dyspozycji wszystkie bazy publiczne, w tym KRS, CEiDG i dziesiątki raportów publikowanych na stronach poszczególnych ministerstw. Od niedawna możliwe jest także bezpłatne pobieranie sprawozdań finansowych spółek, co pozwala na bardzo dokładne przeanalizowanie danych konkurencji. Wystarczy znać numer KRS spółki i pobrać dostępne dokumenty ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/.

Czasem już na etapie pisania biznesplanu, będzie trzeba liczyć się z nakładami inwestycyjnymi. Wystarczy, że w branży będzie trudno o dane, a za niektóre raporty bądź ekspertyzy trzeba będzie zapłacić. W przypadku firm, gdzie przedsiębiorca inwestuje duże środki, taka inwestycja wydaje się wskazana – lepsza analiza i dokładniejszy plan finansowy powinny przełożyć się na lepsze wyniki, gdy firma zacznie już działać.

Również przejście przez ścieżkę sprzedażową konkurencji może się okazać bardzo przydatne - pokazuje bowiem nie tylko ich mocne strony, ale również błędy, na które sami powinniśmy zwrócić uwagę.

W przygotowywanym biznesplanie koniecznie opisz:

 • otoczenie firmy,
 • obecną sytuację branży i przewidywane trendy rozwojowe, a także zakładny udział w rynku Twojego przedsięwzięcia,dostawców i konkurencję,
 • przeanalizuj popyt na produkty lub usługi (określ liczbowo ilu klientów, w jakiej ilości kupi Twój produkt lub usługę).

3. Zastanowić się kim jest twój klient

Istotnym elementem, o którym często zapominają przedsiębiorcy, jest bardzo dokładne zidentyfikowanie swojego klienta. Jego dokładna charakterystyka powinna znaleźć się w biznesplanie, ponieważ do tego klienta firma skieruje swój przekaz reklamowy i sprzedażowy. W związku z tym, im lepiej wiesz do kogo kierujesz swoją ofertę, tym większe masz szanse trafić z przekazem.

Dokładna charakterystyka klienta to określenie jego płci, wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań, ale także szacowanych przychodów, sposobu wydawania pieniędzy i określenie jego relacji z marką. Specjaliści od marketingu sugerują narysowanie tzw. persony klienta, czyli nadanie statystycznemu klientowi swojej firmy cech z taką szczegółowością, aby móc analizować go jak osobę, którą znamy osobiście. W ten sposób możesz usprawniać komunikację wobec swoich klientów, ponieważ trafisz do nich dużo lepiej z przekazem.

4. Zrobić analizę SWOT planowanego przedsięwzięcia

Popularnym elementem biznesplanu, który warto zrobić bardzo solidnie, jest tzw. analiza SWOT. Nazwa analizy pochodzi od 4 pierwszych liter elementów, które powinien okreslić przedsiębiorca:

 • mocne strony (strenghts), czyli wszystkie elementy będące przewagą konkurencyjną: doświadczenie, przewagi finansowe, innowacyjność, czynniki decydujące o tym, że możemy wygrywać z konkurencją w swojej branży,
 • słabe strony (weaknesses) - czyli wszystkie czynniki, które mogą zaszkodzić powodzeniu planowanego przedsięwzięcia. Może to być np. brak doświadczenia, wysokie koszty, niewyszkoleni pracownicy, niestabilność finansowa, mało znana marka itp.,
 • szanse (opportunities) – czyli czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na sukces naszej firmy lub niepowodzenie konkurencji. Mogą być to zarówno zmieniające się trendy, jak i preferencje podatkowe lub zmiany w przepisach, które działają na korzyść firmy bądź niekorzyść konkurencji. Im większa wiedza o danej branży, tym łatwiej jest zauważyć zależności na rynku zarówno w sferze szans, jak i zagrożeń.
 • zagrożenia (threats) – czyli czynniki zewnętrzne, które mogą z kolei zaszkodzić firmie, np. zmiany cen materiałów czy surowców, niestabilne prawo, zapowiedź niekorzystnych przepisów, wyższe podatki i cła, ograniczenia w prowadzeniu biznesu, podwyżka cen energii bądź benzyny.

Kluczem do wykonania solidnej analizy SWOT jest zachowanie jak największego obiektywizmu. Analizując swój własny biznes, możesz często lekceważyć jakieś zagrożenia lub słabe strony, eksponując przy tym pozytywne czynniki – wynika to z nadmiernego optymizmu i zaangażowania emocjonalnego w swoją firmę. Jednak im większy zachowasz obiektywizm w analizie, tym większa szansa, że biznesplan posłuży później jako przydatne narzędzie do pracy.

5. Stworzyć plan finansowy

W planie finansowym, będącym elementem biznesplanu, powinieneś skupić się na dokładnych danych finansowych firmy w jej poszczególnych fazach rozwoju. Powinien znaleźć się tutaj harmonogram wydatków i prognozowanych dochodów związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Można powiedzieć, że w uproszczeniu stoi przed Tobą zadanie przeprowadzenia symulacji budżetu firmowego w różnych scenariuszach:

 • optymistycznym, gdy firma rozwija się agresywnie, dużo inwestuje i nie boi się otwierania na nowe rynki bądź nowe grupy klientów,
 • umiarkowanym, gdy wzrost firmy jest zrównoważony, rok do roku, a firma działa optymalnie i zarabia na siebie,
 • oszczędnościowym, gdy trzeba zminimalizować koszty i ograniczyć inwestycje aby przetrwać trudny czas na rynku.

Tutaj również warto zachować jak największy obiektywizm – plan finansowy powinien zawierać dokładne koszty stałe i zmienne, marże, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dzięki dokładnym wyliczeniom można stosować symulacje: jak będą wyglądały finanse firmy, gdy sprzedaż będzie wysoka, a jak gdy sprzedaż będzie słaba lub koszty przytłaczające. Takie symulacje pozwalają określić konkretne bariery bezpieczeństwa dla biznesu oraz poziom zabezpieczenia gotówkowego, jaki powinna mieć firma dla utrzymania płynności finansowej.

Plan finansowy powinien być również osadzony w czasie, czyli wydatki i wpływy muszą być rozpisane np. na kwartały bądź lata.

6. Zaplanować wydatki marketingowe

Ostatni element, o którym nie możesz zapominać robiąc biznesplan, to dotarcie do klienta poprzez marketing i reklamę. Na tym etapie przydaje się zrobiona wcześniej charakterystyka docelowego klienta. Strategia marketingowa to nic innego jak zaplanowanie jakie metody dotarcia z produktem do odbiorcy będą najefektywniejsze.

Oprócz samego formatu reklamy i promocji, warto już na tym etapie określić docelowe budżety reklamowe, zaplanować pierwsze kampanie oraz strategię kreowania wizerunku marki na przestrzeni kolejnych lat.

W gotowości na zmiany

Chociaż dobry biznesplan powinien być dla przedsiębiorcy drogowskazem w trakcie prowadzenia działalności, to warto jednak mieć głowę otwartą na nowe pomysły i ewentualne zmiany. W trakcie prowadzenia firmy, mogą zmieniać się przepisy, ceny, sytuacja na rynku, czy też przyzwyczajenia samych konsumentów, do których kierujesz usługę. Jeśli biznesplan w pewnym elementach przestanie skutecznie działać, warto poddać go ocenie, bo być może założenia nie są dopasowane do aktualnej sytuacji.

Własna firma to maraton

Pisząc biznesplan, przedsiębiorca powinien zdać sobie dużo lepiej sprawę z wyzwania, przed jakim stoi. Prowadzenie firmy to maraton, a nie sprint. Wiele działań rozpisanych jest w biznesplanie na wiele miesięcy i kwartałów, podczas których jako właściciel firmy będziesz usprawniał poszczególne procesy, mając na celu optymalizacje kosztów i zysków. Biznesplan z kolei ma być nie tylko obszernym planem, który obliguje do wykonania postawionych przed sobą zadań, ale również przydatnym narzędziem przedsiębiorcy.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo