Rozdzielność majątkowa a zajęcie komornicze ruchomości

Mamy z mężem rozdzielnosc majątkową od 5 lat. 4 lata temu kupiłam mieszkanie na kredyt i jestem jego właścicielką. Niestety mąż wpadł w problemy finansowe na około 25 000 zł. Niedawno o długach powiedział. Czy komornik będzie mógł zająć ruchomości w mieszkaniu? Auto też jest moja własnością. Na część przedmiotów mam dokumenty na część nie mam. Mąż aby wydostać się z części problemów sprzedał większość wartościowych przedmiotów.

Pytanie od: Marta


Nasz ekspert odpowiada

Rozdzielność majątkowa małżeńska w świetle przepisów prawa rodzinnego odnosi się, do majątków małżonków.

Cechy rozdzielności majątkowej:

  • istnienie dwóch osobnych majątków każdego z małżonków (majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża),
  • samodzielny zarząd,
  • w miejscu dotychczasowego majątku wspólnego znajdują się dwie oddzielne części tych osobnych majątków.

Zasada samodzielnego zarządu

W ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków, zgodnie z brzmieniem art. 51(1) k.r.o., zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Brzmienie powyższego przepisu oznacza, że zgoda małżonka nie jest wymagana do dokonania czynności dotyczących majątku osobistego drugiego małżonka.

Każde z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem, mając prawo dokonywania wszystkich czynności faktycznych oraz kompetencje do dokonywania wszelkich czynności prawnych odnoszących się do tego majątku.

Udziały w rzeczy wspólnej

Niemniej jednak w trakcie trwania ustroju rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą wspólnie nabywać określone dobra oraz przedmioty majątkowe. Tym samym do majątków osobistych małżonków wejdą wówczas udziały w rzeczy wspólnej. Komornik sądowy może dokonać zajęcia ułamkowej części ruchomości będącej wspólną własnością kilku osób - odbywa się to w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, czyli przez jego zajęcie i następnie licytację. Jednak sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. Innym współwłaścicielom przysługuje prawo żądania aby cała rzecz została sprzedana. Dlatego ważne jest aby miała Pani dowody zakupu określonych przedmiotów, by udowodnić, że to Pani jest ich jedynym właścicielem i nie zachodzi współwłasność ułamkowa z mężem. W przeciwnej sytuacji komornik będzie mógł zająć przedmioty ruchome w domu domniemując, że należą one do wspólności ułamkowej.

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność za długi

Rozdzielność majątkowa powoduje, że każdy z małżonków we własnym zakresie zarządza swoim majątkiem osobistym. Sam zaciąga wszelkie zobowiązania oraz samodzielnie rozporządza swoim majątkiem. Za wszystkie długi ( zobowiązania każdego z małżonków wobec osób trzecich) powstałe w wyniku działań prawnych, odpowiada wyłącznie swoim majątkiem osobistym.

Wyjątek stanowić będzie sytuacja gdy zobowiązania małżonka dotyczyły spraw związanych ze zwykłymi potrzebami rodziny (np. zakup jedzenia, ubrań, sprzętów, rachunki za telefon, gaz i prąd). Za te zobowiązania małżonkowie odpowiadają solidarnie, czyli wierzyciel/komornik może żądać całości lub części świadczenia od małżonków łącznie lub od każdego z osobna.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.