Zawarcie umowy - czy mam prawo przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

Czy mam prawo przeczytać umowę przed jej zawarciem? Czy można to jakoś egzekwować jeżeli nie zostanie udostępniona taka umowa?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Oczywiście, że tak. Jest to bezwzględny warunek podpisania umowy, który niestety jest bagatelizowany, zarówno przez klientów, jak i przez przedsiębiorców, z którymi umowy są zawierane. Nie można przecież podpisywać umowy w pośpiechu i w „ciemno”.

Dlaczego warto przeczytać treść umowy przed jej podpisaniem?

Tym bardziej, że przedstawiana nam do podpisu umowa jest zazwyczaj standardowa i przeznaczona do masowego zastosowania i jak złożymy podpis, tzn., że złożyliśmy oświadczenie woli i zawarliśmy umowę, która nas zasadniczo wiąże. Po prostu, trzeba wyraźnie to zakomunikować przedsiębiorcy (lub jego pracownikowi) i nie zawierać umów (nie podpisywać umów), których treści nie znamy lub nie rozumiemy.

Najlepszą forma egzekwowania tego wymogu jest odmowa podpisania przed zapoznaniem się z jej treścią. Jeśli praktyka zawierania umowy przez przedsiębiorcę, nie pozwalająca na zapoznanie się z jej treścią i przeczytanie jest powszechna, warto to także zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), który sprawę zbada. UOKIK zajmie się samą praktyką rynkową (sposobem postępowania) przedsiębiorcy, ale nie indywidualną sprawą konkretnej osoby. Jeśli jest to instytucja finansowa, można także ten fakt zgłosić Rzecznikowi Finansowemu (www.rf.gov.pl).

Jakie obwiązki ciążą na przedsiębiorcy, który stosuje umowy standardowe (wzorce umów)?

W związku z tym, że większość umów jest zawierana w obrocie masowym, przy wykorzystaniu tzw. umów standardowych i innych wzorców umownych, przedsiębiorca, który je stosuje w relacjach z konsumentami powinien być doręczony przed zawarciem umowy, po to, by mógł się on zapoznać z jego treścią.

Zgodnie z § 1 art. 384 kodeksu cywilnego, ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (§ 2 art. 384 kodeksu cywilnego). Oznacza, to zatem, że zasadniczo w umowach zawieranych z konsumentem konieczne jest co do zasady doręczenie wzorca umownego przed zawarciem umowy, po to, by mógł się on zapoznać z jego treścią przed złożeniem oświadczenia woli (podpisu na standardowej umowie).

Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (§ 4 art. 384 kodeksu cywilnego).

Należy zauważyć, że kontroli formalnej podlega sam fakt doręczenia, czyli stworzenia konsumentowi realnej możliwości zapoznania się z nim, a nie to, czy konsument skorzystał z tej możliwości i zapoznał się z wzorcem. Spełnienie wymogów inkorporacyjnych już po zawarciu umowy (np. przez przesłanie wzorca) nie będzie miało wpływu na treść stosunku prawnego. Wzorzec niedoręczony lub nieprawidłowo doręczony, np. w chwili zawarcia umowy lub po jej zawarciu, nie wiąże konsumenta.

 

4.1
/ 5
(liczba głosów: 
7
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.