Montaż monitoringu - czego wymaga?

Zwracam się z pytaniem o montaż kamery obserwacyjnej na wspólnym podwórku. Mianowicie mieszkam w wynajętym mieszkaniu w kamienicy, jest tam wspólne podwórko z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Mam dzieci i niedawno zrobiłem im mini plac zabaw, niestety dwa dni później piaskownica została zniszczona. W związku z tym chciałbym zamontować kamerę do obserwacji żeby następnym razem wiedzieć kto brał udział w niszczeniu mienia. Czy jest w ogóle taka możliwość?

Pytanie od: PRZEMEK


Nasz ekspert odpowiada

Opisane przez Pana zagadnienie w istocie odnosi się do kwestii związanych z ochroną dóbr osobistych oraz danych osobowych.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Kodeks cywilny wprost wymienia więc wizerunek jako jedno z dóbr osobistych podlegających ochronie prawnej. W myśl art. 24 Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Jakie konsekwencje ma naruszenie dóbr osobistych?

W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Z kolei zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Dodatkowo wskazać można także na ochronę prywatności wynikającą z art. 47 Konstytucji RP, a także na fakt, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wizerunek człowieka traktowany jest jako dana osobowa.

Zgoda na uruchomienie monitoringu

Odnosząc powyższe do opisanego przez Pana stanu faktycznego przyjąć należy, że w celu uniknięcia zarzutów oraz roszczeń ze strony pozostałych mieszkańców kamienicy, powinien Pan uzyskać ich zgodę (najlepiej pisemną) na montaż kamery i uruchomienie monitoringu. Wskazane byłoby także uregulowanie w takim dokumencie zasad przetwarzania nagarnia, poprzez określenie w szczególności gdzie przechowywane będą nagrania, jak będą zabezpieczone, jak długo będą przechowywane oraz w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Bez takiej zgody może się Pan narazić na sprzeciw i ewentualne roszczenia ze strony pozostałych osób korzystających ze wspólnego podwórka. Trudno przy tym ocenić w jakim stopniu sąd rozstrzygający sprawę uwzględniłby cel, dla którego uruchomił Pan monitoring i czy nie stanowiłoby to podstawy do zakończenia sprawy poprzez jedynie nakazanie usunięcia kamer i nagrań, bez jednoczesnego nakładania obowiązku zapłaty zadośćuczynienia. W sytuacji gdyby uzyskał Pan zgodę pozostałych użytkowników kamienicy na montaż i uruchomienie monitoringu, zasadne byłoby także umieszczenie przy wejściu na posesję tablicy informującej o tym, że obiekt jest monitorowany. Działałoby to odstraszająco, a jednocześnie wypełniało obowiązek informacyjny w stosunku do osób postronnych, które mogłyby zostać utrwalone w czasie wizyty na podwórku.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.