Co oznacza uprawomocnienie wyroku?

Co oznacza uprawomocnienie wyroku i jakie ma konsekwencje?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Uprawomocnienie wyroku powoduje, że w zwykłym toku postępowania nie możemy się od niego odwołać. Oznacza to, że strona, która wygrała może przekazać wyrok komornikowi i domagać się wyegzekwowania kwoty, która w wyroku została zasądzona. W języku prawnym uprawomocnienie wyroku określane jest jako stan, w którym nie przysługuje od wyroku środek odwoławczy, ani inny środek zaskarżenia. Odwołanie w ogóle jest co prawda możliwe, ale zwykle następuje w ramach nadzwyczajnych środków odwoławczych (np. skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania) o ile zajdą nadzwyczajne okoliczności.

Ile trwa uprawomocnienie wyroku sądu?

Wyrok wydany w postępowaniu cywilnym przez sąd I instancji uprawomacnia się po 14 dniach od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeśli strona postępowania nie wniosła o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, wyrok uprawomacnia się po 21 dniach od jego ogłoszenia. 
Opisane skutki mają charakter procesowy tj. mają znaczenie proceduralne, ale skutkiem najpoważniejszym uprawomocnienia się wyroku jest związanie tym wyrokiem stron postępowania tj. stan res iudicata - stan powagi rzeczy osądzonej. Wyrok zmienia sytuację prawną stron postępowania i co do zasady powinien być nienaruszalny w tym zakresie. Każda ze stron powinna postępować zgodnie z jego treścią i powinien być respektowany przez inne sądy oraz organy administracji i inne np. komornika, Policję itd. 

Potwierdzenie uprawomocnienia wyroku

Potwierdzeniem uprawomocnienia wyroku może być klauzula wykonalności (jeśli wykonanie wyroku wymaga podjęcia czynności np. zapłacenia zasądzonej należności, wydania nieruchomości) albo stwierdzenie prawomocności (jeśli wyrok nie wymaga wykonania tak jak np. wyrok rozwodowy, który zmienia sytuację sam z siebie).

2.5
/ 5
(liczba głosów: 
597
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo