Idzie jesień, trzeba robić zapasy! Jesień życia, oczywiście. Żeby dobrze się do niej przygotować, warto zrozumieć, skąd i na co idą Twoje składki emerytalne.

sasiadka_03_video

A teraz najważniejsze wskazówki na dostatnią przyszłość!

sasiadka_04_video2
sasiadka_06_tipy

Chwila prawdy: czy podoła sąsiad pytaniom?

sasiadka_07_tipyPodsumowanie

Więcej wiedzy, to większy zysk w przyszłości – to proste!

sasiadka_05_txt

Pora na krótki test! Powodzenia!

A jak sąsiad ma zamiar robić zapasy na emeryturę?

Kontynuuj naukę

Chyba sąsiad buja w obłokach. Test do powtórki.

sasiadka_08_test

III filary

System emerytalny opiera się na ZUS-ie oraz dobrowolnych filarach II (OFE) oraz III (IKE, IKZE,PPE).

ZUS – system repartycyjny

Twoje obecne składki na ZUS są przeznaczane na emerytury dzisiejszych seniorów.

OFE – ryzyko straty

Część Twojej ZUS-owskiej składki może być przekazana na OFE, które inwestuje m.in. w akcje. Może przynieść duży zysk, jak i stratę.

III filar w Twoich rękach

Samodzielnie możesz odkładać mi.in na IKE lub IKZE. Są to rozwiązania korzystne pod względem podatkowym.

0/0

I filar emerytalny to:

I filar polskiego systemu emerytalnego ma charakter repartycyjny, co oznacza, że Twoje dzisiejsze składki:

Składka emerytalna do ZUS wynosi:

W ramach „suwaka bezpieczeństwa” środki z OFE na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego zaczną być sukcesywnie:

III filar emerytalny zakłada:

Skrót PPE oznacza:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Polski system emerytalny składa się z III filarów:

I filar – to emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

II filar – to Otwarte Fundusze Emerytalne,

III filar– to Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz wszelkie inne inicjatywy służące samodzielnemu gromadzeniu kapitału na przyszłą emeryturę.

I filar emerytalny

I filar systemu emerytalnego jest obowiązkowy. Co miesiąc Twój pracodawca odprowadza dla Ciebie składkę emerytalną do ZUS. Wynosi ona 19,52% wynagrodzenia brutto i jest po połowie „finansowana” przez Ciebie i Twojego pracodawcę. Oznacza to, że 9,76% składki jest odliczane od Twojego wynagrodzenia brutto i je obniża, natomiast drugie 9,76% stanowi koszt pracodawcy.

Dla przykładu – przy wynagrodzeniu 2 tys. zł brutto łączna składka emerytalna wynosi 390,40 zł miesięcznie. 195,20 zł jest potrącane z Twojej pensji brutto, tyle samo dokłada pracodawca.

Ważne!
I filar polskiego systemu emerytalnego ma charakter repartycyjny. Oznacza to, że składki obecnie pracujących nie są gromadzone na ich emerytury, ale są przeznaczane na świadczenia dla aktualnych emerytów. Twoja emerytura będzie zaś wypłacana ze składek osób pracujących w przyszłości.

Taki system, opierający się na swoistej solidarności społecznej, ma swoje korzenie aż w II połowie XIX wieku. To wtedy kanclerz Otto von Bismarck stworzył na terenie ówczesnej Rzeszy system gwarantujący pewne, państwowe emerytury wypłacane od 70. roku życia. Wtedy mało kto dożywał tego wieku, więc  finansowanie takich świadczeń nie było problematyczne dla państwa.

W Polsce obecnie ten system przestaje zdawać egzamin, a winna takiemu stanowi rzeczy jest m.in. demografia. Żyjemy coraz dłużej ale niestety wraz ze wzrostem liczby emerytów, spada liczba osób pracujących. Dziś na jednego emeryta przypada ok. 3,5 osoby pracującej. Za 30 lat ten stosunek może być dwukrotnie niższy. Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej zawartych w „The 2015 Ageing Report”, wysokość świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w 2060 r. (czyli osób urodzonych ok. 1990 roku) będzie stanowić zaledwie 28,7% ich ostatniej pensji!

Dlatego też swoją emeryturę warto oprzeć nie na jednym, ale na trzech filarach!

II filar emerytalny

II filar systemu emerytalnego to Otwarte Fundusze Emerytalne. Nie wiąże się on z żadną kolejną składką – to po prostu nieco inne rozdysponowanie środków z I filara, czyli składki odprowadzanej do ZUS. Technicznie odbywa się to w ten sposób, że całość składki emerytalnej trafia do ZUS, który następnie przekazuje do Twojego OFE część pieniędzy (dokładnie 2,92% wynagrodzenia). II filar nie jest obowiązkowy.

Aktualnie otwarte Fundusze Emerytalne inwestują otrzymywane od swoich klientów składki, m.in. w akcje, choć także w inne papiery wartościowe i aktywa. Ich działanie można porównać do funduszy inwestycyjnych, których jednostki są na bieżąco wyceniane na podstawie wyników portfela inwestycyjnego. OFE mogą wypracować ponadprzeciętne zyski, ale w ich przypadku należy się również liczyć ze stratami. Istotne są także nawet kilkuprocentowe prowizje pobierane przez OFE za zarządzanie czy nabywanie jednostek.

Uwaga!

Po reformie emerytalnej w 2014 roku wprowadzono tzw. „suwak bezpieczeństwa”.  To oznacza, że środki z OFE będą sukcesywnie przesuwane do ZUS na Twoje indywidualne subkonto na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego, tak aby Twoją emeryturę w całości wypłacał już ZUS.

Jeśli wyniki Twojego OFE są niesatysfakcjonujące, możesz je zmienić w każdym momencie. Inaczej jest z decyzją o tym, czy chcesz całość składki emerytalnej trzymać w ZUS, czy też część przekazywać do OFE. Okienko czasowe, podczas którego możesz zmienić ten wybór, występuje co 4 lata, zwykle od kwietnia do lipca. Jeśli nie skorzystasz z możliwości zmiany w 2016 r., kolejną będziesz miał dopiero w 2020 r.

Wkrótce koniec OFE

W 2020 roku II filar emerytalny przestanie formalnie istnieć, a polscy emeryci odkładający środki w tym filarze będą musieli zadecydować, gdzie trafią ich pieniądze. Środki zgromadzone w OFE będą mogły trafić do ZUS, czyli będą mogły być dopisane do I filaru lub na specjalne konto IKE, którymi będą zarządzać instytucje, w które zamienią się OFE. Powszechne Towarzystwa Emerytalne, czyli instytucje obecnie zarządzające OFE, będą przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające SFIO (Specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi). Wybierając ten wariant, przyszły emeryt będzie mógł wypłacić środki w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

III filar emerytalny
Jeśli wyniki Twojego OFE są niesatysfakcjonujące, możesz je zmienić w każdym momencie. Inaczej jest z decyzją o tym, czy chcesz całość składki emerytalnej trzymać w ZUS, czy też część przekazywać do OFE. Okienko czasowe, podczas którego możesz zmienić ten wybór, występuje co 4 lata, zwykle od kwietnia do lipca. Jeśli nie skorzystasz z możliwości zmiany w 2016 r., kolejną będziesz miał dopiero w 2020 r.

Na emeryturę można także odkładać dodatkowo. Na rynku funkcjonują dwa rozwiązania umożliwiające oszczędzanie na ten cel na preferencyjnych warunkach podatkowych. To IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, oraz IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

W zależności od wyboru klienta, mogą one przybierać formy np. kont oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych czy rachunków maklerskich. To „emerytalne opakowanie” standardowych rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych gwarantuje po prostu korzyści podatkowe i ma przez to zachęcać do długoterminowego oszczędzania.

O jakich preferencjach podatkowych mówimy? W przypadku IKE chodzi o brak 19-procentowego podatku Belki (tj. podatku od zysków kapitałowych). Przy IKZE – o możliwość odliczenia kwoty wpłaconej w ciągu roku od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, czyli Twoich przychodów. (w przypadku IKZE także nie obowiązuje podatek Belki).

Ważne!

Istnieją dokładne zasady, których musisz przestrzegać, aby skorzystać z tych benefitów podatkowych. Aby skorzystać z ulg udostępnionych dla IKE, wypłaty należy dokonać w wieku 60 lat (55 lat przy nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych) oraz dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat albo też wpłacić ponad połowę zgromadzonego kapitału nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Z kolei aby skorzystać z ulg IKZE, wypłaty należy dokonać po 65 roku życia, a wpłat należy dokonywać co najmniej przez 5 lat. Pieniądze z IKE czy IKZE możesz w każdej chwili wypłacić, ale jeśli złamiesz któryś z powyższych warunków – ominą Cię wspomniane preferencje fiskalne!

W zakresie IKE i IKZE funkcjonuje też limit wysokości dokonywanych wpłat rocznych. W 2020 r. w przypadku IKE wynosi on 15 581 zł, w przypadku IKZE 6 272,40 zł. Te limity co roku się zmieniają. 

W Twoim miejscu pracy pracodawca może również zorganizować tzw. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Podstawową składkę wnosi tutaj pracodawca, ale Ty możesz dokonywać wpłat dodatkowych (poprzez potrącenie składki z Twojego wynagrodzenia). W 2020 r. maksymalna kwota takich dodatkowych składek może wynieść maksymalnie 23 521,50 zł.

Od lipca 2019 r. zostanie wprowadzony nowy, dobrowolny system gromadzenia oszczędności emerytalnych -  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). W 2020 r. do programu dołączą kolejne firmy i coraz więcej pracowników będzie miało możliwość skorzystania z PPK. Zgodnie z ustawą, PPK wprowadzane są stopniowo, zaczynając od największych firm, a kończąc na najmniejszych podmiotach zatrudniających pracowników. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule "Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - czym są i od kiedy powstaną?".

Oczywiście w ramach III filara możesz oszczędzać czy inwestować także samodzielnie, z pominięciem IKE, IKZE, PPK czy PPE.

PatykPapieża

01.02.2021 12:58

Zacnie

Bog

24.10.2018 08:28

Spoko test

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo