Podróż służbowa a wynagrodzenie za nadgodziny

Pytanie czy charakter mojej pracy wiąże się do zaliczenia czasu przejazdów w całości do czasu pracy serwisanta-kierowcy, a przez to z ewentualną wypłatą za nadgodziny? Pracodawca twierdzi że należy się tylko dieta z tytułu podróży służbowej. Zatrudniony jestem na czas nieokreślony - serwisant-kierowca. Brak zapisu w umowie o sposobie rozliczania nadgodzin. Pracuję głównie stacjonarnie od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Jestem wysyłany w podróż służbową, a jako środek lokomocji na druku delegacji wskazywany jest samochód służbowy. Osobiście prowadzę samochód służbowy i wykonuję prace zlecone/serwisowe/. Dostarczam /przewożę/ maszyny dla klienta, jak również odbieram i przewożę do firmy w której jestem zatrudniony. Wyjazdy można nazwać incydentalne, występują 2 razy a i często 4 razy w tygodniu. Aby wykonać kilka zleceń bardzo często jestem zmuszony do wyjazdu o godz. 5.00 powrót godz. 19.00-22.00. Pracodawca często wysyła mnie w podróż służbową o godz. 14.00, która trwa ok. 6-ciu godz. Czy mogę odmówić wykonania polecenia służbowego skoro nie zalicza do nadgodzin?

Pytanie od: Jerzy


Nasz ekspert odpowiada

Jednoznaczne rozstrzygnięcie poruszanych w zapytaniu kwestii związanych z podróżami służbowymi oraz ewentualnym wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych wymaga analizy obowiązujących Pana regulacji dotyczących miejsca pracy, czasu pracy oraz zakresu wykonywanych obowiązków. W związku z brakiem tych danych odpowiedź przedstawia ogólne zasady dotyczące rozliczeń podróży służbowych.

Czym jest delegacja?

Zgodnie z Kodeksem pracy podróżą służbową jest wyjazd odbywany na polecenie pracodawcy poza siedzibę pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy określone w umowie, służący realizacji incydentalnego zadania służbowego. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Co do zasady po stronie pracodawcy nie powstaje obowiązek wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za nadgodziny, w przypadku gdy podróż służbowa (dojazd i powrót z delegacji) odbywa się poza normalnym rozkładem czasu pracy pracownika. Dodatek za nadgodziny przysługuje pracownikowi jeżeli w trakcie podróży służbowej świadczy pracę (wykonuje obowiązki pracownicze) dłużej niż przez standardowych osiem godzin dziennie.

Prawo do odpoczynku

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 132 § 1 k.p. pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o zapewnieniu pracownikowi prawa do odpoczynku. Jeżeli pracownik odbywa podróż służbową poza obowiązującym rozkładem czasu pracy i czas spędzony przez pracownika w drodze naruszałby czas przeznaczony na odpoczynek, pracodawca powinien udzielić pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku w okresie rozliczeniowym.

Ponadto w świetle art. 100 § 1 k.p. pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych. Odmowa wykonania polecenia służbowego jest dopuszczalna jedynie jeżeli jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia służbowego wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, w tym może prowadzić do wypowiedzenia umowy o pracę a nawet rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.