Czy należy mi się kolejne świadczenie postojowe?

Nigdzie nie widzę sensownej odpowiedzi - mianowicie chodzi o to, że otrzymałem pierwsze świadczenie postojowe z tytułu umowy cywilnoprawnej, w ramach którego wniosek został złożony przez zleceniodawcę 23 kwietnia 2020 r. W tytule przelewu jest podane, że to za okres 1.04-30.04 - mam rozumieć, że jest to postojowe za kwiecień? Czy jest to świadczenie za marzec jednak z datą kwietniową ponieważ takie świadczenie zostało wprowadzone od 1 kwietnia? Jak to wygląda? Czy nie ma w ogóle takiego określenia? Pracuję na umowe zlecenie stawka godzinowa w umowie. W marcu pracowałem 4 dni za które otrzymałem 800 zł wynagrodzenia i dokładnie od 14 marca aż do 4 maja nie pracowałem. Wypłatę otrzymuję ostatniego dnia miesiąca zgodnie z punktem na umowie zlecenie. Dodam, że pracuje w galerii handlowej i wróciłem do pracy 4 maja czy kolejne (drugie) świadczenie należy mi się?

Pytanie od: Mateusz


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 15zq-15zz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenie postojowe przysługuje m.in. osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia), jeżeli: nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; przychód z tej umowy, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tj. nie przekroczył kwoty 15 595,47 zł brutto;

W analizowanym przypadku wyżej wymienione przesłanki uzyskania świadczenia postojowego zostały spełnione, na wskutek czego świadczenie postojowe zostało wypłacone. Dla celów otrzymania kolejnych świadczeń postojowych bez znaczenia pozostaje, za jaki okres świadczenie to zostało już wypłacone. Znaczenie ma jedynie miesiąc faktycznej wypłaty świadczenia postojowego, albowiem świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie (jednak nie więcej, niż trzykrotnie), na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, pod warunkiem wykazania, że sytuacja materialna uprawnionego nie uległa poprawie. Ponowna wypłata świadczenia postojowego nie może nastąpić wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia.

W Pana przypadku jednak - w sytuacji powrotu do pracy - niemożliwe zdaje się złożenie oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej wskazanej we wniosku. Trzeba bowiem mieć na względzie, że w momencie złożenia wniosku nie otrzymywał Pan wynagrodzenia, a obecnie wrócił już Pan do pracy. Należy również pamiętać, że oświadczenie, o którym mowa powyżej, zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, np. na skutek złożenia oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej w okolicznościach na to niewskazujących, może być zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.