zasady obliczania kosztów egzekucji komorniczej

Witam Od 2 tygodni kontaktuje sie z komornikiem odnosnie splaty mojego zadluzenia Od 15 marca moje dokumenty leżą u niego w kancelarii jednka nie były kompletne brakowało pelnomocnictwa od wierzyciela Dopiero dzisiaj do nich ten dokument dotarł Mam tam 2 sprawy i z tego co mi przekazano koszty to 400 zl za każdą plus jeszcze jakies koszty dla wierzyciela co dokładnie będę wiedziała jutro po spotkaniu z Panem komornikiem Czy mam szanse na obnizenie tych kosztów przy spłacie całości ok 9000,0 Prosze o pomoc Pozdrawiam Szabla Joanna

Pytanie od: Joanna


Nasz ekspert odpowiada

W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie naliczał koszty na podstawie Ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Koszty egzekucji komorniczej określi wg. następujących zasad:

  • podstawą obliczenia opłaty jest pełna wartość dochodzonego roszczenia tj. należność główna wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi (art. 23 ust. 1 i 2) w danej sprawie - opłatę komornika oblicza się osobno dla każdej sprawy;
  • opłata dla komornika wynosi 10% (art. 27 ust. 1) - chyba, że dłużnik zapłaci całą należność w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji - wówczas opłata obniża się do 3%, nie mniej niż 100 zł (art. 27 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1)

Do ww. opłaty należy doliczyć koszty ponoszone przez komornika, które powinien pokryć dłużnik (np. koszty doręczeń lub zapytań kierowanych przez komornika, jeśli do nich doszło) oraz ewentualne koszty pełnomocnika, jeśli jest nim radca prawny lub pełnomocnik. Ostatnie wspomniane koszty to tzw. koszty zastępstwa prawnego należne pełnomocnikowi na podstawie odrębnych przepisów - np. Rozporządzenia z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem radcy prawnemu oprócz kosztów przyznanych w wyroku (lub innym tytule egzekucyjnym np. nakazie zapłaty) należne będą koszty w wysokości 25% podstawowej stawki oznaczonej w treści wyroku. Podobnie wygląda to w przypadku adwokatów. Jeśli pełnomocnikiem jest np. pracownik wierzyciela, takie koszty nie będą przyznane.

Obniżenie opłaty komorniczej 

Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem obniżenia kosztów egzekucji jest szybka spłata, która obniży opłatę komornika z 10% do 3%. Jeśli nie uda się spłacić należności w terminie 1 miesiąca, to dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty komorniczej jeśli przemawia za tym jego stan majątkowy, albo niski nakład pracy komornika, przy czym musi to uczynić w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty (art. 48 ust. 1 i 2). Taki wniosek dotyczy opłaty dla komornika, ale nie kosztów które poniósł komornik i kosztów należnych pełnomocnikowi komornika jeśli jest nim radca prawny, albo adwokat.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo