Czy można obniżyć wymiar czasu pracy przy najniższej krajowej?

Pracuję w szkole w obsłudze. Otrzymuję wynagrodzenie minimalne plus wysługa lat 20%. Czy pracodawca może obniżyć mi etat i o ile? A wtedy nie otrzymam najniższej krajowej.

Pytanie od: Jolanta


Nasz ekspert odpowiada

Odpowiadając na powyższe pytanie wskazać należy, że jest ono zadane w sposób ogólny, co rodzi konieczność przyjęcia pewnego założenia, mianowicie, że pytający jest pracownikiem szkoły zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, z wyłączeniem przepisów szczególnych dotyczących wykonywania pracy przez nauczyciela zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że pracodawca może za porozumieniem stron lub wskutek wypowiedzenia zmieniającego dokonać zmiany warunków umowy o pracę polegającej na obniżeniu wymiaru czasu pracy. Również przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przyznają pracodawcom, którzy doznali spadku obrotów gospodarczych, uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników, jednakże nie więcej niż o 20%. Tego rodzaju obniżenie następuje w drodze porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a pracowniczą organizacją zakładową, a w przypadku jej braku – z przedstawicielami pracowników.

Minimalne wynagrodzenie a obniżenie czasu pracy

Powyższe pytanie w swojej istocie odnosi się do tego, czy pracownikowi otrzymującemu wynagrodzenie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia. W tym miejscu należy odnieść się do ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dalej „ustawa”). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w oparciu o przepisy ustawy, wynoszącego w bieżącym roku 2 600 złotych brutto.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia podanego powyżej (przykładowo minimalne wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w wymiarze 0,5 etatu będzie wynosiło 1300 złotych brutto). Zasada ta dotyczy również obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej – w takim przypadku wynagrodzenie minimalne również może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20%.

W oparciu o powyższe wskazać należy, że fakt uzyskiwania minimalnego wynagrodzenia za pracę nie stoi na przeszkodzie obniżeniu wymiaru czasu pracy, a wraz z nim wynagrodzenia za pracę.

Dla udzielenia pełnej odpowiedzi na zadane pytania niezbędna byłaby większa ilość informacji – głównie związanej z osobą pracodawcy oraz okresu, na jaki wymiar czasu pracy miałby być obniżony.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.