Czy rodzic zastępczy odpowiada za długi powierzonego mu dziecka w pieczy zastępczej?

Jeżeli dziecko będące obecnie w pieczy zastępczej (z uwagi na śmierć rodzica) odziedziczyło z dobrodziejstwem inwentarza dług, zaś komornik podjął egzekucję przeciw dziecku reprezentowanemu w dobrej wierze przez rodzica zastępczego, to czy rodzic zastępczy jest umocowany prawidłowo, gdy komornik usiłuje realizować egzekucję bez ograniczenia i może dojść do zubożenia dziecka, a tytuł wykonalności nie zawiera informacji o ograniczeniu egzekucji do wartości masy czynnej spadku? Czy rodzic zastępczy powinien stwierdzić że dziecko nie jest prawidłowo reprezentowane i zawiadomić sąd rodzinny, który wyznaczy kuratora? Czy mając na względzie, że wartość masy czynnej spadku wynosi 0 zł oraz, że w wyniku powództwa przeciwegzkucyjnego egzekucja zostanie ograniczona do tej wartości, koszty komornicze opłaci w mocy prawa wierzyciel, pomimo wszystko po stronie dziecka powstanie dług wobec komornika, a jeśli to na jakiej podstawie oraz czy dług ten obciąży rodzica zastępczego dziecka jako zobowiązanego do jego spłaty?

Pytanie od: Jerzy


Nasz ekspert odpowiada

Rodzic zastępczy nie odpowiada za długi podopiecznego wynikające z odziedziczonego spadku. Zwykle również nie może reprezentować go w sprawie takich długów bez specjalnego postanowienia sądu.

Piecza zastępcza a prawo do reprezentowania dziecka

Rodzic zastępczy nie zawsze ma prawo do reprezentowania dziecka, które znajduje się pod jego pieczą: sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, wychowuje je i reprezentuje w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania, ale nie ma możliwości sprawowania zarządu majątkiem dziecka czy reprezentowania dziecka we wszystkich sprawach dotyczących dziecka.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest to instytucja powoływana na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887). Pieczą zastępczą w formie rodzinnej obejmowane są dzieci, które nie mają zapewnionej opieki przez rodziców, a dziecko przebywające w rodzinie zastępczej ma zawsze szansę powrotu do swojej rodziny biologicznej jeśli będzie zdolna do tego aby w pełni się nim zaopiekować. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest rodzajem ograniczenia władzy rodzicielskiej zgodnie z art. 109 § 2 pkt 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej (lub placówce opiekuńczo – wychowawczej), sąd może ustanowić nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Opieka prawna jest znacznie szersza niż taka piecza - zasady jej przyznawania i sprawowania określa Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59). Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska bądź są oni nieznani. Tylko przyznana przez sąd opieka albo władza rodzicielska uprawniają do reprezentowania dziecka w sprawach majątkowych. Zatem rodzic zastępczy nie ma takich uprawnień bez osobnego, wyraźnego postanowienia sądu.

Postępowanie egzekucyjne wobec dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

W przypadku, w którym przeciwko dziecku znajdującemu się w rodzinie zastępczej toczy się postępowanie egzekucyjne, właściwym wydaje się następujące postępowanie:

1. Informacja do komornika, że dziecko nie jest właściwie reprezentowane i wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

2. Zwrócenie się do sądu o wyznaczenie opieki albo kurateli.

3. Po jej wyznaczeniu - zwrócenie się do właściwego sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku (jeśli faktycznie są w nim same długi - co oczywiście wcześniej warto sprawdzić).

4. Po uzyskaniu postanowienia sądu opiekuńczego - złożenie wniosku o przywrócenie terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (jeśli jest to uzasadnione) i złożenie takiego oświadczenia.

5. Na tej podstawie - złożenie wniosku o wznowienie postępowania i domaganie się uchylenia klauzuli wykonalności na dziecko.

6. Wnioskowanie o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W przypadku, w którym żyjący z rodziców jest znany i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej i może podjąć czynności w imieniu dziecka - pomijamy krok 2.

Dodaję, że powyższa odpowiedź została przygotowana w oparciu o treść pytania i przed podjęciem działań zawsze warto skonsultować się z prawnikiem i okazać mu dokumenty dotyczące sprawy, jako że może się okazać, że istnieją w sprawie ważne okoliczności, które wpłyną na zakres albo kolejność działań opisanych powyżej.

3.7
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.