Orzeczenie o niepełnosprawności - czy trzeba poinformować o nim pracodawcę?

Czy trzeba ujawniać pracodawcy posiadane zaświadczenie o niepełnosprawności? 

Pytanie od: Eryka


Nasz ekspert odpowiada

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wprowadza obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wręcz przeciwnie, w art. 2b ust. 2 tej ustawy wprowadzono zasadę, że „Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne”.

Prawa przysługujące pracownikowi z orzeczeniem niepełnosprawności

Jednocześnie art. 2a ust. 1 ustawy stanowi, że osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu osób niepełnosprawnych od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik nie poinformuje pracodawcy o posiadanym stopniu niepełnosprawności oraz nie przedstawi mu odpowiednich dokumentów pracodawca nie ma podstaw do traktowania takiego pracownika jak pracownika niepełnosprawnego. To zatem od decyzji pracownika zależy czy chce skorzystać ze szczególnego statusu jaki przyznaje mu ww. ustawa. Wiąże się z tym szereg uprawnień takich jak np. zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych wynikający z art. 15 ust. 3 czy prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynikające z art. 19.

Dane osobowe wymagane przez pracodawcę

Ponadto art. 22(1) kodeksu pracy wymienia dane osobowe, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika (§1 i §4) oraz od pracownika (§3 i §4). Zgodnie z powołanym przepisem pracodawca może żądać od kandydata na pracownika następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Od pracownika pracodawca może żądać dodatkowo podania następujących danych:

 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dodatkowo, pracodawca może żądać od kandydata na pracownika oraz od pracownika innych danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Kodeks pracy przewiduje zatem możliwość żądania przez pracodawcę podania informacji o posiadanym stopniu niepełnosprawności, jednakże tylko wtedy, gdy pracownik pragnie wykorzystać te informacje do nabycia szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Obowiązek podania takich danych nie będzie miał więc charakteru bezwzględnego.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.