Czy imię i nazwisko jest daną osobową umożliwiającą identyfikację?

Od jakiegoś czasu po wpisaniu mojego imienia i nazwiska w google wyświetla się następująca strona z wpisem, który nie dotyczy mojej osoby. Nie mam żadnych zadłużeń. Zadzwoniłam do tej firmy i po podaniu moich danych potwierdzili, że nie jestem tą osobą i że to zbieg okoliczności co do imienia i nazwiska. Natomiast jest inny problem, pracuje z wieloma osobami, które na pewno wpisują moje imię i nazwisko w wyszukiwarkę, aby dowiedzieć się więcej o mnie. Z pewnością natrafiają na tą stronę i nieświadomie mogą wyrobić sobie o mnie złe zdanie. Psuje to moją reputację. Sama na własną rękę starałam się odnaleźć osobę, której dotyczy ten wpis np. szukając na Facebooku. Doszłam do tego, że osoba ta mieszka za granicą. Bezpośrednio z osobą, której dotyczy wpis nie udało mi się skontaktować. Znalazłam jej Facebooka, ale nie odpisuje. Dzwoniąc do firmy Bacca powiedziano mi, że dług ten dotyczy ubezpieczenia za samochód. Zakładam, że ta osoba może wyjechała i nie zdaje sobie sprawy z tego, że zalega z taką ratą. Poza tym, czy jest legalnym, aby upubliczniać takie dane osobowe w momencie, kiedy mamy RODO? 

Pytanie od: Natalia


Nasz ekspert odpowiada

Ochrona danych osobowych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na terenie Unii Europejskiej zasadniczo jest uregulowana przez ten akt prawny. Nie ma potrzeby implementacji takiego aktu do porządku prawnego poszczególnych członków Unii, gdyż rozporządzenia stosuje się bezpośrednio. W/w rozporządzenie zwane w skrócie RODO reguluje m.in. przedmiot i zakres ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Czym są dane osobowe?

RODO określa przede wszystkim definicję danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt 1 dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

  • imię i nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy lub
  • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Już sama definicja danych osobowych wskazuje, że zasadniczo samo imię i nazwisko nie będzie daną osobową umożliwiającą identyfikację określonej osoby fizycznej. Jest faktem powszechnie znanym, że to samo imię i nazwisko mogą nosić zupełnie inne osoby, spokrewnione ze sobą, bądź zupełnie obce. W przypadku popularnych nazwisk taka powtarzalność jest nawet dość częsta np. Jan Nowak czy Krystyna Kowalska. Dopiero zatem powiązanie imienia i nazwiska z innym identyfikatorem pozwala odróżnić taką osobę od innych o tym samym imieniu i nazwisku. Ten problem został dostrzeżony również przez polskiego ustawodawcę i np. w przypadku nadawania klauzuli wykonalności sąd wskazuje nr PESEL dłużnika osoby fizycznej w treści klauzuli, tak aby w sytuacji egzekucji nie doszło do pomyłki co do osoby dłużnika. Istotne jest, że dany identyfikator nie musi być na tyle precyzyjny, aby bezpośrednio po nim dało się zidentyfikować określoną osobę fizyczną.

RODO wskazuje, że możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zatem powiązanie określonych danych jeżeli daje rezultat wskazujący na daną osobę, chociaż nie identyfikuje jej bezpośrednio jak np. nr PESEL, nr paszportu czy dowodu osobistego, będzie daną osobową. Chodzi tu np. o takie identyfikatory jak np. IP komputera, dane o lokalizacji, czy miejsce pracy danej osoby powiązane z jej imieniem i nazwiskiem.

W przedstawionej sytuacji samo imię i nazwisko bez innych kwantyfikatorów pozwalających zidentyfikować ściśle określoną osobę fizyczną nie daje podstaw do stwierdzenia, że dane osobowe tej osoby zostały naruszone i są np. przetwarzane bez podstawy prawnej. Co za tym idzie brak jest podstaw do udzielenia osobie ochrony wynikającej zarówno z RODO jak i np. kodeksu cywilnego, który jako dobra osobiste traktuje m. in. w art. 23 nazwisko.

Ochrona danych osobowych

W przypadku bezprawnego przetwarzania danych osobowych RODO przewiduje szereg środków, które mogą być wykorzystane celem ochrony danych osobowych. Będzie to m. in. prawo do sprostowania danych (art. 16), prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") – (art. 17), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18), prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych (art. 21). Prawa te dotyczą osób, których dane są przetwarzane, w sytuacji samego imienia i nazwiska trudno jest taki fakt stwierdzić, chyba, że mielibyśmy do czynienia z tak specyficznym imieniem i nazwiskiem, że ryzyko istnienia drugiej osoby o identycznych danych jest praktycznie wykluczone.

Jeżeli dana osoba uznaje, że jej prawa zostały naruszone może żądać od administratora danych np. sprostowania, usunięcia czy wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania. Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na żądanie najpóźniej w terminie miesiąca, w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o kolejne 2 miesiące.

Niezależnie od wskazanych wyżej praw, można złożyć na administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.