Jak odstąpić od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu?

Sprzedałem samochód, w kwocie 4900 zł. Po czym nowy właściciel wysłał pismo, że było uszkodzone gniazdo zaworowe w aucie i że ja o tym wiedziałem. Zażądał zwrotu 2000 zł. Ja chciałem aby oddał mi samochód i zwrot gotówki dla nowego właściciela. On się nie zgodził bo auto mu się podoba i jest wiele nowych cześci w samochodzie, argumentował. Oddałem mu te 2000 zł, ale cały czas czuje się oszukany, uważam że to wyłudzenie pieniędzy ode mnie. Nawet nie przedstawił ekspertyzy tylko same groźby w piśmie były, że za wszystko ja zapłacę, za koszta sądowe, za ekspertyzę. Chcę odzyskać te 2 000 zł, jak mam to zrobić?

Pytanie od: Michał


Nasz ekspert odpowiada

Kupujący skorzystał ze swojego uprawnienia wynikającego z rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Art. 553 kodeksu cywilnego stanowi, że „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).” Zgodnie natomiast z art. 5561. § 1 KC „Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.”

Ponadto, stosownie do treści art. 5562. KC jeżeli kupujący wykrył wadę w terminie 1 roku od wydania mu rzeczy, domniemywa się, że wada istniała w chwili sprzedaży.

Kupujący zażądał od Pana zwrotu kwoty 2 000 zł z powodu wykrycia wady samochodu. Tym samym skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 560. § 1. KC, zgodnie z którym „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.”

Zwracając wskazaną kwotę de facto uznał Pan, że wada istniała i roszczenie o obniżenie ceny przysługiwało kupującemu. W takim wypadku trudno jest wycofać się z dokonanych już czynności. Kodeks cywilny przewiduje jednak możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej.

W szczególności, stosownie do art. 86. § 1. KC „Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.”

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia podstępu, jednak przyjmuje się, że błąd wywołany podstępnie to zawsze taki błąd, który został wywołany celowo. Może więc polegać również na podaniu świadomie niezgodnych z prawdą informacji w celu uzyskania nieprzysługującego lub wygórowanego świadczenia.

Aby skorzystać z ww. uprawnienia należy złożyć kupującemu na piśmie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o uznaniu jego roszczenia o obniżenie ceny z powodu podstępnie wywołanego błędu i zażądać zwrotu pieniędzy w określonym terminie. Zgodnie z art. 88 § 2 KC uprawnienie to wygasa po upływie 1 roku od dnia wykrycia błędu.

W przypadku odmowy zwrotu pieniędzy będzie Pan uprawniony do złożenia w sądzie powództwa o zapłatę.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.