Działalność pozarolnicza, ubezpieczenie w Krus a postojowe

Prowadzę działalność gospodarczą pozarolniczą i mam ubezpieczenie w Krus. Czy należy mi się postojowe? Gdzie trzeba składać wnioski.

Pytanie od: Bożena


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 15zq[1] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa), świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobie wykonującej umowę cywilnoprawną – jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Kolejna odsłona rządowego programu wsparcia przedsiębiorców – ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (zwana Tarczą 2.0.) nie zmienia tej regulacji.

W sytuacji, jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą pozarolniczą odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne tylko do KRUS i nie odprowadza składek do ZUS - wówczas będzie podlegać ubezpieczeniu społecznemu z jednego tytułu. W związku z powyższym taka osoba będzie mogła ubiegać się o świadczenie postojowe przewidziane specustawą.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej składanego do ZUS. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

[1] Dodany na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo