Chwila przyjemności, a potem wyrzuty sumienia i pustki na koncie? Czas zadbać o Twoje zdrowie finansowe.

barmanka_01_intro

Szybka kawka i podsumujmy najważniejsze informacje.

barmanka_04_video2
barmanka_06_tipy

Przed Tobą krótka runda pytań.

barmanka_08_test

Z poradnika prosto do głowy – myślisz, że się uda?

barmanka_05_txt

Uda się! Przecież już to wszystko wiesz, wystarczy sobie przypomnieć!

Dziury w domowy budżecie to symptom kiepskiej kondycji finansowej. Proponuję Ci szklankę zimnej wody i planowanie budżetu z naszym kalkulatorem.

Nie poddawaj się i walcz o lepszy wynik!

barmanka_08_test

W planowaniu budżetu pomoże Ci nasz kalkulator!

Kontynuuj naukę
barmanka_11_podsumowanie

Przy ocenie Twojej zdolności kredytowej instytucje finansowe biorą pod uwagę m.in.:

  • kwotę całego zadłużenia w relacji do dochodu,
  • relację bieżących zobowiązań do dochodu.

Stress-test budżetu domowego ma na celu:

sprawdzenie w jakich sytuacjach może dojść do potencjalnego niebezpieczeństwa.

Aby poprawić kondycję finansową należy:

  • zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe poprzez stworzenie poduszki finansowej,
  • rzetelnie zaplanować i prowadzić budżet domowy,
  • zaciągać zobowiązania finansowe z rozwagą.

0/0

Zbyt wiele aktywnych produktów finansowych powoduje, że Twoja zdolność kredytowa:

Nieużywane karty i limity kredytowe są traktowane jako

Zrobienie zestawienia zobowiązań ma na celu sprawdzenie:

Kwota całego zadłużenia w relacji do dochodu określa:

Relacja bieżących zobowiązań do dochodu określa:

Aby poprawić kondycję finansową należy:

Zaznacz odpowiedź, aby przejść dalej.

Budżet domowy

Budżet domowy

Zostań mistrzem gospodarności z kalkulatorem budżetu domowego. Zobacz, jakie to proste!

W zdrowym ciele, zdrowy duch – chyba każdy doskonale rozumie znaczenie tego powiedzenia. Gdybyśmy chcieli analogicznie zastosować je w finansach, pewnie brzmiałoby: w zdrowym finansowo ciele, spokojny duch. Odpowiedzialne prowadzenie finansów osobistych zapewnia bezpieczeństwo i znacząco zmniejsza potencjalne ryzyka dla gospodarstwa domowego. Zdrowie finansowe można inaczej określić jako zdrową kondycję finansową czyli stan, w którym:

  • efektywnie zarządzasz swoimi przychodami i wydatkami,
  • jesteś przygotowany na ewentualne zawirowania finansowe oraz
  • masz zabezpieczoną najbliższą przyszłość finansową.

W dbaniu o zdrowie finansowe ogromne znaczenie ma profilaktyka. Twoje zadanie to przede wszystkim dbanie o to, aby do katastrofy w budżecie domowym nigdy nie doszło. Jak to zrobić?

Sprawdź co masz w portfelu

Po pierwsze, warto dobrze przeanalizować wszystkie produkty finansowe, które posiadasz.

Zbyt wiele aktywnych produktów finansowych (nawet tych, z których na co dzień nie korzystasz), obniża Twoją zdolność kredytową. W oczach banków stajesz się ryzykownym i mało wiarygodnym klientem. Zwykle zauważysz to dopiero wtedy, gdy faktycznie zechcesz zaciągnąć jakieś większe zobowiązanie, np. kredyt hipoteczny. Wówczas z reguły okazuje się, że nieużywane karty czy limity kredytowe stanowią spore obciążenie. Warto pamiętać, że dla banku nieużywana karta kredytowa jest jak kredyt – teoretycznie w każdej chwili możesz jej użyć, więc jest ona traktowana niemalże jak aktywne zobowiązanie.

Po drugie podziel posiadane produkty finansowe na aktywne i nieaktywne, czyli takie, z których faktycznie korzystasz i takie, które są nieużywane. Zlikwiduj niepotrzebne karty i linie kredytowe oraz zastanów się czy aby na pewno wszystkie aktywne są Ci niezbędne. Osoby, które mają tendencję do łatwego zadłużania się, powinny unikać potencjalnych pokus w postaci otwartych debetów czy kart kredytowych dostępnych pod ręką.

Ważne!
Jeśli liczba Twoich otwartych zobowiązań oscyluje w okoliczch dziesięciu (nawet jeśli pojedyńczo opiewają na niskie kwoty) dla wielu instytucji finansowych to znak, że za chwilę możesz mieć problemy z wypłacalnością. Twój dostęp do nowego finansowania może być znacznie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Zależności w budżecie domowym

Po analizie posiadanych produktów warto zrobić zestawienie swoich zobowiązań i sprawdzić nie tylko ile wynosi miesięcznie obciążenie budżetu domowego ratami, ale także jaka jest łączna wartość Twojego zadłużenia.

Dzięki temu można łatwo policzyć ile wynosi kwota całego zadłużenia w relacji do dochodu (czyli ile musiałbyś oddać miesięcznych dochodów, aby w całości spłacić swoje zadłużenie).

Przykładowo, gdybyś zarabiał 4 000 zł miesięcznie i miał zadłużenie sięgające 50 000 zł, to czas na spłatę całości długów wynosiłby nieco ponad rok (oczywiście przy założeniu, że całość wynagrodzenia przeznaczyłbyś na spłatę zobowiązania).

Pamiętaj, im wyższy wskaźnik zadłużenia do dochodu, tym większe potencjalne zagrożenie dla Twojego finansowego zdrowia.

Ważne!
Jeśli Twoje zadłużenie wynikające ze zobowiązań niezabezpieczonych takich jak pożyczki, karty kredytowe czy kredyty gotówkowe przekracza Twoje dwuletnie przychody, to jest to moment, w którym warto sie zastanowić czy dalsze zadłużanie się jest konieczne. Wskaźnik zadłużenia do dochodu powyżej czterech lat to jasny sygnał alarmowy, że zadłużenie jest zbyt wysokie i za chwilę możesz mieć problemy z wypłacalnością.

Relacja bieżących zobowiązań do dochodu to z kolei wskaźnik, który mówi jaką część wynagrodzenia musisz przeznaczyć na spłatę zobowiązań. Dla zarobków na poziomie 5 000 zł i miesięcznych rat w wysokości 2500 zł wskaźnik ten wyniesie 50%.

Taki kompleksowy sposób patrzenia na finanse daje nam finalnie dużo wyraźniejszy obraz posiadanego przez nas majątku i potencjalnych zagrożeń w postaci zbyt dużego obciążenia kredytami i pożyczkami. Pamiętaj im niższa relacja zobowiązań do dochodu tym lepiej – jeśli przekroczy 50% może się okazać, że dla wielu instytucji finansowych będzie to powód do odmowy lub ograniczenia dalszego finansowania.

Niebezpieczna spirala kredytowa

W ostatnich latach niskie stopy procentowe przekładają się na niskie odsetki od kredytów. To może uśpić czujność kredytobiorcy, ponieważ niskie raty są mniej odczuwalne w budżecie domowym. Taka sytuacja nie będzie jednak trwać wiecznie. Nadmierne zadłużenie może szybko przerodzić się w poważny problem, gdy stopy procentowe wzrosną, a wraz z nimi wzrośnie oprocentowanie spłacanych przez Ciebie kredytów.

Największym niebezpieczeństwem dla ludzi, którzy posiadają kilka zobowiązań kredytowych jest potencjalna spirala kredytowa. Gdy w budżecie domowym zobowiązania zaczynają nas przytłaczać, może zacząć brakować na spłatę raty, a wtedy szybkim rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie kolejnej pożyczki lub kredytu na spłatę poprzednich zobowiązań finansowych. To bardzo niebezpieczny moment, bo wtedy właśnie pojawia się ryzyko spirali kredytowej.

Ważne!
Staraj się nie doprowadzić do dużej kumulacji zobowiązań. Małe kwoty bardzo szybko mogą przerodzić się w duże długi, jeśli w porę nie zapanujesz nad sytuacją. Gdy policzysz swoje produkty finansowe, relację zobowiązań do dochodów i zależności w budżecie domowym, zobaczysz jak poważna jest sytuacja i jak może ona negatywnie wpłynąć na Twoje zdrowie finansowe.

Jednym z potencjalnych rozwiązań przy dużej liczbie kredytów i pożyczek jest ich konsolidacja, ale należy ją rozważyć tylko wtedy, gdy jest ona finansowo opłacalna. Kredyt konsolidacyjny to kredyt, którym spłacisz inne zobowiązania. Powoduje zmianę kilku płaconych rat na jedną (która z reguły jest mniejsza niż koszt wszystkich zobowiązań, jakie musiałbyś spłacać przed konsolidacją), ale jednocześnie wpływa na wydłużenie całkowitego czasu spłaty i z reguły generuje wyższe koszty. Zanim zdecydujesz się na konspolidację swoich zobowiązań sprawdż czy możesz ograniczyć swoje wydatki, a tym samym zyskać więcej środków na spłatę zobowiązań, lub czy możesz część zobowiązań uregulować póżniej. Być może dzięki cięciom w budzecie domowym i racjonalemu programowi naprawczeniu uda Ci się spłacić swoje zobowiązania bez konsolidacji. Takie rozwiązanie jest z reguły bardziej opłacalne, chociaż dużo bardziej odczuwalne dla domowych finansów.

Zrób stress-test

Po kryzysie finansowym w 2008 roku banki zaczęły regularnie robić tzw. stress-testy, czyli symulacje: co by się stało, gdyby sytuacja na rynku uległa nagle pogorszeniui wybuchł kryzys finansowy. Taka symulacja pozwala bankierom lepiej zadbać o bezpieczeństwo całego sektora, sprawdzić czy bank ma odpowiedni poziom depozytów i czy nie przesadził z ryzykiem kredytowym. Podobną symulację możesz wykonać na własnym budżecie domowym.

Mając przed sobą rzetelnie przygotowany budżet domowy, w którym dokładnie widzisz ile zarabiasz (lub zarabiacie w Waszym gospodarstiwe domowym), a ile wydajesz, przeprowadź teoretyczną symulację w kilku wariantach jednocześnie odpowiadając na następujace pytania:

1. Co by się stało, gdy nagle jedna osoba w Twoim gospodarstwie domowym przestała zarabiać?

2. Jak wyglądałby budżet domowy, gdyby kwota spłacanych rat wzrosła od przyszłego miesiąca o 20%?

3. Jaki jest margines bezpieczeństwa wydatków? Nieprzewidziany wydatek jakiej wielkości mógłby zagrozić stabilności Twojego budżetu?

Stress-test budżetu domowego polega na sprawdzeniu w jakich sytuacjach może dojść do potencjalnego niebezpieczeństwa. Przykładowo, jeśli w budżecie domowym niewiele pieniędzy zostaje na koniec miesiąca, może się okazać, że nieprzewidziany wydatek rzędu kilkuset złotych zniszczy stabilność finansową i zabraknie na spłatę raty. Tego typu symulacje dają nam także możliwość zwiększenia zabezpieczenia na przyszłość.

Jak poprawić kondycję finansową?

Priorytetowe zadania dla każdego, kto chciałby zadbać o zdrowie finansowe, to dobra analiza swojej wartości netto oraz zależności pomiędzy zgromadzonym majątkiem, a zobowiązaniami. Tak wykonaną analizę sytuacji można porównać do badania. Dopiero po nim określa się jakie środki zapobiegawcze zastosować.

Kluczowa z perspektywy zabezpieczenia finansów jest poduszka finansowa. To pula pieniędzy, która powinna być odłożona na wypadek problemów w budżecie domowym. Nie chodzi jednak o drobne kwoty, ale o taką sumę, dzięki której uda Ci się przeżyć nawet kilka miesięcy. Poduszka finansowa przydaje się głównie w takich sytuacjach jak utrata pracy czy poważny wydatek, np. choroba w rodzinie. Sposób jej wyliczenia jest prosty, pod warunkiem, że prowadzisz budżet domowy i wiesz ile miesięcznie wydajesz. Gdy chcesz zbudować poduszkę na trzy miesiące, pomnóż kwotę wydatków razy trzy i zaczynij oszczędzać tak, aby jak najszybciej uzbierać daną kwotę.

Wspomniany budżet domowy jest również narzędziem profilaktyki finansowej. Prowadząc regularnie spis wydatków i planując je na miesiące do przodu, masz pełną kontrolę nad finansami i gołym okiem widzisz potencjalne zagrożenia. Regularnie prowadzony budżet pomaga szybko wykrywać potencjalne problemy, np. ze spłatą zobowiązań lub zbyt wysokim obciążeniem.

Zaciągając zobowiązanie kredytowe rób to z rozwagą. Za każdym razem dokładnie przeanalizuj swoją sytuację i sprawdź czy stać Cię na to, żeby się dodatkowo zadłużyć. Być może wystarczy poczekać i zaoszczędzić trochę pieniędzy aby zrealizować upragniony cel.

Dobrą praktyką jest także spłata poprzednich zobowiązań przed zaciągnięciem kolejnych lub przynajmniej zminimalizowanie poziomu zadłużenia. Trudno znacząco z dnia na dzień nadpłacić kredyt hipoteczny, ale bez wątpienia warto minimalizować obciążenie z tytułu kredytów gotówkowych, pożyczek czy kart kredytowych.

BetterPeter

10.03.2020 19:00

Warto przeczytać jeśli wpadłeś w spirale kredytową

Warto to przeczytać

09.03.2020 07:19

Dzięki

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.