Umowa na czas określony - na ile może być zawarta?

Jak rozumieć, co oznacza przepis mówiący o możliwości zawarcia umowy na czas określony z tym samym pracownikiem na maksymalnie 33 miesiące? Mógłby Pan to wyjaśnić szczegółowiej?

Pytanie od: Krystian


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 25 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Podstawową umową o pracę jest umowa na czas nieokreślony, jako umowa najpełniej chroniąca prawa pracownika. Co do pozostałych umów istnieją określone ustawą ograniczenia w ich zawieraniu i trwaniu. W przypadku umów na czas określony zasadniczym ograniczeniem kodeksowym jest czas na jaki mogą one być zawierane, a także ilość następujących po sobie umów.

Jak stanowi art. 25 (1) § 1 kp okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Skutki przekroczenia czasu na jaki została zawarta umowa na czas określony, a także skutki przekroczenia samej ilości kolejnych umów na czas określony reguluje art. 25 (1) § 3 kp, który stanowi, że jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Innymi słowy jeżeli pracownik i pracodawca zawierają czwartą umowę na czas określony, to bez względu na łączny czas zatrudnienia, ta czwarta umowa jest zawarta na czas nieokreślony, chociażby strony uzgodniły inaczej. Podobnie jest przy łącznym przekroczeniu czasu 33 miesięcy zawartych umów – po upływie 33 miesięcy, uważa się, że pracownik, od dnia następującego po upływie tego okresu, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ograniczeń, o których mowa powyżej nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy na okres kadencji (np. jakieś organu),
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,

pod warunkiem, że ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Tych ograniczeń nie stosuje się także w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu (zatem przedłużenie umowy o pracę zawartej na czas określony ponad limit 33 miesięcy nie będzie poczytane za zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony).

Istotne jest przy tym, jeżeli chodzi o limit 33 miesięcy, to wymiar ewentualnych przerw między nimi poszczególnymi umowami jest bez znaczenia. Istotny jest w tym przypadku łączny czas trwania umów o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami umowy. Jeżeli przekroczy on łącznie 33 miesiące, to umowę uważa się za zawartą na czas nieokreślony w dniu następnym po przekroczeniu limitu.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.