Obniżenie wynagrodzenia a wymiar czasu pracy

Chciałbym się dowiedzieć czy pracodawca może skracać wynagrodzenie o 20 procent przyczym wymiar pracy jest ciągle ten sam - chodzi o umowę o pracę.

Pytanie od: Przemysław


Nasz ekspert odpowiada

Zmniejszenie wynagrodzenia pracownikowi może zostać dokonane na mocy porozumienia stron, na które muszą wyrazić zgodę obie strony. Jeśli pracownik nie wyrazi zgody na porozumienie, pracodawca może zastosować rozwiązania przewidziane Kodeksem Pracy.

Wypowiedzenie zmieniające

Kodeks pracy umożliwia pracodawcy zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie to polega na zmianie warunków umowy na mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe. Wypowiedzenie zmieniające można dokonać zarówno w stosunku do umów zawartych na czas nieokreślony, jak również w umowach zawartych na okres próbny oraz w umowach na czas dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony zastrzegły w takiej umowie możliwość jej wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające nie zezwala na jednostronną zmianę warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie opiera się na zasadzie równości stron. Jeżeli pracownik przyjmie wypowiedzenie zmieniające doprowadza to do zmiany jego umowy o pracę. Jeżeli wypowiedzenie zostanie przez pracownika odrzucone powoduje to rozwiązanie stosunku pracy, bez obowiązku dodatkowego oświadczenia woli pracodawcy.

Oprócz obniżenia wynagrodzenia na skutek wypowiedzenia zmieniającego może mieć miejsce obniżenie wynagrodzenia również w innych wypadkach. Pracodawca może obniżyć pensję jeżeli:

  • obniżenie warunków płacy jest formą środka dyscyplinującego pracownika,
  • zmniejszenie wynagrodzenia jest uzasadnione zmniejszeniem zakresu zadań wykonywanych przez pracownika,
  • zmniejszenie wynagrodzenia jest spowodowane realizacją zasady równego traktowania w zatrudnieniu, polegającą na takim samym traktowaniu pracowników pod względem zadaniowym oraz uposażeniowym,
  • zmniejszenie wynagrodzenia może być również uzasadniane trudnościami ekonomicznymi pracodawcy – ale możliwe jest tylko za pomocą wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

4.3
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.