Cupnie na dutkach, łowce na wozie wywiezie – taki dokucny ten komornik. A niech ino spróbuje, cego mu ni wolno, to zwada będzie, ze hej!

goralka_wideo-01

Na szlaku spotkacie jesce kilka wskazówek

goralka_wideo-02
goralka_tipy

Zobacymy, cózeście zapamiętoli

goralka_tipy-podsumowanie

Łu nos w góroch każdy chcy zajść jak najwyzej. W nauce tyz!

goralka_TXT

Taką rade na drogę dam: kroki powoli stawiajcie i 2 razy siy zastanówcie!

A najlepiej by było, jakby sie wam te rady do nicego nie psydały, i syćke pozycki byście spłacili jak tsa!

Kontynuuj naukę

Jak już wicie, ło co chodzi, to łatwiej bydzie zdać.

goralka_test

Komornik to funkcjonariusz publiczny

Musi mieć nakaz sądu, aby zająć Twój majątek.

Zajęcie wynagrodzenia i blokada konta

Komornik nie może zająć wszystkich Twoich środków. Szczegółowo opisują to artykuły 87-90 Kodeksu Pracy.

Kwota wolna od zajęcia

Pensja do wysokości wynagrodzenia minimalnego w Polsce, nie podlega zajęciu komornika. 

Pozew lub skarga

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu, możesz złożyć pozew. Jeśli masz zastrzeżenia do działań komornika, masz prawo złożyć na niego skargę do sądu w przeciągu 7 dni od zaistniałej sytuacji spornej.

0/0

Komornik może…

Na wniosek komornika…

Całkowitej ochronie przed zajęciem przez komornika podlega:

Komornik ma prawo do:

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z tym, że jest ścigany przez komornika, może:

Jeżeli według dłużnika komornik przekracza swoje uprawnienia, dłużnik może:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Pętla długów, w którą można wpaść, bardzo często oznacza, że dłużnik będzie miał do czynienia z komornikiem. Jeżeli taka sprawa przydarzy się Tobie, musisz pamiętać o tym, że najgorsze co możesz zrobić, to unikanie kontaktów z komornikiem. Możesz oczywiście nie odebrać wezwania do zapłaty, czy listu poleconego, możesz też zmienić miejsce zamieszkania lub udawać, że wcale nie jesteś tą osobą, której szuka komornik. Sposobów na odroczenie egzekucji komorniczej jest mnóstwo. Ze wszystkimi jest jednak jeden problem - żaden nie prowadzi do zmniejszenia Twojego zadłużenia. Wręcz przeciwnie, dług będzie rósł ze względu na odsetki karne i koszty komornicze.

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który pracuje przy sądzie, do którego jest przypisany. Jego praca polega na skutecznym egzekwowaniu długów, ale tylko wtedy, gdy dysponuje tytułem egzekucyjnym (np. wyrokiem sądowym) z klauzulą wykonalności. W tych dokumentach powinna być wskazana dokładna kwota, której komornik może się domagać od dłużnika.

Jeszcze niedawno dłużnik, który miał pożyczkę lub kredyt zaciągnięty w banku, o egzekucji komorniczej często dowiadywał się dopiero od samego komornika. Działo się tak dlatego, że banki udzielając pożyczek dawały klientom do podpisu oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny). Ten dokument dawał bankowi prawo do tego, by wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu trzech dni, a następnie sprawa była przekazywana do komornika. Niedawno jednak przepisy o BTE zostały uchylone i banki, domagając się spłaty zadłużenia - o ile nie sprzedadzą wcześniej długu do firmy windykacyjnej - mają już obowiązek wystąpić na drogę sądową.

Niemniej jednak, jeżeli Twoja sprawa już trafia do komornika, oznacza to, że sytuacja jest bardzo poważna, a komornik ma duże uprawnienia, by dług wyegzekwować.

Ile pieniędzy może zabrać komornik?

Gdy komornik przystąpi do egzekucji zadłużenia, w pierwszej kolejności zainteresuje się Twoją pensją oraz środkami zgromadzonymi na kontach bankowych. Warto wiedzieć jakie prawa w tej sytuacji Ci przysługują. Komornik nie może bowiem zająć całego wynagrodzenia, ani całkowicie zablokować Twojego rachunku bankowego.

Zacznijmy od pensji. Jeżeli masz stałą pracę, to komornik najpewniej zwróci się do Twojego pracodawcy. Ma do tego pełne prawo. Nakaże mu, by w ciągu tygodnia pracodawca ujawnił Twoje zarobki z ostatnich trzech miesięcy, a także informacje czy część tych pieniędzy nie jest już zajęta z innego tytułu. Następnie pracodawca dostanie nakaz, by przekazywać część wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi.

Szczegółowe działania w tym zakresie regulują artykuły 87-90 Kodeksu Pracy. Generalnie jednak warto zapamiętać, że komornik nie może zająć więcej niż połowy miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku długów z tytułu alimentów wysokość zajęcia nie powinna przekroczyć 60% pensji. Całkowitej ochronie podlega z kolei pensja do wysokości wynagrodzenia minimalnego w Polsce, a więc obecnie ok. 2250 zł. brutto. Oznacza to, że do tej wysokości pensja nie podlega zajęciu.

Kwota ta obowiązuje w przypadku jednego etatu, gdzie nie są stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodu. W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu adekwatnie do części etatu, na którą dłużnik pracuje.

W przypadku gdy uzyskujesz dochody z innych umów, np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło, komornik może zająć całą kwotę. By tak się nie stało musisz udowodnić, że te pieniądze stanowią Twoje jedyne źródło dochodu i dostajesz je cyklicznie. Wówczas będą one podlegać ochronie na takich samych zasadach, jak pensja z etatu.

W przypadku gdy uzyskujesz dochody w postaci emerytury lub renty, komornik może zająć 25% ich wysokosci.Wolne od egzekucji i potrąceń są jednak kwoty odpowiadające 50% najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia.

W 2018 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniosła 1029,7 zł. Oznacza to, że 513 zł jest wolne od egzekucji i potrąceń. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła 772,35 zł, zatem kwota wolna od egzekucji i potrąceń w tym przypadku wynosi ok. 386 zł.

Komornika z pewnością zainteresują też Twoje środki zgromadzone na koncie w banku. Ma prawo je zająć, ale w takiej sytuacji Tobie także przysługują bardzo konkretne prawa. Komornik nie może bowiem zablokować na Twoim koncie lub lokatach sumy do równowartości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to więc, że ochronie podlegają Twoje oszczędności do kwoty około 15 tysięcy złotych.

Komornik nie może zająć wszystkich rzeczy

Jeżeli komornik nie zadowoli się Twoimi dochodami i oszczędnościami pieniężnymi, przystąpi do egzekucji Twojego majątku. W tym zakresie również ma spore uprawnienia. Tobie prawo daje możliwość zatrzymania niektórych określonych rzeczy.

Generalnie komornik może zająć wszystkie wartościowe przedmioty, jak samochód, komputer, sprzęt AGD, telewizor. Na wszystkich przybija swoją pieczątkę, po czym może pozostawić je do Twojego użytku do czasu licytacji. Warto jednak pamiętać o tym, że komornik nie może zająć m.in. Twoich narzędzi pracy, ubrań, dokumentów, odznaczeń. Dodatkowej ochronie podlegają np. osoby niepełnosprawne, którym nie wolno zająć np. wózka inwalidzkiego.

Gdy sprawy zajdą już tak daleko, że komornik dokonuje zajęcia Twoich rzeczy, warto abyś skorzystał z pomocy prawnika. Dzięki niemu będziesz wiedział, czy komornik nie przekracza swoich uprawnień. W ten sposób nie pozostaniesz bezbronny.

Możesz wstrzymać działania komornika

Gdy mowa o Twoich prawach w kontaktach z komornikiem, musisz w szczególności zwrócić uwagę na dwie sprawy: po pierwsze, czy Twoim zdaniem roszczenie jest słuszne, po drugie - czy komornik nie przekracza swoich uprawnień. W obu przypadkach masz bowiem prawo interweniować.

Jeżeli nie zgadzasz się z samym faktem egzekucji komorniczej, możesz zwrócić się do sądu z pozwem o uchylenie decyzji o egzekucji. Taka sytuacja jest możliwa, gdy np. nie zaciągałeś pożyczkę, za którą jesteś ścigany, albo gdy nie zgadzasz się z sumą egzekucji (bo np. bank wysłał do sądu Bankowy Tytuł Egzekucyjny i nikt nie zapytał Cię o zdanie). Z takim powództwem powinieneś się też zwrócić, gdy uregulowałeś zadłużenie wcześniej, tylko bank ten fakt przeoczył. W tych wszystkich przypadkach egzekucja komornicza może okazać się bezzasadna, ale w praktyce interwencja leży po Twojej stronie.

Pamiętaj!
Jeśli uważasz, że komornik przekracza swoje uprawnienia, bo np. zajął część Twoich oszczędności lub wynagrodzenia, do których nie ma prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia do sądu skargi na czynności komornika. Musisz się jednak spieszyć, bo masz na to tylko tydzień od momentu powstania spornej sytuacji, a więc np. zajęcia pensji. Sąd przesyła kopię skargi komornikowi, a ten ma trzy dni na ustosunkowanie się do niej - może uwzględnić skargę lub nie. W tym drugim przypadku sprawą niezwłocznie zajmie się wtedy sąd. Musisz jednak pamiętać, że samo wniesienie skargi nie wstrzymuje działań komornika. Możesz o to wnioskować, ale decyzja w tej sprawie należy do sądu.

robercikBB

09.10.2019 09:09

Istotne wiadomości

Monis80

22.03.2019 03:10

Bardzo ważne !!! Polecam zapoznanie się z informacjami !!!

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo