Przeniesienie prawa do nieruchomości dłużnika na osobę trzecią - jakie ma konsekwencje?

Moje pytanie dotyczy tego czy jak ktoą chce komuś przpisać nieruchomość i ma dlugi, to te długi przechodzą wraz z przepisaną nieruchomością na tą osobę?

Pytanie od: Adam


Nasz ekspert odpowiada

Określenie „przepisać” najczęściej oznacza nieodpłatne przeniesienie prawa do lokalu bądź nieruchomości w drodze umowy darowizny bądź w drodze dziedziczenia (zgodnie ze sporządzonym testamentem). Rzadziej to zawarcie takich umów jak sprzedaż czy dożywocie. Zakładam, że w przedstawionej sytuacji chodzi o nieodpłatne przekazanie domu - na mocy umowy darowizny. Przepisy dotyczące ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika reguluje Tytuł X Kodeksu Cywilnego w artykułach 527-534.

Dokonanie darowizny z pokrzywdzeniem wierzyciela

I tak, jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, że działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli i w tej sytuacji każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do siebie. Przy darowiźnie zakłada się więc świadomość pokrzywdzenia wierzyciela. Warto zwrócić uwagę, że bezskuteczność czynności dłużnika względem wierzyciela nie następuje z mocy prawa, ale poprzez wydanie orzeczenia sądowego. A zatem sam fakt dokonania darowizny z pokrzywdzeniem wierzyciela (gdy dłużnik jest niewypłacalny lub powiększa swoją niewypłacalność) nie stanowi podstawy do egzekwowania roszczenia wierzyciela z przedmiotu będącego darowizną. Konieczne jest, by wierzyciel wystąpił z powództwem z art. 59 Kodeksu cywilnego o uznanie takiej umowy darowizny za bezskuteczną w stosunku do niego. Dopiero wyrok wydany na skutek tzw. skargi pauliańskiej (art. 527 par. 1 Kodeksu Cywilnego) uznaje dokonanie przez dłużnika darowizny za bezskuteczną względem wierzyciela. I dopiero ten wyrok pozwala prowadzić egzekucję wierzytelności z majątku osoby trzeciej (obdarowanej). Formalną podstawą do wszczęcia takiej egzekucji i skierowania jej do przedmiotów majątkowych osoby trzeciej jest tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi i wyrok przeciwko osobie trzeciej, uznający czynność prawną dłużnika za bezskuteczną względem wierzyciela.

Wspomniana wyżej instytucja tzw. skargi pauliańskiej ma zastosowanie właśnie wtedy, gdy dłużnik swoim nielojalnym zachowaniem wobec wierzyciela uniemożliwił realizację jego wierzytelności, ponieważ doprowadził do sytuacji swojej niewypłacalności lub niewypłacalność swoją powiększył, przy czym korzyść z takiego zachowania odniosła osoba trzecia. Taka umowa darowizny zawarta pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią jest, co do zasady, skuteczna między jej stronami, jednak względem wierzyciela nie wywołuje skutku i może być przez niego traktowana jak nieistniejąca o tyle, o ile koliduje z realizacją jego roszczenia. Wierzyciel może w tym przypadku prowadzić egzekucję swojego roszczenia z majątku osoby trzeciej. Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności (art. 534 Kodeksu cywilnego).

Reasumując: jeżeli przyjmiemy, że "przepisanie" domu na inną osobę jest równoznaczne z dokonaniem darowizny tegoż domu na jej rzecz i ma to miejsce w sytuacji niewypłacalności darczyńcy bądź zawarcie takiej umowy powiększy niewypłacalność darczyńcy, wierzyciele będą mieli prawo egzekwować swoje roszczenia z majątku osoby trzeciej (w tym przypadku z majątku obdarowanego).

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.