Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia w przypadku umowy kredytowej w CHF

Czy złożenie reklamacji w banku powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Mój problem polega na tym, że w styczniu 2008 r. wraz z córką zaciągnęłam pożyczkę hipoteczną w CHF na 20 lat. Po 10 latach spłaciłam pożyczkę w całości. Obecnie zamierzam walczyć o unieważnienie tego kredytu ponieważ był to kredyt denominowany w CHF udzielony niezgodnie z prawem i zawierający klauzule abuzywne. Zanim złożę wniosek do Sądu chciałabym przerwać bieg przedawnienia tej sprawy. Czy składając w tej sprawie reklamację do banku i w razie negatywnej odpowiedzi odwołanie do Rzecznika Finansowego załatwia sprawę w wyżej wym. zakresie tj. przerywa bieg przedawnienia?

Pytanie od: Halina


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Jednocześnie Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu powyższej ustawy. Wskazuje na to wprost art. 35a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Powyższe oznacza, że postępowanie wszczęte w tym trybie przerywa bieg przedawnienia, co do roszczeń objętych tym postępowaniem. Natomiast samo przeprowadzenie procedury reklamacyjnej w banku nie wywołuje podobnego skutku. Jest jednak elementem koniecznym, który poprzedzić musi złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym. Zatem złożenie wniosku może nastąpić tylko po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Należy jednak pamiętać, że przerwanie biegu przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczeń dokładnie sprecyzowanych we wniosku. Oznacza to, że należy dokładnie wskazać zakres roszczeń, gdyż tylko wobec tych roszczeń przerwaniu ulegnie bieg terminu przedawnienia.

Warto podkreślić, że postępowanie polubowne ma na celu rozwiązanie sporu pomiędzy klientem a bankiem poprzez wypracowanie wspólnego stanowiska stron oraz wzajemne ustępstwa. Przerwanie biegu terminu przedawnienia jest jedynie konsekwencją przeprowadzenia ww. postępowania, a nie jego głównym celem. Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego wyłącznie w celu przerwania przedawnienia, może zostać zakwestionowane w późniejszym sporze sądowym pomiędzy stronami jako tzw. czynność pozorna, w sytuacji gdy intencją strony składającej wniosek nie było zawarcie ugody a jedynie uzyskanie przerwy w biegu terminu przedawnienia. Istnieje ryzyko, że przerwanie terminu przedawnienia na tej podstawie nie zostanie uznane za skuteczne, a co za tym idzie roszczenie ulegnie przedawnieniu.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.