Pominięcie w spadku - jakie prawa ma pominięty?

Czy jeśli moi rodzice przepiszą swój spadek na mojego brata to czy ja mam prawo się upomnieć?

Pytanie od: Łukasz


Nasz ekspert odpowiada

Zasadą jest, że każda osoba (spadkodawca) może ustanowić spadkobiercą dowolną osobę. Jeżeli zatem każdy z rodziców z osobna postanowi, że jego wyłącznym spadkobiercą testamentowym będzie Pański brat, mają prawo do takiej decyzji (art. 941 i art. 942 kodeksu cywilnego).

W takim przypadku po śmierci każdego rodzica będzie Panu przysługiwał tzw. zachowek czyli pewna suma pieniężna odpowiadająca ułamkowi wartości udziału spadkowego, który przypadałby Panu jako spadkobiercy ustawowemu. Zachowek jest obliczany oddzielnie po śmierci każdego z rodziców.

Pamiętać jednak trzeba, iż roszczenia o zachowek mogą być zaspokojone również w drodze zapisu lub uczynionej przez spadkodawcę (rodzica) darowizny na Pana rzecz (art. 991 § 2 kodeksu cywilnego).

Dopiero gdy uzyskane w ten sposób przysporzenia nie pokrywają wysokości należnego zachowku, uprawnionemu przysługuje przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Warto także podkreślić, że osoba uprawniona do zachowku nie może żądać wydania jakiejkolwiek rzeczy zaliczanej do spadku ani przeniesienia na nią własności żadnego składnika majątku wchodzącego w skład spadku. Osoba, której przysługuje prawo do zachowku może domagać się wyłącznie zapłaty na swoją rzecz określonej kwoty pieniężnej stanowiącej ułamek wartości udziału spadkowego jaki by jej przysługiwał przy dziedziczeniu ustawowym.

Wysokość zachowku 

Co do zasady, dzieciom (zstępnym) przysługuje zachowek o wartości połowy udziału spadkowego, który by przypadał w dziedziczeniu ustawowym lub o wartości dwóch trzecich tego udziału jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy (art. art. 991 § 1 kodeksu cywilnego). Natomiast do spadku w pierwszej kolejności powołane są dzieci spadkodawcy i jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych (art. 931 § 1 kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że w razie śmierci jednego z małżonków, który miał dwoje dzieci do dziedziczenia ustawowego po nim powołani byliby: małżonek pozostały przy życiu oraz dzieci w udziałach po 1/3. W takim przypadku zachowek wynosiłby 1/6 wartości udziału spadkowego.

W celu uzyskania szerszych informacji o tym ile wynosi zachowek, jak go się oblicza, kiedy można być pozbawionym zachowku zapraszam do lektury poniższych artykułów:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/co-to-jest-zachowek-ile-wynosi-i-komu-sie-on-nalezy,73,372
https://kapitalni.org/pl/artykuly/przedawnienie-roszczenia-o-zachowek,73,486

 

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.