Świadczenia pomocowe dla przedsiębiorców podczas epidemii

Otworzyłam firmę  - catering 17.02.2020 r. Zatrudniam 8 osób. Czy dostanę wsparcie od rządu z powodu pandemii?

Pytanie od: Mariola


Nasz ekspert odpowiada

Większość instrumentów pomocowych objętych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma zastosowanie także do działalności gospodarczych otwartych w miesiącu lutym 2020 r (choć początkowo wiele rozwiązań przewidywało warunek prowadzenia działalności jeszcze przed dniem 1 lutego 2020 r.).

W związku z tym sama data uruchomienia biznesu nie powinna blokować Pani możliwości skorzystania z pomocy.

Wśród podstawowych rozwiązań, z których może Pani skorzystać są:

  • zlecanie pracownikom pracy zdalnej nawet, jeżeli nie przewiduje tego umowa o pracę (art. 3 ustawy),
  • jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 5 000 zł z możliwością umorzenia obowiązku jej spłaty (art. 15zzd ustawy),
  • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia za okres trzech miesięcy (art. 31zo i następne ustawy, początkowo rozwiązanie to obejmowało tylko działalność gospodarczą rozpoczętą przed dniem 1 lutego 2020 r., później jednak przepis ten zmodyfikowano), także w sytuacji, gdy należności te zostały już uiszczone (art. 113 ustawy).

W przypadku odpowiedniego spadku obrotów/przychodów w następstwie epidemii ma Pani również możliwość skorzystać z:

  • obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu (art. 15g ustawy),
  • możliwości wypłaty obniżonego wynagrodzenia, tzw. postojowego, oraz dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g ustawy),
  • świadczenia postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą (art. 15zq ustawy) (początkowo rozwiązanie to obejmowało tylko działalność gospodarczą rozpoczęta przed dniem 1 lutego 2020 r., później jednak przepis ten zmodyfikowano),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb ustawy),
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ustawy).

Decyzję w przedmiocie przyznania pomocy podejmie odpowiedni organ (zazwyczaj ZUS lub Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), po rozpatrzeniu Pani sytuacji w kontekście danego narzędzia pomocowego. Często, choć nie zawsze, niezbędne będzie złożenie stosownych dokumentów.

Większość szczegółowych informacji na temat sposobów postępowania znajdzie Pani na stronach ZUS oraz urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.