Niezgodność towaru z umową (reklamacja) - co oznacza i kiedy można uznać towar za niezgodny z umową?

Co to jest niezgodność towaru z umową?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, niezgodność towaru z umowa jest wadą fizyczną rzeczy.

W jakich sytuacjach można stwierdzić, że towar jest niezgodny z umową?

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (niekompletnym, czyli bez części składowych i przynależności rzeczy, bez wymaganych atestów, certyfikatów, informacji, pouczeń lub zastrzeżeń – w przypadku produktów niebezpiecznych, bez części zamiennych).

Ustawodawca określając wadę fizyczną rzeczy jako jej niezgodność z umową, wskazuje na przykładowe przejawy wad fizycznych, co oznacza, że przy ocenie zgodności z umową, będą będzie brane pod uwagę nie tylko to, czy sprzedawca dostarczył umówiona rzecz, czy też inną, ale także czy posiada ona właściwości (cechy użyteczności pozwalających na osiągnięcie określonego skutku), określone przez strony w umowie, a w przypadku braku lub niedostatecznej precyzji opisu tych właściwości rzeczy – czy posiada cechy, jakich może słusznie oczekiwać kupujący, na podstawie ustalonych zwyczajów.      

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Oczywiście za wady rzeczy, sprzedawca ponosi wobec kupującego odpowiedzialnośc z tytułu rękojmi.

3.5
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.