Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia

Moja szefowa nie płaci wynagrodzenia na czas. W tym miesiącu (jest już 21.05.), ja wciąż nie otrzymałam połowy wynagrodzenia. Czytałam, że w tej sytuacji mogę wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. Chciałabym wiedzieć jak to się załatwia? 

Pytanie od: Joanna


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 55 § 1(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się względem niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Nie każde naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika daje podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Naruszenie to musi być bowiem ciężkie czyli takie, które powoduje istotne zagrożenie interesów pracownika bądź powoduje uszczerbek takiego interesu. Jednocześnie ustawodawca nie określił, jakie zachowania lub zaniechania pracodawcy mogą być ocenione przez pracownika jako ciężkie naruszenie wobec niego podstawowych obowiązków. Bezsprzecznie do jednego z podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika należy zaliczyć obowiązek terminowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Zgodnie z art. 85 kodeku pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie.

Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia

W tym kontekście jednorazowe opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia może, ale nie musi stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Jeśli bowiem pracownikowi na bieżąco i w terminie wypłacane jest pełne wynagrodzenie, a zdarzyło się jednorazowo, że pracodawca opóźnił się z wypłatą wynagrodzenia, to takie opóźnienie w wypłacie nie powinno stanowić podstawy do rozwiązania umowy w trybie art. 55 § 1(1) kodeku pracy, zwłaszcza gdy opóźnienie pracodawcy nie stanowiło istotnego zagrożenia interesów pracownika. Jeśli natomiast podobna sytuacja powtarza się cyklicznie i zagraża ona istotnie interesom pracownika, może on skorzystać z powyższego trybu chcąc rozwiązać stosunek pracy łączący go z pracodawcą.

Tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jednocześnie złożenie powyższego oświadczenia nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Warto dodać, że pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę w powyższym trybie, czyli z uwagi na dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.