Odwołanie z urlopu wypoczynkowego - kiedy jest możliwe?

Dnia 10.03.2020 r. zakończył mi się urlop macierzyński, od dnia 11.03 do 20.05.2020 przebywałam na urlopie wypoczynkowym, następnie po ustaleniu z kadrową złożyłam wniosek o kolejny urlop na okres 21.05-04.06.2020. W dniu dzisiejszym tj. 21.05.2020 otrzymałam od pracodawcy maila z informacją iż zgodnie z art 167 kP wzywa mnie do stawienia się w pracy dnia 22.05.2020 r. Od początku przebywania na urlopie wypoczynkowym pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłacania mi pełnego wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście możliwe jest odwołanie mnie z urlopu? Czy mogę w jakikolwiek sposób interweniować? 

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 167 k.p. „Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.” Przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu należy rozumieć szczególne potrzeby pracodawcy, w których nieobecność pracownika w zakładzie pracy, ze względu na te okoliczności, jest konieczna.

Oceny przyczyn uzasadniających odwołanie pracownika z urlopu dokonuje pracodawca. Pracownik jest obowiązany podporządkować się decyzji pracodawcy zarówno wtedy, gdy nie podał on przyczyny stanowiącej podstawę odwołania (nie ma zresztą takiego obowiązku), jak i wtedy, gdy podana przyczyna, zdaniem pracownika, nie uzasadnia odwołania.

Polecenie odwołania z urlopu

Odwołanie z urlopu jest poleceniem, do którego pracownik powinien się zastosować zgodnie z art. 100 § 1 k.p. („wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych”) oraz zgodnie z obowiązkiem dbania o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Jeżeli polecenie jest zgodne z prawem, to za jego niewykonanie grożą pracownikowi sankcje przewidziane w Kodeksie pracy aż do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (art. 52 k.p.).

Pracownik ma obowiązek wykonania polecenia, jeżeli spełnia ono trzy warunki:

  • dotyczy pracy,
  • jest zgodne z przepisami oraz
  • zgodne z umową o pracę.

Skutki niewykonania polecenia powrotu do pracy

Niestawienie się pracownika do pracy w razie odwołania z urlopu może być kwalifikowane jako opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, co może pociągać za sobą różnorodne skutki, od odpowiedzialności porządkowej aż po rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 k.p.

Forma odwołania z urlopu wypoczynkowego

Przepisy nie regulują formy odwołania z urlopu, co oznacza, że dla oświadczenia pracodawcy w tym przedmiocie dopuszczalna jest każda forma. Oświadczenie to musi jednak zostać złożone pracownikowi w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Ponadto pracodawca, odwołując pracownika z urlopu, winien to uczynić w sposób jednoznaczny.

Według wyroku SN z 8.03.2017 r., II PK 26/16, OSNP 2018/4, poz. 43, skuteczne odwołanie pracownika z urlopu wymaga od pracodawcy złożenia jednoznacznego oświadczenia woli w sposób pozwalający pracownikowi zapoznać się z jego treścią (art. 167 § 1 w zw. z art. 300 k.p. i art. 61 k.c.). Wymogu tego nie spełnia wysłanie przez pracodawcę wiadomości na prywatną skrzynkę mailową pracownika, zwłaszcza gdy takiego środka komunikacji nie wykorzystywano wcześniej do komunikacji między stronami stosunku pracy.

Termin odwołania z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca powinien jednak wydać to polecenie w taki sposób, aby pracownik mógł je wykonać. Odwołanie z urlopu musi więc nastąpić ze stosownym wyprzedzeniem, aby pracownik miał realną możliwość stawienia się w zakładzie pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie.

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym pracownik nie świadczy pracy. Jednak zatrudnionemu za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki.

Mając powyższe na uwadze sugeruję bezpośredni kontakt z pracodawcą celem ustalenia warunków powrotu do pracy lub dalszego korzystania z urlopu wypoczynkowego.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.